Köp våra grisar och håll käften!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Det är en något tillspetsad analys av debattklimatet i viss lantbrukspress. På @-Grisportalen, i vissa lantbruksmedia och på Twitter pågår lite av en pajkastning mot s k ”tyckare/experter”, som vågar sig på att ha synpunkter på dagens och morgondagens djurhållning. Det handlar fram för allt om kor på bete och lösgående grisar. Bland dessa tyckare vill man dessutom också inordna lantbruksjournalister, som vågar sig på att hävda en positiv utveckling av svenskt kött. Kan man peka ut tyckarna som Stockholmare blir det ännu populärare – kanske? Dessa tyckare/experter tycker man inte ska uttala sig, eftersom man inte har vistats i ett grisstall. Det senare är nog ytterst tveksamt eftersom många av ”experterna” faktiskt forskat just på grisar och kor. Det som oroar är bristen på förståelse för att marknadens intressenter har rätt ha insyn och synpunkter på vilka livsmedel som produceras och framför allt hur. Man måste kunna hantera debatten på ett klokt sätt och inte instinktivt ställa sig på barrikaderna. Den tiden är ju förbi när man kunde annonsera ”Ät fläsk!” Vi måste väl ändå ha lärt oss något sedan debatten startade på 80-talet. Den debatten ledde fram till ett rejält systemskifte med Scans och Svensk Fågels djuromsorgsprogram och djurskyddslagen. Inom ramen för Scans djuromsorgsprogram hade vi en kontinuerlig dialog med Djurens Rätt, Djurskyddet och Veterinärförbundet. Jag anser också att den har lärt oss värdet av friska djur och sambandet djurskydd, djurhälsa och låg antibiotikaförbrukning.

Jag vill skicka ändå med en fråga som jag vid tillfälle kommer att ställa till Sven-Erik Bucht eller Rolf Annerberg:
– I Sverige utmärker vi oss för att gemensamt sätta ribban kring värderingar om djurens välfärd och omvårdnad av miljön. Det gör vi i svensk lagstiftning. Här skiljer vi oss från flera andra länder. Detta har också visat sig i flera EU-studier. Om man i ökad omfattning ska låta marknaden ta ansvar för djurens välfärd kommer detta innebära en differentiering på marknaden. Frågan är om vi överhuvudtaget kan priskonkurrera med tyskt griskött eller holländsk ost? I alla händelser kommer det innebära att många djur kanske minst 30 % av svenska grisar skulle få det betydligt sämre. Dessutom skulle antibiotikaförbrukningen troligtvis öka. Är detta acceptabelt från medborgarsynpunkt?

2 kommentarer

  1. Per Andersson
    Publicerad 18 mars, 2015 at 12:45 | Permalink

    hej gunilla jag förstår att du slås för ditt liv eftersom din ide inte håller ingen vill köpa och betala för den svenska modellen ditt liv har bara gått ut på att slå ihjäl svenskt jordbruk för du har ingen verklighetsförankring och dina experter har inga kor och tjänar inge pengar på det dom tjänar pengar på att ha ihjäl bönder i Sverige till förmån för importerade mat. så jag förstår du är upprör för verkligheten håller på att komma i fatt och du kommer att få stå vid skampålen för att skapat ett land utan livsmedelsförsörjning med hjälpa av LRF. jag tror att du kommer att få slås för din heder så länge du lever.

  2. Publicerad 19 mars, 2015 at 5:31 | Permalink

    Jag heter inte Gunilla så jag vet inte om det är mig du avser. En helt övervägande majoritet av mjölkbönderna vill ha korna på bete. LRF vill ha korna på bete, Konsumenterna vill ha kor på bete, Naturskyddsföreningen, WWF, Djurskyddet och ICA vill ha kor på bete. Det är många du ska övertyga – inte minst dina bondekollegor.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.