Författararkiv: Gunnela Ståhle

Uppvuxen: i Stockholm och på Ingarö

Familj: Maken Bosse, sonen Alexander och hans familj, barnbarnen Hanna och Karin.

Arbetat med: Djurskydds- och kvalitetsfrågor på Slakteriförbundet i 11 år (startade Scans Djuromsorgsprogram), varit LRFs djurskydds- djurhälsa- och livsmedelssäkerhetsexpert i sammanlagt 13 år. Skrev LRFs antibiotikapolicy 1981 och har drivit antibiotikafrågan sedan dess. Satt ordförande i EU-kommissionens djurskyddskommitté i 3 år (1999 – 2002). Fått Svenskt djurskyddsstipendium 1995 och Centerns miljöpris 2001. Blev årets agronom 2007. Har suttit i styrelserna för Djurskyddet, Sverige, Sveriges Konsumenter, Eurogroup for Animals och Svenska Djurskyddsföreningen. Ordförande i föreningen Vi konsumenter sedan 2010 . Projektledare för ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Konsumentråd, Svenska Naturskyddsföreningen, Centrum för Folkhälsa och Svenskt Sigill kring rätten för konsumenterna att välja livsmedel enligt sina värderingar Matvalet 2004 -2008. Hedersledamot i Kungliga Skogs.- och Lantbrukskademin 2012.

Motto: Ge inte upp!

Dedikation till Gunnela från Astrid Lindgrens i hennes bok ”Min ko vill ha roligt” från 1990.:

“Man får inte låta sig nedslås av motstånd från EU-kommissionen, från departement, från myndigheter, från industrin, från arga bönder eller osakliga konsumentföreträdare om man känner att det man slåss för stämmer enligt sina värderingar och det känns rätt. Om man vill förändra världen måste man förstå att man inte bara kan få hejarop.”

Konkurrens på djurskyddsarenan

I tisdags den 12 december presenterade SLU vid ett fakultetsseminarium det nya vetenskapliga rådet för djurskydd. Som hedersdoktor hade jag glädjen att närvara. Det är ett efterlängtat råd, som föreslogs redan i samband med djurskyddsutredningen 2011 (SOU 2011:75). Nu ingick rådet i regeringens livsmedelsstrategi. Enligt Jordbruksverket ska rådet vara verkets riskvärderare när det gäller djurskydd. […]

Drevet går!?

Jordbruksverkets nya regler för avvänjning av smågrisar blev en huvudnyhet i torsdags på SVT:s Rapport och Aktuellt. Camilla Björkbom, Djurens Rätt, framför den massiva kritiken över förslaget och inte minst Jordbruksverkets oacceptabla process. Bo Algers debattartikel finns i Land Lantbruk 8 december: ”Utan tvivel är du inte klok Bucht”, som fram för allt ifrågasätter varför […]

Var finns den ansvarsfulla marknadsledaren?

Man kan inte som i dagsläget å ena sidan hävda att konkurrenterna har sämre kvalitet och å andra sidan driva att man vill ha samma kvalitetskriterier som konkurrenterna. Ungefär detta framför Ann-Helen Meyer von Bremen i ett Facebook-inlägg kring de omdiskuterade djurskyddsreglerna för gris. Det vill säga att det blir orimligt att Svenskt kött å […]

Vilken bild ska gälla?

Håkan Henrikson är Jordbruksverkets chef för främjande och förvaltning. Med anledning av diskussionen om djurskyddsregler för gris säger han på Jordbruksverkets djurskyddskonferens: ”Jag delar inte kritikernas bild, Regeringens politik ska genomföras. Vi måste se över hinder i utformningen av regler och villkor (förenkling, flexibilitet och ökad målstyrning)”. Frågan är då vilken bild som ska gälla? […]

Djurskydd är en konkurrensfördel

I tisdags ordnade Vi Konsumenter, Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige ett seminarium: Mindre men bättre kött. Intresset var stort och vi räknade in över 60 anmälningar med en bred representation. Vi hade två budskap: – Tumma inte på det svenska djurskyddet, som är ett viktigt mervärde för konsumenterna. Urvattnas det svenska djurskyddet kan det öppna […]

Att äta kött med gott samvete

”Att äta kött med gott samvete” var ett uttalande från förra stridbara riksdagsledamoten Birgitta Hambraeus, Centerpartiet, till Slakteriförbundets publikation Omsorg i Djurskötseln 1986. Det innebär att vi som konsumenter ska känna trygghet i att det finns engagemang, kunskap, kompetens, regelverk och tillämpning som värnar djurens hälsa och välbefinnande och livsmedlens säkerhet i hela kedjan – […]

Wer eine reise tut, hat etwas zu erzählen!

Det fick man lära sig på tysklektionerna: ”Den som gör en resa, har något att berätta”. Jag missade förra veckan, Jordbruksverkets råd för hållbar produktion och konsumtion alternativt ett spännande rundabordssamtal i Riksdagens djurskyddsforum kring svenska grisregler. Men jag fick en hisnande upplevelse under en vecka i Amalfi i Italien med målning, meditation, samtal, vandringar […]

Har vi hjälpt Sveriges grisar?

Var det värt en heldag från kl 06.00 till kl 22.00 för att ha ett snack med GD för Jordbruksverket Leif Denneberg i en och en halv timme? Med det stora engagemang som svenska konsumenter känner för hur djuren, som ger oss våra livsmedel hålls och hanteras, kändes det ändå rätt att representera detta genom […]

Man ska välja sina strider!

Jordbruksverket har definitivt valt att förklara krig mot den samlade vetenskapen på SLU inom djurskyddsområdet, det organiserade djurskyddet, konsumenterna, länsstyrelserna, Livsmedelsverket och Veterinärförbundet och i stället försvara grisproducenterna. Jordbruksverket säger sig känna trygghet i beslutet om sänkt avvänjningsålder för smågrisar. Man måste kunna lita på grisproducenterna säger man. Alla kända argument upprepas – beslutet bygger […]

Jordbruksverket inkompetensförklarar kritikerna av verkets förslag

Det går inte att hitta en forskare som inte anser att det är riskfyllt från hälso – och beteendesynpunkt att sänka avvänjningsåldern för smågrisar från fyra till tre veckor. Jordbruksverkets förslag bygger inte på vetenskap och beprövad erfarenhet. EU:s experter i EFSA och internationella experter från World Animal Protection är överens. Onsdagen den 27 september […]