Köp svenskt griskött – lika bra som i resten av EU och få lite antibiotikaresistens på köpet!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

I dag på uppstarten av svensk livsmedelstrategi så presenterade Rolf Annerberg de viktigaste förslagen från konkurrenskraftutredningen. Om Konkurrenskraftutredaren (och LRF) får som man vill ska Sverige avveckla sina särregler på djurskydd och miljöområdet och EU-anpassa sitt regelverk. När utredaren Rolf Annerberg anför att det måste finnas vetenskapliga argument för att ha ett särskilt svenskt regelverk, så nämner han klimatet – inte livsmedelsäkerhet eller djurskydd. Och LRF och KSLA m fl upprepar sina argument i kommentarerna att man måste anpassa svensk djurskyddslagstiftning till dagens förutsättningar. Som om inget skett i lagstiftning sedan lagen antogs 1988. Förordning och föreskrifter har reviderats ett otal gånger. Gå in och hämta djurskyddsförordningen, så kan man se hur många gånger ändringar har skett. Och visst har tekniska förutsättningar ändrats, och aveln inneburit ändringar men djurens beteende har inte ändrats. Även LRF måste väl dessutom se att importen av kött minskar och den svenska produktionen ökar. Mejeriprodukterna är problembarnet.

Sven-Erik Bucht inleder med en kraftfull markering av Sveriges högkvalitativa livsmedel -miljö, EU:s bästa djurskydd och lägsta antibiotikaförbrukning. Han hänvisar till regeringsförklaringen som talar om ökad svensk och ekologisk livsmedelsproduktion och konsumtion. Han anser att vi måste vara mycket bättre på att lyfta svenska mervärden och vara rädda om förtroendet. Konsumenter och bönder måste kroka arm. Han pekar på att konsumentministern också måste vara en viktig person i sammanhanget. Elisabeth Bachteman talar också om att involvera i alla fall konsumentorganisationer i det fortsatta arbetet. Frågan är om man kommer rätta till sina misstag och också skapa delaktighet hos miljöorganisationer och djurskydd.

Rolf Annerbergs presentation känns motsägelsefull med tanke på vad Bucht inleder med. Politiken och näringen har delat ansvar. Villkor och regler ska vara i paritet med konkurrentländer. EU-nivån ska vara grunden för regelverken. Flexibilitet och målstyrning ska vara vägledande något man känner igen från LRF:s ambitioner. Dagen innan hade Stig Orustfjord, SLV ifrågasatt LRFS uppfattning och sagt att det måste det finnas tydliga och enkla regler. Hur går det då med tydliga svenska mervärden? Annerberg förslår en översyn av svensk djurskyddslagstiftning med konkurrensaspekter som vägledande. Förprövningen bör avskaffas! Handläggningen av kemiska bekämpningsmedel ska förenklas och det bör satsas på svensk växtförädling. Det är anmärkningsvärt att i expertgruppen har varken ingått miljöorganisationer, djurskydd eller konsumentrepresentation. Med tanke på debatten kring djurskyddsfrågorna är detta speciellt förvånansvärt. Och paneldeltagarna var kanske också avslöjande. Den enda ideella organisationen var WWF, som visserligen ägnar sig åt hållbar mat för alla, men? SLU fick inte heller representera forskningen. Och politikerna representerades av Ulf Berg (M). Man undrar ju fortfarande var Miljöpartiet platsar i den fortsatta processen? Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm bedyrade att svenska konsumenter värnar svenskt lantbruk, men jag hade önskat lite mer tydlighet. Vi vet att djurskydd står högt i kurs hos svenska konsumenter. Titta bara på LRF Mjölks konsumentstudie. Om man inte förstår det där med grissvansarna, så tycker man definitivt illa om att man stänger in suggor i bur. Konsument – och djurskyddsorganisationer och handel har tidigare varit tydliga med att man vill ha kvar svenskt djurskydd. Tittar man på deltagarlistan som omfattade nästan 300 deltagarna, var det en imponerande bredd. Men vad dessa tycker fick vi inte veta, eftersom auditoriet aldrig släpptes in. Det var säkert fler än jag som förberett viktiga och avgörande frågor.

En kommentar

  1. Mats Sjöquist
    Publicerad 5 mars, 2015 at 22:45 | Permalink

    Tack Gunnela för en tydlig sammanfattning och analys. Det här benämndes ett startskott och jag gick därifrån med öronen ringande av entusiastiska slagord. Samtidigt en eftersmak som talar om ett hårt arbete återstår. Tur att det finns ungdommar som du, som man vet kommer att ställa dem till svars. Kommer att kräva att de förklarar den faktiska innebörden av slagorden.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.