Även en marknadsliberal frihandelsvän måste respektera fakta – svensk mat är klimatsmart och säker

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Okunnigt Mattias Svensson, Dagens nyheter! Mattias Svensson skriver att matnationalismen inte hör hemma i klimatdebatten och att det inte finns några klimatfördelar med svensk mat. Han hävdar t o m att matnationalismen är en miljöfara! Även en marknadsliberal frihandelsvän måste respektera fakta. Sanningen är att svenskt jordbruk producerar mat med mindre klimatpåverkan än många andra länder (FAO-statistik). Visst är det sättet att producera som är avgörande och kanske inte transporterna i sig. Men det går inte att bortse från att den omfattande handeln och transporterna kors och tvärs över jorden med jordbruksråvaror sammantaget knappast är försumbart från miljösynpunkt. Vi har också ett av riksdagen beslutat generationsmål som säger att vi genom vår konsumtion inte ska bidra till miljö- och hälsoproblem utanför landets gränser. Dessutom har vi gemensamt i Sveriges riksdag enats om ett antal miljökvalitetsmål, som kräver ett aktivt lantbruk i hela landet. I Sverige producerar vi också mat som minskar risken för ökad antibiotikaresistens genom låg förbrukning av antibiotika till svenska djur, med en förhållandevis hög djurvälfärd och med krav på åtgärder som skyddar miljön. Vet Mattias Svensson om hur produktionen ser ut i USA? Tusentals köttdjur i feed lots som hormon-behandlas, gödsellaguner och generell antibiotikabehandling. Den utvecklingen ser vi nu också i många andra köttproducerande länder exempelvis Sydamerika. Antibiotikaförbrukningen i djurproduktionen i USA och Asien är skyhög jämfört med Sverige. T o m WTO respekterar att miljö och hälsa (SPS-avtalet) kan innebära att medlemsländer kan kräva begränsningar i den fria handeln. EU har ju sagt nej till kött från hormonbehandlade djur.

Sedan för Mattias Svensson ett konstigt resonemang om att nationella jordbruksstöd skulle ge ökad användning av bekämpningsmedel och konstgödning. Han verkar ha marginell kunskap om den gemensamma jordbrukspolitiken CAP och stödet till landsbygdsutveckling. Visst finns det kvalitetsproduktion i andra länder. Jag hävdar inte att allt svenskt är bra och att jordbruket idag är hållbart. Man kan läsa Gunnar Rundgren och Ann- Helen Meyer von Bremen i Svenska Dagbladet. Utvecklingen kring stordrift och intensifiering är sårbar och i längden inte hållbar. Livsmedelsstrategins fokusering på ökad produktivitet driver på i samma riktning. Årets torka har visat lantbrukets sårbarhet. Och nu blir det definitivt färre bönder som producerar för export. Det är ju svensk spannmål som varit en del av den svenska exporten. Tror verkligen Mattias Svensson att en majoritet av svenska konsumenter med rätt information, med glädje skulle kasta sig över amerikansk mat som alternativ till närproducerad trygg svensk mat. Vi har under senare år sett ett kraftfullt stöd för svensk mat och med märkningen ”Från Sverige” har vi lättare att välja.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.