LRF och Grisföretagarna var inte i Köpenhamn!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Den 29 -30 april hade danske livsmedelsministern Dan Jörgensen samlat 400 personer för att diskutera och planera hur vi ska förbättra välfärden för våra grisar. Jag hörde Dan Jörgensen på EU-kommissionens djurskyddskonferens i slutet av februari 2012 i Bryssel. Han satt då i EU-parlamentet och imponerade. Jag var inte i Köpenhamn, men jag har fått en hel del rapporter – också via lantbrukspressen. Johan Beck-Friis inlägg i veckans ATL speglar nog väl det som präglade konferensen. Och vilka var där? Ja inte LRF och Grisföretagarna. Vilka blir Scans slutsatser, som var på plats? Svenska grisföretagare och svenska slakterier får passa sig så att inte dansk grisuppfödning återhämtar sitt tapp på den svenska marknaden. Jag känner igen fenomenet. När vi kämpade för att övertyga EU om att införa ett förbud mot tillväxtantibiotika, insåg danskarna att ett sådant förbud var rätt från marknadssynpunkt och införde detta frivilligt 1999 med start till slaktkyckling och senare slaktsvin. År 2000 hade LRF och danska ”LRF” ett gemensamt presseminarium i Bryssel kring detta.

Dan Jörgensen har samlat danska konsumenter, djurskydd, veterinärer, lantbruksnäringen och industri och i juni 2014 utformades en gemensam dansk handlingsplan för ökad djurvälfärd kring lösgående suggor, minskad smågrisdödlighet, mindre magsår, slut på kastrering och svansklippning m m. Det är just det som varit mitt budskap till LRF och grisnäringen – Bjud in! Nu förs samtalen i media där LRF svarar på inlägg från NGO:s med otydliga och oroande signaler om modernisering, flexibilitet och målstyrning. Var fanns konsument och djurskydd när man bjöd in kring handlingsplan Gris. Och vad blir effekten? Jo, Djurskyddet Sverige vidarebefordrar 3700 mail till Leif Denneberg, Jordbruksverket med krav på att inte godkänna kontrollprogrammet Gris. På fredag morgon i P1: s nyheter hör jag hur Lennart Nilsson, LRF talar om modernisering av djurskyddslagstiftningen och ger exemplet möjligheten att fixera suggan i samband med grisning. Och då har danskarna i Köpenhamn klargjort att man på sikt vill ha lösgående suggor. Hur tondöv får man vara och hur är det med omvärldsanalysen? Forskningen från Danmark stöder inte att fixering är lösningen på problemen. Dessutom anger inte ens näringens egen pilotstudie att smågrisdödligheten minskat med fixering av suggan i samband grisning. Och Konkurrenskraftutredningen lider av samma svaghet. Bristande kunskap och omvärldsanalys, när man föreslår att Sverige ska lägga sig på EU:s djurskyddsnivå. Enda ursäkten är att rapporten färdigställdes 2014.

En kommentar

  1. Göran
    Publicerad 14 juni, 2015 at 23:15 | Permalink

    Böjd att hålla med. Internpolitik i stället för marknad.
    Men, det svenska lantbrukets handlande har sin grund i de svenska konsumenternas handlande och det har inte varit svenskt. Att konsumentvinden börjat svänga, litar inte en vädererfaren bonde på, vinden kan vända igen.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.