Författararkiv: Gunnela Ståhle

Uppvuxen: i Stockholm och på Ingarö

Familj: Maken Bosse, sonen Alexander och hans familj, barnbarnen Hanna och Karin.

Arbetat med: Djurskydds- och kvalitetsfrågor på Slakteriförbundet i 11 år (startade Scans Djuromsorgsprogram), varit LRFs djurskydds- djurhälsa- och livsmedelssäkerhetsexpert i sammanlagt 13 år. Skrev LRFs antibiotikapolicy 1981 och har drivit antibiotikafrågan sedan dess. Satt ordförande i EU-kommissionens djurskyddskommitté i 3 år (1999 – 2002). Fått Svenskt djurskyddsstipendium 1995 och Centerns miljöpris 2001. Blev årets agronom 2007. Har suttit i styrelserna för Djurskyddet, Sverige, Sveriges Konsumenter, Eurogroup for Animals och Svenska Djurskyddsföreningen. Ordförande i föreningen Vi konsumenter sedan 2010 . Projektledare för ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Konsumentråd, Svenska Naturskyddsföreningen, Centrum för Folkhälsa och Svenskt Sigill kring rätten för konsumenterna att välja livsmedel enligt sina värderingar Matvalet 2004 -2008. Hedersledamot i Kungliga Skogs.- och Lantbrukskademin 2012.

Motto: Ge inte upp!

Dedikation till Gunnela från Astrid Lindgrens i hennes bok ”Min ko vill ha roligt” från 1990.:

“Man får inte låta sig nedslås av motstånd från EU-kommissionen, från departement, från myndigheter, från industrin, från arga bönder eller osakliga konsumentföreträdare om man känner att det man slåss för stämmer enligt sina värderingar och det känns rätt. Om man vill förändra världen måste man förstå att man inte bara kan få hejarop.”

Renaissance för ökad självförsörjning av mat

Inte så oväntat i Corona-krisen spår, så aktualiseras diskussionen om Sverige kan bli mer självförsörjande på mat. LRF:s mantra om att varannan tugga är importerad dyker upp envist, liksom att vi i Sverige skulle behöva leva på morotskaka. Vi har gott om spannmål, morötter och socker. De som är lite mer insatta vet att de […]

Att angöra en brygga?

Bryggan som kom med Bosse för drygt 40 år sedan, är på väg att slita sig från sina förtöjningar. En av kättingarna har sannolikt rostat sönder och stark nordlig frånlandsvind hade vridit hela bryggan snett ut mot fjärden. Bron mellan flytbryggan och landfästet har hoppat av och ligger på botten. Landfästet har hamnat på sniskan […]

”Sedan blir det bättre”

Så sa alltid min älskade mamma. Det kunde gälla att jag hade blivit övergiven av min stora kärlek på 60-talet, problem på jobbet eller kämpigt i äktenskapet. Hon fanns alltid där. Nu är det sonen Alexander som brukar säga detsamma. Men nu undrar man om det finns någon ljusning i denna kris. Spanska sjukan sägs […]

Almedalen – en human kreatursmarknad?

Spridning av sjukdomar – finns intressanta paralleller mellan epidemier och epizootier? Har man som jag sysslat med epizootier, smittsamma sjukdomar på djur i många år i min yrkeskarriär, kan det vara intressant att titta på spridningen av corona-virus ur det perspektivet. Det finns kanske något att lära från veterinärmedicinen, även om förutsättningarna skiljer sig markant […]

”Spik i foten”

Visst minns vi Hasses och Tages fantastiska 88 öres-revy på Skeppet 1970 (finns att hämta på nätet). Där sjöng Hasse den fina kloka visan: ”När man ser på hur barna växer upp och står i, kan man undra om barna nånsin får det som vi, Om det finns jobb, om det finns mat, om det […]

Den Svenska Modellen- omtanke om människor, djur och natur

Sveriges bönders värderingar och riktlinjer för en hållbar livsmedelsproduktion. Det var rubriken på det policydokument som antogs av LRF:s förbundsstyrelse i juni 2002. Det fanns ett tydligt önskemål från LRF:s organisationsmedlemmar att formulera vad bönder och böndernas företag menade med den Svenska Modellen. Det är en ambitiös och bred programförklaring med tydliga ambitioner. Den Svenska […]

Föreningen Vi Konsumenter gör skillnad

Jag är stolt över den lilla, men aktiva föreningen Vi Konsumenter, www.vikonsumenter.org ,som jag är ordförande för sedan 2010. Jag har ägnat veckan åt att skriva verksamhetsberättelse för år 2019. Som vår revisor sa förra årsmötet, vi åstadkommer mycket med tanke på vår mycket begränsade budget. När jag gått igenom almanackan för 2019, blev jag […]

Svenska krav på lågt pris på läkemedel kan bidra till ökad risk för antibiotikaresistens

Varför kan vi som konsumenter eller apoteken inte ställa miljökrav vid tillverkning av läkemedel? För livsmedel gäller transparens, spårbarhet och öppenhet, men när det gäller läkemedel är det bara pris som gäller. Den s k generikareformen innebär att apoteken måste rekommendera det billigaste relevanta läkemedlet. Detta driver mot lägsta möjligaste produktionskostnad. Generika innebär att den […]

Går det förklara sambandet mellan svensk ost och biologisk mångfald?

Det verkar inte som man ens försökt. Vi är många som försöker bredda hållbarhetsdebatten till att omfatta mer än klimatet. Jag har själv gjort det i ett flertal bloggar. I fredags i samband med Ostfestivalen försökte LRF Mjölk göra detsamma. Biologisk mångfald är svårt att förklara och att förstå. Bin som pollinerare kan man nog […]

Denna konstiga vinter

Nu vet man ju aldrig om det innan våren kommer en vinter. Jag har upplevt att det har snöat på valborgsmässoafton och jag har bilder från min födelsedag i början av april när vi pulsar omkring i snö ute på Ingarö. Men jag har aldrig under mitt nästan sjuttiosexåriga liv upplevt att Bergviken inte varit […]