”Hjärnsläpp att spola betessläpp – eller – Ge oss möjlighet att konkurrera på lika villkor”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ovanstående uttalat av Carl Schlyter (MP) i en riksdagsdebatt häromdagen respektive Palle Borgström, ordförande i LRF Mjölk tillika representant för Arla i Jordbruksaktuellt (22 april). I en debattartikel i Land Lantbruk i mars ställde Gunilla Ramberg f d kommunikatör,LRF och jag frågan ”Vart är bönderna på väg? Man måste inse att det finns ett skäl för att debattens vågor går höga kring grisproduktionen och kornas rätt till bete. Hot mot grisars och kors välfärd ger brett genomslag i alla media. Djur är kännande varelser. Det finns även inskrivet i EU – fördraget. Aldrig har väl läget varit bättre för att få genomslag för svenska mervärden. Vem gör den kloka analysen av debatten i media, konsumenternas attityder och handelns mottaglighet? Det är dags att inte instinktivt kräva konkurrens på lika villkor. Då hävdar man ju indirekt att det är likadana (och inte unika) produkter man vill producera. Förtroende är mödosamt att bygga – och lätt att rasera” skrev vi. Just nu är medias fokus på betessläpp runt om i landet. Glada kor hoppar ut i det gröna. Att då marknadsföra att detta bara ska vara förunnat uppbundna kor, känns mer än tondövt. I Jordbruksaktuellt läser jag också en intervju med Thomas Andersson avgående VD för Falköpings och Grådö mejeri. Falköping har framgångsrikt producerat mejeriprodukter för svenska marknaden med högre pris till sina bönder än Arlas. Han pekar ut Arlas agerande som ett problem d v s att Arla betalar samma pris oberoende av i vilket land bonden befinner sig i. Läs gärna bloggen där jag uttrycker samma sak. http://gunnela.nu/2015/03/26/efterfragan-pa-svensk-kottravara-i-korven-okar-da-borde-det-ocksa-ga-att-oka-efterfragan-pa-svensk-ost/. Bosse Dockered har också två gånger gett sig in i debatten med likartat budskap. Det är ofrånkomligt att reflektera över att Palle Borgström sitter i Arlas styrelse samtidigt som han är ordförande i LRF Mjölk. Han riktar uppmaningar till riksdagen att ge svensk mjölkproduktion möjlighet att få konkurrenskraftiga villkor. Om jag förstod debatten i riksdagen rätt, så var det inte bara Carl Schlyter som ifrågasatte en avveckling av det svenska beteskravet. Min bedömning är att här går smärtgränsen för Miljöpartiet. Det är ju regeringen som kan ändra djurskyddsförordningen där beteskravet finns.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.