Bakteriefynd i kycklingtest

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Råd & Rön har testat kycklingar i svenska matbutiker avseende campylobacter och antibiotikaresistenta E coli, ESBL. Det är bra att Råd & Rön granskar inom ett så viktigt område som livsmedelssäkerhet, men jag saknar information om provtagningsmetodik, omfattning och variation. Dessutom finns flera omfattande studier från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) som kunde fungerat som intressant jämförelse. Rubriken ” Bakteriestinn kyckling” ger en bild av utfallet som är chockerande enligt Sveriges Konsumenters pressmeddelande. Av artikeln framgår dock att det är skillnad på kyckling och kyckling. I Sverige testas varje kycklingflock inklusive de ekologiska kycklingflockarna för campylobacter. SVA redovisar att 9,2 % var smittade 2012. Av de ekologiska kycklingflockarna var 80 % smittade, vilket också Råd & Röns test bekräftar d v s utedrift av kycklingar är ett problem, eftersom vi talar om en jordbakterie. På 80-talet var 60 % av svenska kycklingflockar smittade. Att sänka förekomsten från 60 till 9,2 % är ett resultat av ett mångårigt arbete med att hitta smittvägar och förbättra hygienen. Jag har svårt att förstå att Sveriges Konsumenter (SK) anser att Svensk Fågels åtgärder gett dålig effekt. Tidigare studier inom EU har heller inte gett stöd för att små slakterier skulle vara besparade problem med bakterien, som SK hävdar, utan snarare tvärtom (EU:s baslinje studier 2008, 2011). Till slut ”Om man lät de 100 miljoner kycklingar som föds upp i Sverige gå utomhus, så skulle 80 miljoner av dessa bära på campylobacter” citat Pia Gustavsson, Svensk Fågel.

Och så det här med att Sverige hämtar sin resistens, ESBL, från import av avelsdjur från Storbritannien och att det är skälet till att svenska kycklingar är bärare av EBL. Branschen har verkligen tagit krafttag i denna fråga. Jag rekommenderar min blogg från förra året. http://gunnela.nu/2012/09/20/det-gar-att-minska-esbl-forekomsten-hos-kyckling/ Men branschen understryker att det kommer att ta tid eftersom det inte är alla köpare av avelsdjur som tycker detta är lika viktigt som den svenska kycklingbranschen.

Bakterier vänliga och farliga – de finns där. De går inte att utrota. Vi kan ju även i undantagsfall hitta salmonella hos svenska djur. Och då vidtar vi radikala åtgärder i Sverige eftersom vi har ett förbud mot att saluföra smittade livsmedel. Därför kommer vi inte ifrån att det krävs viss kunskap om livsmedelshygien i våra hushåll. Och det är klart att ju fler bakterier och ju fler smittade livsmedel ju större risk. Att bakterierna blir resistenta mot antibiotika ska vi bekämpa med all kraft. När det gäller animaliska livsmdel gör vi det med att främja hälsa hos våra djur och att minska smittspridning genom handel med djur.

2 kommentarer

  1. Mikael Propst
    Publicerad 24 oktober, 2013 at 7:34 | Permalink

    Apropå din intressanta iakttagelse att SVA har omfattande studier på området. Det är faktiskt SVA som har gjort analyserna åt Råd & Rön, även om det inte står i deras tidning och på deras webb. Det borde det ha gjort som ett kvalitetstecken. På vårt facebook har vi dock nämnt detta:
    https://www.facebook.com/Statens.veterinarmedicinska.anstalt/posts/586340268068487

  2. Publicerad 24 oktober, 2013 at 8:52 | Permalink

    SVA har utfört studien på uppdrag av Råd & Rön. Artikeln i tidningen har skrivits av R & R journalist och är inte faktagranskad av SVA. Det finns värderingar som jag inte tror SVA står för. Det jag saknar i artiklen är de kartläggningar som SVA gjort under flera år av campylobacter i svensk uppfödning samt berörda EU-studier. Fågelbranschen bör få en eloge för sin handlingskraft när det gäller såväl campylobacter som ESBL och inte hängas ut i media som något att skämmas för.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.