Författararkiv: Gunnela Ståhle

Uppvuxen: i Stockholm och på Ingarö

Familj: Maken Bosse, sonen Alexander och hans familj, barnbarnen Hanna och Karin.

Arbetat med: Djurskydds- och kvalitetsfrågor på Slakteriförbundet i 11 år (startade Scans Djuromsorgsprogram), varit LRFs djurskydds- djurhälsa- och livsmedelssäkerhetsexpert i sammanlagt 13 år. Skrev LRFs antibiotikapolicy 1981 och har drivit antibiotikafrågan sedan dess. Satt ordförande i EU-kommissionens djurskyddskommitté i 3 år (1999 – 2002). Fått Svenskt djurskyddsstipendium 1995 och Centerns miljöpris 2001. Blev årets agronom 2007. Har suttit i styrelserna för Djurskyddet, Sverige, Sveriges Konsumenter, Eurogroup for Animals och Svenska Djurskyddsföreningen. Ordförande i föreningen Vi konsumenter sedan 2010 . Projektledare för ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Konsumentråd, Svenska Naturskyddsföreningen, Centrum för Folkhälsa och Svenskt Sigill kring rätten för konsumenterna att välja livsmedel enligt sina värderingar Matvalet 2004 -2008. Hedersledamot i Kungliga Skogs.- och Lantbrukskademin 2012.

Motto: Ge inte upp!

Dedikation till Gunnela från Astrid Lindgrens i hennes bok ”Min ko vill ha roligt” från 1990.:

“Man får inte låta sig nedslås av motstånd från EU-kommissionen, från departement, från myndigheter, från industrin, från arga bönder eller osakliga konsumentföreträdare om man känner att det man slåss för stämmer enligt sina värderingar och det känns rätt. Om man vill förändra världen måste man förstå att man inte bara kan få hejarop.”

Regeringen sågar civilsamhället

I vårändringsbudgeten i mars gick regeringen ut med extra stöd till aktörer i civilsamhället som främjar konsumenterna. En miljon extra att dela på blev ett välkommet och välbehövligt tillskott för organisationer för ekonomiskt utsatta konsumenter. I våras gav finansminister Svantesson och konsumentminister Erik Slottner uttryck för vikten av stödet till aktörer i civilsamhället som på […]

Mink i bur håller inte från djurskyddssynpunkt

Att ha minkar i bur är i dag helt fel. Det känns bra att man kan ändra sig genom ökad insikt och kunskap. Förra helgen besökte jag med Djurskyddet Sveriges styrelse och kansli en av Blekinges stora minkfarmer. Det var som att flyttas tillbaka i tiden 50 år. Jag började min yrkeskarriär som försöksassistent på […]

Utan fotosyntes inget liv

Fotosyntesen är en förutsättning för nästan allt annat som lever på, i, av och under jorden. Med gratis solenergi omvandlar växterna genom fotosyntesen energin till föda till alla jordens arter och syre till oss syrekrävande biologiska varelser. Växterna fångar upp kol och bygger upp näringsämnen, som ger oss och djuren mat. Jordens eget jordbruk ser […]

”Tack jag mår bra”

Så brukar vi svara när folk frågar: Hur mår du? Och så har jag ärligt svarat sedan en bra tid tillbaka. ”Förutom ett artrosknä, som inte besvärar mig, så mår jag bra”. Och har det bra! Jag har medvetet bestämt mig för att värdesätta det goda i mitt liv. Att få bo här på Cirkusberget […]

Hur ska vi äta och hur äter jag?

I samband med de nordiska näringsrekommendationerna har från flera håll framförts kritik över att det inte finns en någorlunda aktuell undersökning över svenskarnas kostvanor. En aktuell bredare kostundersökning är ju nästan nödvändig om vi av hälso – och av miljöskäl ska veta vad som behöver ändras för att främja hälsa och miljö. Kritiken kommer framför […]

Det finns inga uppdaterade svenska kostråd – ännu

Den 20 juni presenterade Rune Blomhoff, projektledare för reviderade nordiska näringsrekommendationer NNR, sin vetenskapliga rapport för nordiska ministerrådet i Island. Rapporten innehåller den senaste vetenskapen när det gäller behovet av olika näringsämnen, hälsoaspekter och kostens inverkan på miljön. Budskapet från Blomhoff vid överlämnandet var mycket tydligt. Detta är en vetenskaplig rapport, som inte omfattar nationella […]

”Kostråd kräver systemanalys”

Det var rubriken på den debattartikel som jag fick in i tidningen ATL den 4 maj. Men frågan kring de nya nordiska näringsrekommendationerna NNR2022 började tidigare än så. Genom Livsmedelsverket fick jag klart för mig det påbörjade arbetet med norska hälsodirektoratet som huvudansvarigt. I näringsrekommendationerna skulle inkluderas även hållbarhetsaspekter. Jag väckte frågan vid en sammankomst […]

Klimatavtryck kan man räkna på men inte på biologisk mångfald

Att klimatavtryck går att mäta, men inte biologisk mångfald, straffar den ekologiska produktionen, idisslare som nötkreatur, naturbeteskött och rent allmänt betande djur. Vi måste minska vår klimatpåverkan, men också rädda den biologiska mångfalden och skydda våra ekosystem. Det senaste exemplet är Arlas hållbarhetsersättning. Där premieras minskad klimatpåverkan, gårdar med hög intensitet, medan mjölkgårdar med mer […]

”Kill your darlings”

I november 2011 bjöd Vi Konsumenter (VK) in till en workshop med rubriken: Skall vi äta kött och, i så fall, vilket sorts kött ska vi äta? Från workshopen finns en omfattande rapport. Efter det bjöd VK in intressenterna till ett möte i april 2012. Inbjudan: ”Styrelsen för föreningen Vi Konsumenter, en oberoende konsumentorganisation, antar […]

Utmanande och ansvarsfullt

Så sammanfattade jag mitt uppdrag som expert i utredningen ”Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd, LI 2023:01”, när jag blev intervjuad av Katarina på tidningen Djurskyddet. Jag blev hedersamt nominerad av Sveriges Konsumenter. Det intressanta är att utredningssekreterare är Erika Brendov. Erika och jag har följt varandra sedan 80-talet. Hon gjorde ett examensarbete, […]