Kategoriarkiv: 1

Behövs det ett proteinskifte? Och hur ska det i så fall gå till?

Behövs det ett proteinskifte och i så fall vad ska vi ta bort och vad ska det ersättas med? Det är väl inte så att vi lider av brist på protein i Sverige. Men om vissa äter alldeles för mycket kött, så lider ofta unga kvinnor av järnbrist och borde äta mer. Men skiftet är […]

Framtiden var bättre förr

Så står det på min egenmålade sentens/tänkespråktavla från våren 2020. Och så känns det i slutet av detta overkliga år 2021, följt av det dramatiska 2020. Pandemier går väl över så småningom, men klimatförändringarna kommer. Årets skörd blev bra mycket mindre än förväntat på grund av olämplig väderlek. Mina rönnar torkade nästan bort. Vår nya […]

Vad ska vi äta för att rädda planeten och hälsan?

Frågan är komplex. Vi äter inte bara en råvara, utan kosten består av olika råvaror, olika tillagningssätt och olika sammanhang. Jag har för mig att kostråden i Brasilien innehåller inte bara råd om vad vi ska undvika och vad vi bör äta utan också ett råd om att äta tillsammans. Mat är mer än klimatpåverkan […]

Svensk jordbrukspolitisk plan en besvikelse?

Den nya landsbygdsministern har presenterat sin strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027. Att det blev en besvikelse tycker i alla fall Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden. Den nationella tolkningen av EU:s allmänna mål i CAP är uppseendeväckande. När EU talar om att främja en smart, motståndskraftig (resilient?) och diversifierad jordbrukssektor som garanterar livsmedelsförsörjningen tolkar regeringen detta […]

Fel att jämställa de tre dimensionerna för hållbarhet

Jag fick frågan häromdagen i Livsmedelsverkets råd för hållbar konsumtion, varför Jordbruksverket valde att jämställa de tre dimensionerna för hållbarhet – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, när många anför att detta är feltänkt. Mitt svar var att ledningen för Jordbruksverket redan hade bestämt sig och trycket från lantbruksnäringen var stort. Jordbruksverkets definition övertogs tyvärr av […]

Många kritiska frågor på dagordningen för ett hållbart jordbruk

Dagens Nyheter tar upp den angelägna frågan kring de konsumtionsbaserade utsläppen. 65 % av våra utsläpp av växthusgaser kommer från aktiviteter utanför landets gränser. Det inkluderar bl a utrikesflyget och det som vi importerar b l a mat. Det s k klimatmålsinitiativet startade 2016 och Vi Konsumenter gick med redan från början. Vi har skrivit […]

Vad bli konsekvenserna från hållbarhetsynpunkt?

Och som det spretar! Jag läser Stefan Hellströms referat från ett seminarium i riksdagen med rubriken Hållbart jordbruk utan import – är det möjligt, Stefan Hellstrand pekar på att sätter vi metoderna fel, så blir utfallet också fel. Han anser att såväl EAT Lancet som RISE:s klimatdatabas styr fel. RISE:s databas dominerar nu bland olika […]

Ge konsumenterna rätt att välja kött från betande djur

Det behövs en differentiering av svenskt nötkött i butik. I veckan presenterar Världsnaturfonden, WWF, den reviderade Köttguiden. Syftet med guiden är att underlätta hållbara val. Betet har fått allt större uppmärksamhet. Inte bara för att naturbetet rymmer stor biologisk mångfald, men också för att senare forskning visar att betade marker i sig har en stor […]

Den svenska osten en sorglig historia

Det svenska köttet har återhämtat sig efter minskningen efter EU-inträdet och har idag mellan 60 till 80 %:s marknadsandel av den minskande köttkonsumtionen i Sverige. För den svenska osten har det gått spikrakt åt andra hållet. Vi äter mer ost i Sverige, men allt mindre är svensk. Vid EU-inträdet hade vi en svensk marknadsandel på […]

Att bruka utan att förbruka – soldrivet kretslopp

Den rika världen förbrukar långt mer resurser än vad planeten klarar av att leverera. Det har Världsnaturfonden WWF talat om i många år, även om man har lämnat begreppet ekologiska fotavtryck. Politiska beslut driver på genom kortsiktighet och fel fokus. BNP som ensidig drivkraft leder fel. Det kan inte vara ett självändamål att ha full […]