Författararkiv: Gunnela Ståhle

Uppvuxen: i Stockholm och på Ingarö

Familj: Maken Bosse, sonen Alexander och hans familj, barnbarnen Hanna och Karin.

Arbetat med: Djurskydds- och kvalitetsfrågor på Slakteriförbundet i 11 år (startade Scans Djuromsorgsprogram), varit LRFs djurskydds- djurhälsa- och livsmedelssäkerhetsexpert i sammanlagt 13 år. Skrev LRFs antibiotikapolicy 1981 och har drivit antibiotikafrågan sedan dess. Satt ordförande i EU-kommissionens djurskyddskommitté i 3 år (1999 – 2002). Fått Svenskt djurskyddsstipendium 1995 och Centerns miljöpris 2001. Blev årets agronom 2007. Har suttit i styrelserna för Djurskyddet, Sverige, Sveriges Konsumenter, Eurogroup for Animals och Svenska Djurskyddsföreningen. Ordförande i föreningen Vi konsumenter sedan 2010 . Projektledare för ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Konsumentråd, Svenska Naturskyddsföreningen, Centrum för Folkhälsa och Svenskt Sigill kring rätten för konsumenterna att välja livsmedel enligt sina värderingar Matvalet 2004 -2008. Hedersledamot i Kungliga Skogs.- och Lantbrukskademin 2012.

Motto: Ge inte upp!

Dedikation till Gunnela från Astrid Lindgrens i hennes bok ”Min ko vill ha roligt” från 1990.:

“Man får inte låta sig nedslås av motstånd från EU-kommissionen, från departement, från myndigheter, från industrin, från arga bönder eller osakliga konsumentföreträdare om man känner att det man slåss för stämmer enligt sina värderingar och det känns rätt. Om man vill förändra världen måste man förstå att man inte bara kan få hejarop.”

Svenska krav på lågt pris på läkemedel kan bidra till ökad risk för antibiotikaresistens

Varför kan vi som konsumenter eller apoteken inte ställa miljökrav vid tillverkning av läkemedel? För livsmedel gäller transparens, spårbarhet och öppenhet, men när det gäller läkemedel är det bara pris som gäller. Den s k generikareformen innebär att apoteken måste rekommendera det billigaste relevanta läkemedlet. Detta driver mot lägsta möjligaste produktionskostnad. Generika innebär att den […]

Går det förklara sambandet mellan svensk ost och biologisk mångfald?

Det verkar inte som man ens försökt. Vi är många som försöker bredda hållbarhetsdebatten till att omfatta mer än klimatet. Jag har själv gjort det i ett flertal bloggar. I fredags i samband med Ostfestivalen försökte LRF Mjölk göra detsamma. Biologisk mångfald är svårt att förklara och att förstå. Bin som pollinerare kan man nog […]

Denna konstiga vinter

Nu vet man ju aldrig om det innan våren kommer en vinter. Jag har upplevt att det har snöat på valborgsmässoafton och jag har bilder från min födelsedag i början av april när vi pulsar omkring i snö ute på Ingarö. Men jag har aldrig under mitt nästan sjuttiosexåriga liv upplevt att Bergviken inte varit […]

Djurskydd på dagordningen tack vare Uppdrag Granskning

Tack Uppdrag Granskning för att den angelägna frågan kring hur vi hanterar våra djur hamnat på dem mediala agendan. Reportaget från Arla-gården den 29 januari visade en skrämmande bild med magra och skadade kor och en helt oacceptabelt skitig miljö. – hemskt. Det enorma mediadrev som följde visar det, som vi många vet, att engagemanget […]

Klimat, klimat, klimat och tankar kring andra hållbarhetsmål

Häromdagen gav jag, Vi Konsumenters synpunkter på regeringens politiska klimathandlingsplan på en hearing hos Klimatpolitiska rådet. Handlingsprogrammet är ambitiöst och brett, 132 punkter över en mängd olika områden. Men det är väldigt tunt när det gäller konsumtionsbaserade utsläpp och magert kring livsmedel och jordbruk. Jag pekade bl a på att också titta på andra hållbarhetskriterer […]

Det goda samtalet

Hur kommunicerar vi? Finns det tid och plats för det goda samtalet? Det goda samtalet som rymmer omvärldspaning, omvärldsanalys, historieanalys, framtidsspaning och kreativa och filosofiska tankar. Utvecklingen mot ett överväldigande flöde av information som mail, Face book, Twitter och Instagram tar stor del av vår vakna tid och även av den tid då vi inte […]

Jag vill ha fred och en hållbar planet!

I dessa oroliga tider tänker jag på Sven Melanders underbara intervju på TV med den lilla tjejen som fick frågan om vad hon önskade sig mest. Det började med en docka, men efter påtryckningar och omtag lyckades Sven Melander till slut få ungen att ropa: FRED! Det är för oroligt i världen. Vi har för […]

Den svenska livsmedelsstrategin – en personlig reflektion

Först kom Rolf Annerbergs Konkurrenskraftutredning 2015. Att LRF:s expert hade fått ett betydande inflytande, framgick när man föreslog en harmonisering att svensk djurskyddslagstiftning till EU:s nivå. Då undrar man varför just djurskyddsregelverket skulle vara så fördyrande för svensk livsmedelsproduktion. När LRF:s f d ordförande Helena Jonsson i sitt nyhetsbrev till medlemmarna gav LRF äran av […]

Klimat, växtbaserad mat och djurvälfärd 2019

I januari 2019 presenterades EAT Lancet-rapporten, som har fått stort genomslag. 2019 blev året då Greta Thunberg blev världens mest uppmärksammade person. Vi kan inte vänta på att vidta åtgärder för att minska temperaturhöjningen. Maten vi äter är en del av problemet (ca 25 procent) och ett område, där vi som konsumenter kan påverka. Mat.se […]

Finns det plats för grisen?

Jag har köpt och griljerat min julskinka. Jag valde en närproducerad skinka från Roslagskött. Jag skulle förstås ha valt en KRAV-gris eller en klimatcertifierad enligt Svenskt Sigill om jag hade varit lite mer politisk korrekt. Men finns det plats för grisar i svensk mathållning? Det tycker inte Elin Röös, SLU som hellre ser att på […]