Författararkiv: Gunnela Ståhle

Uppvuxen: i Stockholm och på Ingarö

Familj: Maken Bosse, sonen Alexander och hans familj, barnbarnen Hanna och Karin.

Arbetat med: Djurskydds- och kvalitetsfrågor på Slakteriförbundet i 11 år (startade Scans Djuromsorgsprogram), varit LRFs djurskydds- djurhälsa- och livsmedelssäkerhetsexpert i sammanlagt 13 år. Skrev LRFs antibiotikapolicy 1981 och har drivit antibiotikafrågan sedan dess. Satt ordförande i EU-kommissionens djurskyddskommitté i 3 år (1999 – 2002). Fått Svenskt djurskyddsstipendium 1995 och Centerns miljöpris 2001. Blev årets agronom 2007. Har suttit i styrelserna för Djurskyddet, Sverige, Sveriges Konsumenter, Eurogroup for Animals och Svenska Djurskyddsföreningen. Ordförande i föreningen Vi konsumenter sedan 2010 . Projektledare för ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Konsumentråd, Svenska Naturskyddsföreningen, Centrum för Folkhälsa och Svenskt Sigill kring rätten för konsumenterna att välja livsmedel enligt sina värderingar Matvalet 2004 -2008. Hedersledamot i Kungliga Skogs.- och Lantbrukskademin 2012.

Motto: Ge inte upp!

Dedikation till Gunnela från Astrid Lindgrens i hennes bok ”Min ko vill ha roligt” från 1990.:

“Man får inte låta sig nedslås av motstånd från EU-kommissionen, från departement, från myndigheter, från industrin, från arga bönder eller osakliga konsumentföreträdare om man känner att det man slåss för stämmer enligt sina värderingar och det känns rätt. Om man vill förändra världen måste man förstå att man inte bara kan få hejarop.”

Konkurrenskraft är mer än sänkta kostnader

Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd är titeln på den utredning som ingick i Tidö-avtalet. Vi kanske ska tacka Sverigedemokraterna för att utredningen kom till stånd med start 1 april 2023. Utredaren Elisabeth Nilsson ska lämna rapport senast 30 juni i år. Inte mycket tid med en lång innehållsförteckning. Med tanke på titeln […]

Vem räknar på intäkterna av svenskt djurskydd?

Ingen vill på allvar ägna sig åt att skatta vinsterna med svenska djurskyddsregler – inte bara konsumentförtroende utan faktiska vinster med friska djur och högre produktion. Ingen kan väl påstå att svenska djurskyddsregler har hindrat duktiga djurbönder att uppnå en produktion i världsklass. Hur kommer det sig att Sverige har EU:s friskaste djur och lägsta […]

Det räcker inte med att tala om klimatåtgärder och hälsa

Den som hävdar att krav på åtgärder för att öka den biologiska mångfalden avvänds som slagträ för att skymma krav på klimatåtgärder, har fel. Vi måste arbeta med både och. Och det räcker inte. Vi måste producera mat även i fortsättningen och då måste vi rädda våra livsnödvändiga ekosystem och inte fortsätta att utarma våra […]

Gott Nytt År Jag hoppas det blir bättre än2023

Jag har två böcker på mitt nattduksbord ”Det levande” av vännerna Ann-Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgren och ”Jordbruk för jorden” av Göte Bertilsson och Peter Sylwan. Båda berikande och kunskapshöjande. ”En värld för alla” finns också där. Dessutom plöjer jag igenom ett förslag till slutrapport från KSLA- projektet ”Bruka utan att förbruka”. Ett […]

Vad ägnar sig Sveriges Mjölkbönder åt– och till vilken nytta?

Jag hävdar att i tuffa tider är det bra att ha vänner och ägna sig åt en saklig debatt snarare än att komma med okunniga och dåligt underbyggda påståenden, som Sveriges Mjölkbönder gör i en andra omgång i ATL som svar på Djurskyddet Sveriges och Vi Konsumenters svar. I tuffa tider blir svenska mervärden och […]

Ett totalt marknadsmisslyckande – holländskt kalvkött

Ibland dyker det upp synpunkter på att vi inte behöver en mängd detaljerade djurskyddsregler. Bönderna vet bäst vad djuren behöver. Sveriges mjölkbönder brukar ibland framföra sådana synpunkter. Är man marknadsliberal kan man anse att marknaden ska lösa eventuella djurskyddsproblem genom att sluta köpa. Utan att på något sätt jämföra med svenska mejeriprodukter finns ett skräckexempel […]

Vi Konsumenter – den djurvänliga konsumentföreningen

Sveriges Mjölkbönder har ställt ett antal frågor kring det svenska djurskyddet i tidningen ATL till Vi Konsumenter och Djurskyddet Sverige. Man pekar speciellt ut mina dubbla roller Vi Konsumenter och Djurskyddet Sverige och att vi samarbetar med Djurens Rätt. Ett svar från båda organisationerna har skickats till ATL. Föreningen Vi Konsumenter vill vara en röst […]

Kycklingbranschens dilemma – finns det en plan?

Livsmedelsbranschen är full av marknadsmisslyckanden. Att marknaden inte klarar av se till att leverera kollektiva nyttigheter som exempelvis biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, låg bekämpningsmedelsanvändning och acceptabel djurvälfärd. Därför måste samhället sätta upp regelverk kring miljö och djurskydd som begränsar effekterna av marknadens fokus på billig mat. Nej ATL:s Anders Gustafsson! Man kan inte skylla på […]

Den svenska vilda faunan är i obalans

Vildsvinen är katastrofalt många. Vargen ökar och hotar fåruppfödningen och kanske också älgstammen. Dovhjort och kronhjort ökar och konkurrerar med älgen, som minskar. Mufflonfår placeras ut olovligt. Detta är en effekt av politiska beslut och markägare och jägares agerande. Jag uppfattar att det är jägare och markägare som antingen jagar eller vill tjäna pengar på […]

Ett öppet samtal om framtidens produktion och konsumtion av mat

Mycket är på gång i matlandet Sverige. Föreningen Vi Konsumenter har bjudit in till samtal kring konsekvenserna av ett antal kommande politiska beslut kring konsumtion och produktion av livsmedel i landet – reviderad livsmedelsstrategi, svenska kostråd och utredningen om hälsosam och hållbar konsumtion. Ett öppet samtal ger möjlighet för alla att komma till tals och […]