Författararkiv: Gunnela Ståhle

Uppvuxen: i Stockholm och på Ingarö

Familj: Maken Bosse, sonen Alexander och hans familj, barnbarnen Hanna och Karin.

Arbetat med: Djurskydds- och kvalitetsfrågor på Slakteriförbundet i 11 år (startade Scans Djuromsorgsprogram), varit LRFs djurskydds- djurhälsa- och livsmedelssäkerhetsexpert i sammanlagt 13 år. Skrev LRFs antibiotikapolicy 1981 och har drivit antibiotikafrågan sedan dess. Satt ordförande i EU-kommissionens djurskyddskommitté i 3 år (1999 – 2002). Fått Svenskt djurskyddsstipendium 1995 och Centerns miljöpris 2001. Blev årets agronom 2007. Har suttit i styrelserna för Djurskyddet, Sverige, Sveriges Konsumenter, Eurogroup for Animals och Svenska Djurskyddsföreningen. Ordförande i föreningen Vi konsumenter sedan 2010 . Projektledare för ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Konsumentråd, Svenska Naturskyddsföreningen, Centrum för Folkhälsa och Svenskt Sigill kring rätten för konsumenterna att välja livsmedel enligt sina värderingar Matvalet 2004 -2008. Hedersledamot i Kungliga Skogs.- och Lantbrukskademin 2012.

Motto: Ge inte upp!

Dedikation till Gunnela från Astrid Lindgrens i hennes bok ”Min ko vill ha roligt” från 1990.:

“Man får inte låta sig nedslås av motstånd från EU-kommissionen, från departement, från myndigheter, från industrin, från arga bönder eller osakliga konsumentföreträdare om man känner att det man slåss för stämmer enligt sina värderingar och det känns rätt. Om man vill förändra världen måste man förstå att man inte bara kan få hejarop.”

Att lösa jordbrukets hållbarhetsproblem kräver helhetssyn och balans

Förenkling kan hota vår strävan att lösa jordbrukets hållbarhetsproblem. Det blir allt mer uppenbart, att det inte är vad vi lägger på tallriken som är avgörande, utan hur det är producerat. Vi måste förstå att allt hänger ihop. Man kan inte hävda att den höga köttkonsumtionen är ett av de stora problemen kopplat till folkhälsa, […]

Kornas planet – en angelägen bok

Ann-Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgrens bok Kornas planet, handlar inte bara om kor i allmänhet eller korna på Sunnansjö i synnerhet. Den är också berättelsen om en historisk utveckling av svenskt och internationellt lantbruk, jordbrukspolitik, internationella utblickar men framför allt en vision om det hållbara lantbruket där marknadens överhöghet bryts och nya relationer […]

Hållbarhetsdiskussionen måste börja i rätt ända.

Det finns många definitioner av hållbarhet, men alla handlar om att skapa balans mellan att möta mänskliga behov och att bevara livskraftiga ekosystem. En hållbar produktion håller sig inom planetens gränser och tillgodoser våra basala behov så säger Johan Rockström skapare av modellen ”Planetens gränser” som bör vara grunden för hållbara livsmedelssystem. De omfattar bl […]

Kryddost – ett oförglömligt doftminne

En oförglömlig sommar! Med dofter av varma ångande kokroppar, nyslaget hö, kaffe med dopp vid höhässjning, ljuvliga vildhallon, Falu rödfärg, fönsterkitt och kryddost på knäckemacka till frukost. Det sägs att doftminnen är väldigt påtagliga. Och så är det. Det finns dofter, som flyttar mig tillbaka i tiden många år och till en mycket bestämd plats. […]

Djurskydd – en politisk fråga

Vad styr eller snarare vilka styr vilka djurskyddsregler vi ska ha i Sverige. Det har Frida Lundmark Hedman, SLU, kartlagt i sin utmärkta och intressanta rapport: ”En analys av regleringen av djurskyddsområdet från 1988 och fram till idag. Förändringar och konsekvenser för djurens välfärd”. Ansvarig myndighet för djurskyddet har inte sällan haft bristande forskningsstöd för […]

Globalisering är inget självändamål

DN:s ledare den 14 april har rubriken: ”Nu märks det hur akut vi behöver globaliseringen”. Och visst finns det otal exempel på hur världen hänger ihop i långa tillverkningskedjor med avancerad teknik. DN ger flera exempel på hur stängda gränser ger katastrofala effekter. Inte minst gäller det medicinsk skyddsutrustning och medicinsk teknik. Men globalisering kan […]

Renaissance för ökad självförsörjning av mat

Inte så oväntat i Corona-krisen spår, så aktualiseras diskussionen om Sverige kan bli mer självförsörjande på mat. LRF:s mantra om att varannan tugga är importerad dyker upp envist, liksom att vi i Sverige skulle behöva leva på morotskaka. Vi har gott om spannmål, morötter och socker. De som är lite mer insatta vet att de […]

Att angöra en brygga?

Bryggan som kom med Bosse för drygt 40 år sedan, är på väg att slita sig från sina förtöjningar. En av kättingarna har sannolikt rostat sönder och stark nordlig frånlandsvind hade vridit hela bryggan snett ut mot fjärden. Bron mellan flytbryggan och landfästet har hoppat av och ligger på botten. Landfästet har hamnat på sniskan […]

”Sedan blir det bättre”

Så sa alltid min älskade mamma. Det kunde gälla att jag hade blivit övergiven av min stora kärlek på 60-talet, problem på jobbet eller kämpigt i äktenskapet. Hon fanns alltid där. Nu är det sonen Alexander som brukar säga detsamma. Men nu undrar man om det finns någon ljusning i denna kris. Spanska sjukan sägs […]

Almedalen – en human kreatursmarknad?

Spridning av sjukdomar – finns intressanta paralleller mellan epidemier och epizootier? Har man som jag sysslat med epizootier, smittsamma sjukdomar på djur i många år i min yrkeskarriär, kan det vara intressant att titta på spridningen av corona-virus ur det perspektivet. Det finns kanske något att lära från veterinärmedicinen, även om förutsättningarna skiljer sig markant […]