Författararkiv: Gunnela Ståhle

Uppvuxen: i Stockholm och på Ingarö

Familj: Maken Bosse, sonen Alexander och hans familj, barnbarnen Hanna och Karin.

Arbetat med: Djurskydds- och kvalitetsfrågor på Slakteriförbundet i 11 år (startade Scans Djuromsorgsprogram), varit LRFs djurskydds- djurhälsa- och livsmedelssäkerhetsexpert i sammanlagt 13 år. Skrev LRFs antibiotikapolicy 1981 och har drivit antibiotikafrågan sedan dess. Satt ordförande i EU-kommissionens djurskyddskommitté i 3 år (1999 – 2002). Fått Svenskt djurskyddsstipendium 1995 och Centerns miljöpris 2001. Blev årets agronom 2007. Har suttit i styrelserna för Djurskyddet, Sverige, Sveriges Konsumenter, Eurogroup for Animals och Svenska Djurskyddsföreningen. Ordförande i föreningen Vi konsumenter sedan 2010 . Projektledare för ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Konsumentråd, Svenska Naturskyddsföreningen, Centrum för Folkhälsa och Svenskt Sigill kring rätten för konsumenterna att välja livsmedel enligt sina värderingar Matvalet 2004 -2008. Hedersledamot i Kungliga Skogs.- och Lantbrukskademin 2012.

Motto: Ge inte upp!

Dedikation till Gunnela från Astrid Lindgrens i hennes bok ”Min ko vill ha roligt” från 1990.:

“Man får inte låta sig nedslås av motstånd från EU-kommissionen, från departement, från myndigheter, från industrin, från arga bönder eller osakliga konsumentföreträdare om man känner att det man slåss för stämmer enligt sina värderingar och det känns rätt. Om man vill förändra världen måste man förstå att man inte bara kan få hejarop.”

Den underbara kon

”Gör inte kon till en gris och grisen till en människa”. Den fantastiska kon som med sina fyra magar kan omvandla gräs till värdefullt protein. Gunnar Rundgren och jag med flera har sagt det förut, men den här gången är det vetenskapsjournalisten Peter Sylwan, som säger det i LRF Kötts video. Och här kommer fler […]

Nordiska näringsrekommendationer måste utgå från regionalt hållbarhetsperspektiv

Livsmedelsverkets näringsrekommendationer har betydelse för konsumtionen och produktionen av mat i Sverige. Rekommendationerna används ofta som underlag för offentliga måltider och rekommenderas i många sammanhang. Senast hörde jag Charlotta Szczepanowski från COOP och Sara Sundqvist, Livsmedelsföretagen hänvisa till dessa. Förenklat säger SLV idag – mindre energi, mer frukt och grönt, lika mycket spannmål men mer […]

Hållbart, hälsosamt men också tillräckligt

Utan tvekan har kriget och kostnadskriserna inneburit ett kraftigt ökat fokus på svensk försörjningsförmåga när det gäller mat. Förra veckan gav landsbygdsministern uppdraget till Ingrid Petersson, GD på forskningsrådet Formas att leda en utredning om Sveriges livsmedelsberedskap. Tidigare har Livsmedelsverket, Jordbruksverket och SVA fått ett liknande uppdrag. Och det är viktigt! Vi kanske inte kan […]

Vilket djurskydd vill vi ha i EU?

Det är viktigt att EU:s arbete inom The Green Deal och Farm to Fork drivs vidare, även om Europa för närvarande drabbats av ett flertal kriser. Inom ramen för EU:s ambitioner för grön omställning Farm to Fork genomför Kommissionen en översyn av EU:s djurskyddslagstiftning. Detta är mer än välkommet eftersom det tidigare funnits ett kraftigt […]

Vårt öppna brev till landsbygdsministern: Mer hållbart jordbruk stärker Sveriges matberedskap

Kriget blottlägger svenskt jordbruks stora importberoende av fossila insatsvaror som diesel och mineralgödsel. Nu måste politiken styra mot fossiloberoende matproduktion och mer cirkulära flöden av näringsämnen. Det är bara genom att stärka miljö-, klimat- och djurskyddsambitionerna som vi kan uppnå långsiktigt hållbara livsmedelssystem i Sverige och EU. Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina bjöd […]

Livsmedelsstrategins värde ligger på lokal nivå

Den enda fördelen med livsmedelsstrategin är att den satt igång dialog, ambitioner och verkstad på regional/lokal nivå. Nationellt är strategin mycket av bussiness as usual – ökad produktion, ökad produktivitet, ökad export, mindre regler och mer innovationer. Därför går också utvecklingen mot ökad strukturomvandling med större gårdar och glesare landsbygd. Vi behöver mer mångfald, fler […]

Kämpen Eva Tejle Ekbjörn har lämnat oss

När jag efter 11 år på Slakteriförbundet, Scan, 1993 återvände till LRF fanns Eva där. Eva var ganska ny i LRF:s styrelse. Hon kom från en styrelsepost i länsförbundet i Östergötland. På den tiden drev hon en gård med mjölkkor ägd av riddarhuset. Det fanns två kvinnor i LRF:s styrelse Eva och Kerstin Westerlund. De […]

En sommar för 66 år sedan blev början

Sommaren 1956 lade sannolikt grunden för min inriktning i yrkeskarriären d v s att utbilda mig till agronom. Min syster Elisabeth hade efter studenten kommit in på veterinärhögskolan. På den tiden krävdes praktik och en vän till familjen ordande så att hon fick komma till familjen Wachtmeisters gods i Blekinge. Syrran bjöd ned mig och […]

Ökad hållbar försörjningsförmåga för svensk livsmedelsproduktion

Livsmedelsförsörjningen är i kris både nationellt och i världen. Rysslands krig mot Ukraina har stor påverkan på världens livsmedelsförsörjning. Rusande el – och drivmedelspriser, brist på och ökade priser på handelsgödsel och dyrare foder. Det finns stor risk för att dagens akuta situation innebär att f f a lantbruksnäringen vill stoppa åtgärder som ökar hållbarheten […]

Vi måste ställa om!

Det räcker inte! Vi måste accelerera våra insatser. Vi måste ställa om! Det var det tydliga budskapet från Klimatpolitiska rådets utvärdering av Sveriges åtgärder mot klimatkrisen. Vi ska ställa om från 100 år av beroende av fossil energi till alternativa energikällor, spara energi och bli mer resurseffektiva. Man kan inte bara ropa på mer el […]