Shit happens – men sedan blir det bättre, men när?

Vi har ännu inte fått en regering, men oberoende av detta måste vi många kritiskt fråga oss, varför vi misslyckats totalt med att skapa insikt och förståelse för att klimatet är en ödesfråga och biologisk mångfald är en förutsättning för ekosystemens och vår egen överlevnad. Och det trots extremväder i stora delar av världen. Det måste vara fel på pedagogiken och sättet att kommunicera. Men verkligheten är väl att politiker är kortsiktiga och gör analysen att plånboksfrågorna är viktigast för medborgarna. Och visst i en värld av rusande energipriser, bolåneräntor och livsmedelspriser och dödsskjutning på gatorna vill man gärna ge löften om lägre energipriser, hårdare straff och minskad invandring. Även om experterna pekar på att förslagen förenklar verkligheten, inte löser problemen och dessutom ibland motverkar sitt syfte.

Man undrar varför Palme och Feldt på sin tid kunde tala om behovet av att spara energi, men dåvarande energiministern vägrade att komma med något som kunde liknas vid pekpinnar. Samma sak gäller hur vår konsumtion ska kunna minska vår klimatpåverkan. Det är marknaden och konsumenternas medvetna val, som är lösningen enligt en majoritet av politikerna. Och detta trots en omfattande konsumentstudie från Axfoundation från förra sommaren visar att runt 60 procent håller med om att det behövs mer styrning från politiken och dagligvaruhandeln för att minska livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan.

SVTs och Göteborgs universitets valundersökning visar att det finns ovanligt stora könsskillnader i år vad man rangordnar som viktigt och väljer. För kvinnorna hamnar vården på första plats, medan männen väljer lag och ordning. Hade kvinnorna fått bestämma hade vi fått ett helt annat utfall av valet. ”Hur närsynt får man vara” sa nestorn i valutvärdering, Sören Holmberg, professor emeritus vid Göteborgs Universitet. Var fanns vårdfrågorna efter Corona-epidemin, klimatfrågorna? Holmberg hävdade att massmedia för mycket styrt agendan mot manliga frågor och påverkats av partiernas egna prioriteringar. Jag håller med! Ordnar man valdebatter, som SVT, TV 4, Expressen och Aftonbladet så äger man agendan. Det blev energi, invandring, lag och ordning. Han påpekade att det var Ebba Busch som först tog upp frågan kring kärnkraft. Sedan hängde M och SD på. Här fanns en fråga som man kunde vara överens om och profilera. Trots expertisens uttalande om att detta inte är en lösning på kort sikt. T o m S och C hängde på. Allt med syftet att inte låta oppositionen vinna.

Och framtiden? Vilka ministrar vi får inom respektive område har givetvis stor betydelse. Det kommer bli en anstormning av olika intressenter, som vill uppvakta och påverka. Regeringen äger lagliga förordningar som djurskyddsförordningen, vilket är synnerligen oroande. Sedan finns en politisk majoritet för att revidera livsmedelsstrategin. En verklig utmaning så att den inte bara handlar om lantbrukets lönsamhet och självförsörjning. Vad kommer hända med hållbarheten och nationella miljömål?

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.