Vem vill inte vara en vinnare!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Han är riktig talare, den där Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen! Vilken retorik – en ren njutning! Han spottar ur sig tänkvärda, tillspetsade förslag och tydliga bilder. Det ska inte bara vara lätt att göra rätt utan också njutbart. Jag har varit på Naturskyddsföreningens frukostmöte kring hur vi kan nå framgångar i klimatarbetet och göra oss oberoende av fossila bränslen. Jag var med när Svante lanserade sin bok ”Vår tid är nu” i augusti förra året och jag känner mig lika upplyft den här gången som då. En del i budskapet är att vi saknar ledare. Politikerna har beröringsskräck för klimatfrågorna. Man vågar inte eftersom uppfattningen är att opinionen är mot klimatåtgärder, som alltid uppfattas som något kostsamt – att klä sig i säck och aska. Vi har tre partier S, MP och finansdepartementet. Finansdepartementet är en maktfaktor. Samma tjänstemän finns i finansdepartementet, som under alliansregeringen, som fastnar i modeller och prognoser, som sedan visar sig inte stämma. Vem kunde förutse att vi skulle få en ekologisk och vegetarisk boom i handeln. Köttkonsumtionen dippar och cyklingen ökar. Det puttrar av goda idéer. Och oljeindustrin tänker till. Det kan vara billigare att utnyttja solkraft än att ta upp naturgas. Sverige kan ju börja med att inte subventionera torvbrytning, förmånsbilar, ta bort reseavdraget och ta bort subventionerna på flyget tycker Svante.

Enligt Svante har vi en Smålands-hjärna och en Jeans-hjärna. Smålandshjärnan vill ha allting billigt och tittar bara på kostnader (jämför Konkurrenskraftutredningen). Jeans-hjärnan köper bättre kvalitet, kanske mer sällan och mår bättre av det. Vi måste titta på intäkterna och inte bara på kostnaderna. Har det någon betydelse att Sverige går före? Ja enligt Svante påverkar vi övriga länder genom att vara föredöme (glöm inte Tyskland). Vi känner igen motsvarande debatt när det gäller djurskydd. Mycket sker lokalt. Det finns många borgmästare som genomför åtgärder, som förbättrar för medborgare och minskar klimatpåverkan t ex genom att bygga om städerna för att underlätta cykling (Bogota). Tysklands miljöminister njuter av gå före. Tyskland har minskat sina utsläpp med 40 %. ”Join the winning side ! En total fossilfri värld är möjlig.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.