Efterfrågan på svensk köttråvara i korven ökar. Då borde det också gå att öka efterfrågan på svensk ost

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Uppgivet, som om det skulle vara ett axiom, hävdar Palle Borgström, LRF Mjölk och Torbjörn Iwarsson och Lydiah Wålström i DN att konsumenterna bara marginellt värdesätter svenska mervärden i dryckesmjölk. När det gäller ost är man enligt dessa ointresserad av råvaran och var mjölken kommer från. Man har vi verkligen fått chansen att välja. Så sa man en gång i tiden också om svenska charkprodukter. Konsumenterna kanske valde svenskt färskt kött, men 70 % av grisen hamnade i korven. Och där var det ointressant om råvaran var svensk påstod tyckarna i slaktbranschen. Så ser det inte ut längre. Antibiotikaanvändning och grisknorrar uppmärksammade svenska konsumenter och svensk dagligvaruhandel på att svenska grisar har en fördel från livsmedelsäkerhets – och djurskyddsynpunkt. Nu satsar ICA på svensk köttråvara i sin falukorv och fler charktillverkare följer efter.

Och varför ska svensk mejeribransch och svenska mjölkbönder bara uppgivet konstatera en nedåtgående trend med ökad import, utan att ens lägga manken till och jobba för att öka försäljningen av svensk ost – om den finns. Jag har tjatat på Arla i tjugo år om att ursprungsmärka sina produkter och en liten förbättring har skett. Bregott-reklamen visar kor på bete, men att detta är unikt för Sverige har Arla aldrig kunna tala om, eftersom mjölkråvaran ibland kommit från Danmark.

Det är inget särskilt unikt som Ivarsson och Wåhlström i övrigt föreslår för att rädda svensk mjölkproduktion – nej till beteskrav (för alla nötkreatur), skatter och GMO-frihet Det intressanta är att man ber Konkurrensverket se över mejeristrukturen. Man talar om avveckling av gemensamma branschriktlinjer, som nej till Belgisk Blå och att ha importerade djur i sina besättningar m m. Jag ifrågasätter verkligen att detta skulle allvarligt minska kostnaderna. Däremot är det intressant att utvärdera Arlas domineranade ställning. Arlas modell att betala lika pris till alla sina leverantörer/medlemmar oberoende av ursprungland har sannerligen inte gynnat en marknadsföring av unika svenska mervärden. För svenska mjölkbönder utmärker sig för att ha tydliga svenska värden – alla svenska kor ska ut på bete och har en unik låg antibiotikaförbrukning till djur. Samtliga svenska mejeriföreningar säger nej till GMO. Men vilka konsumenter vet det? Mejeriföreningarna har aldrig varit särskilt tydliga med marknadsförningen varför det är viktigt att välja svenska mjölkprodukter inklusive ost.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.