Författararkiv: Gunnela Ståhle

Uppvuxen: i Stockholm och på Ingarö

Familj: Maken Bosse, sonen Alexander och hans familj, barnbarnen Hanna och Karin.

Arbetat med: Djurskydds- och kvalitetsfrågor på Slakteriförbundet i 11 år (startade Scans Djuromsorgsprogram), varit LRFs djurskydds- djurhälsa- och livsmedelssäkerhetsexpert i sammanlagt 13 år. Skrev LRFs antibiotikapolicy 1981 och har drivit antibiotikafrågan sedan dess. Satt ordförande i EU-kommissionens djurskyddskommitté i 3 år (1999 – 2002). Fått Svenskt djurskyddsstipendium 1995 och Centerns miljöpris 2001. Blev årets agronom 2007. Har suttit i styrelserna för Djurskyddet, Sverige, Sveriges Konsumenter, Eurogroup for Animals och Svenska Djurskyddsföreningen. Ordförande i föreningen Vi konsumenter sedan 2010 . Projektledare för ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Konsumentråd, Svenska Naturskyddsföreningen, Centrum för Folkhälsa och Svenskt Sigill kring rätten för konsumenterna att välja livsmedel enligt sina värderingar Matvalet 2004 -2008. Hedersledamot i Kungliga Skogs.- och Lantbrukskademin 2012.

Motto: Ge inte upp!

Dedikation till Gunnela från Astrid Lindgrens i hennes bok ”Min ko vill ha roligt” från 1990.:

“Man får inte låta sig nedslås av motstånd från EU-kommissionen, från departement, från myndigheter, från industrin, från arga bönder eller osakliga konsumentföreträdare om man känner att det man slåss för stämmer enligt sina värderingar och det känns rätt. Om man vill förändra världen måste man förstå att man inte bara kan få hejarop.”

”Kill your darlings”

I november 2011 bjöd Vi Konsumenter (VK) in till en workshop med rubriken: Skall vi äta kött och, i så fall, vilket sorts kött ska vi äta? Från workshopen finns en omfattande rapport. Efter det bjöd VK in intressenterna till ett möte i april 2012. Inbjudan: ”Styrelsen för föreningen Vi Konsumenter, en oberoende konsumentorganisation, antar […]

Utmanande och ansvarsfullt

Så sammanfattade jag mitt uppdrag som expert i utredningen ”Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd, LI 2023:01”, när jag blev intervjuad av Katarina på tidningen Djurskyddet. Jag blev hedersamt nominerad av Sveriges Konsumenter. Det intressanta är att utredningssekreterare är Erika Brendov. Erika och jag har följt varandra sedan 80-talet. Hon gjorde ett examensarbete, […]

Man måste skilja på kött från olika djurslag

I KSLA-rapporten ”Kon, människan och Världen skriver Jenny Jewert, WWF,: ”Minska antalet betesdjur är inte en hållbar väg framåt… Hur fördelar vi metanbudgeten på ett sätt som maximerar naturnyttan med betande djur och styr bort från ohållbara uppfödningsmodeller”. Och så här skriver Elin Röös: ”Nötkreatur bidrar således med både nyttor i form av livsmedel och […]

Som medveten engagerad konsument är jag djupt oroad

Jag oroar mig för att ett ensidigt fokus på minskad klimatpåverkan driver på åt fel håll. Jag känner mig verkligen otrygg med underlaget till nya nordiska näringsrekommendationer, NNR. Minskad klimatpåverkan driver mot ökad intensitet och hög avkastning eftersom utsläpp av CO2-ekvivalenter då minskar per kg produkt. Om vi ska minska utsläppet av växthusgaser måste det […]

Vi måste rädda ekosystemen – också

Vad hjälper det om vi ställer om till eldrift med hjälp av kärnkraft, om vi pajar våra ekosystem så att vi inte kan producera mat. Jordbruket måste gynna kolinlagring och biodiversitet. Det finns en del kloka riksdagsledamöter som nämner biologisk mångfald, men regeringen framhärdar med gedigen okunskap (citat Anders Wijkman) att klimatfrågan handlar om energi. […]

Det vetenskapliga underlaget för svenska kostråd brister

Det norska Hälsodirektoratet har kommit med sin slutrapport på 200 sidor som underlag till nya nordiska näringsrekommendationer NNR. Det finns konkreta förslag på exempelvis mängden kött, fågel, mejeriprodukter och ägg. Fem rapporter tidigare har publicerats som underlag för hållbarhetsaspekterna. Kritiken har varit massiv. Nu ska dessa av Livsmedelsverket omformas till svenska reviderade kostråd. Det finns […]

Framtiden var bättre förr- eller?

Aldrig har väl detta påstående varit mer relevant. Begreppet ”hållbar utveckling” introducerades av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester R. Brown 1981. Det fick sin internationella spridning 1987 då FN-kommissionen för miljö och utveckling, World Commission on Environment and Development, även kallad Brundtlandkommissionen, lanserade begreppet i rapporten ”Vår gemensamma framtid. Aldrig har väl Brundtland- deklarationen […]

80 år av minnen – en tidsresa a´la Gokväll

Det här är en version på mitt tal på födelsedagsfesten. När TV- programmet Go-kväll bjuder in gäster så finns varianten tidsresa då man får plocka ut några viktiga årtal. Förutom födelseåret 1943 vill jag lyfta några år som haft stor betydelse. Det är klart att jag inte minns min födelse. Men jag glömmer aldrig en […]

Vi måste göra både och

”Och tala inte för mycket om biologisk mångfald”. Den kommentaren fick jag häromdagen. Men jag kommer att fortsätta tala om biologisk mångfald, men också om behovet av klimatåtgärder, att leva upp till våra nationella miljökvalitetsmål exempelvis ett rikt jordbrukslandskap och en giftfri miljö, en god djurhälsa och djurvälfärd, kolinlagring och också en god folkhälsa (inkluderar […]

Hur många kor ska vi ha i Sverige?

Jag väckte frågan kring kornas roll i föregående blogg, med anledning bl a av Daniel Öhman, Ekots kritik av Hjärta Mjölk och intervju med Peter Kullgren. Debatten kring nötkreaturens roll i ett hållbart jordbruk har fortsatt. Nu kopplas den framför allt kring arbetet med reviderade nordiska näringsrekommendationer NNR2022. Jag skrev om dessa i januari. Fem […]