Vem bjuder in till ringdans?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Det är lätt att hänga på Sven-Erik Buchts danstema från danspalatset Nalen den 5 mars. Han talade sig varm för att bönderna och konsumenterna skulle kroka arm. Men jag tror det behövs en ringdans, som jag skrev om i tidigare blogg. Bjud in till öppen och kontinuerlig dialog! Den svenska modellen är just att vi sätter oss ned tillsammans. Och det räcker inte med hela livsmedelskedjan, utan dialogen skapas när man möter, de som inte har en röst d v s de som representerar djuren och miljön och de som i allra högsta grad påverkar utbud och efterfrågan d v s handeln och konsumenter. Varför vi lyckades med antibiotika-frågan d v s att påverka resten av EU med att införa förbud mot antibiotika som generell fodertillsats, var att alla var med på tåget. En del av framgången med Slakteriförbundets framgång med programmet ”Omsorg i djurskötseln” på 80 – 90-talet var kontinuerlig dialog. Vi träffade regelbundet SDR (nuvarande Djurskyddet Sverige), Djurens Rätt och Veterinärförbundet. Dessutom bjöd vi in Astrid Lindgren, Marit Paulsen och arga veterinärer (varav en var Torkel Ekman). Vi skickade ut fyra nyhetsbrev per år till landets samtliga veterinärer och andra intressenter kring djurskydd. Ett bevis på seriöst och framgångrikt arbete kring djuromsorg, uppnådde vi när Birgitta Carlsson, Djurens Rätt i TV rekommenderade Scans djuromsorgsprogram. Jag och Torkel Ekman bad i december förra året om företräde hos LRF för att prata om svenskt djurskydd. Men det borde vara tvärtom att LRF bjöd in intressenter som har synpunkter på svenskt lantbruk.

LRF efterlyser mindre polarisering i debatten och stöd till svenskt lantbruk. Min uppfattning är att tonen har blivit mer hätsk. Det finns också en spricka inom veterinärkåren. Det upplevde jag häromdagen. Delar av lantbruksnäringen vill inte ens acceptera att det skett kontinuerliga anpassningar i svensk djurskyddslagstiftning sedan 1988. Enligt uppgift jobbar Jordbruksverket nu med förenklingar kring beteslagstiftningen. I pressen talar LRF otydligt om att korna ska få det bättre med mindre administration. Palle Borgström ordförande i LRF Mjölk talar om dispens för lösdriftbesättningar. Vill en S – MP-regering verkligen gå så långt, när man snarare lovat bättre djurskydd i regeringsförklaringen. Men regeringen har svikit mer än ett vallöfte. Det blev ju ingen handelsgödselskatt. Och på måndag ska Grisföretagarna ansöka om Jordbruksverkets stöd för sitt kontrollprogram Gris! Men det skickas dubbla budskap. ATL hävdar att konsumenterna skiter i svenska mervärden, medan Land Lantbruk pekar på de positiva signaler, som marknaden skickar. Och det sker ändå investeringar i svensk grisuppfödning, trots skräckprofetior.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.