Ta ansvar för Sveriges hela klimatpåverkan!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Det var budskapet från 21 organisationer i en debattartikel i DN 1 juni. Då lanserades Klimatmålsinitiativet. De 21 organisationerna vill se ett etappmål för minskade växthusgasutsläpp från svenskarnas konsumtion. Bland de 21 finns Naturskyddsföreningen, WWF, LRF, Sveriges Konsumenter, Medveten Konsumtion och Vi Konsumenter- samverkan ger styrka. Idag finns det inget uttalat mål om att minska utsläpp som vår importerade konsumtion orsakar utanför Sverige, trots att dessa utsläpp är större än det vi släpper ut inom landet. Detta är något som jag hört Anders Wijkman, ordförande för Miljömålsberedningen, uttala sedan länge. ”Vi måste avliva myten, som har uttalats av tidigare politiska ledare (läs Reinfeldt?) att Sverige redan gjort läxan och minskat sina utsläpp”.

Detta utspel kan relateras till generationsmålet d v s Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Idag mäts och rapporteras framförallt de utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Detta kallas för produktionsperspektivet eftersom utsläppen mäts från det som produceras i Sverige, och inte det som konsumeras. Att enbart mäta utsläpp från svensk produktion är otillräckligt eftersom det inte synliggör alla de utsläpp som landet och dess invånare ger upphov till. Kontraproduktiva incitament kan också skapas. Det kan exempelvis bli fördelaktigt att lägga ner utsläppskrävande industri och istället importera samma varor, trots att det kanske leder till högre utsläpp än vad som skedde från början. För Sveriges del skulle det med produktionsperspektivet som enda måttstock exempelvis kunna vara positivt att lägga ner svenskt jordbruk och importera maten från andra länder, även om det ökar de globala utsläppen. Svenskarnas köttkonsumtion är ett exempel på när utsläppen har minskat enligt produktionsperspektivet men ökat ur konsumtionsperspektivet. Köttproduktionen i Sverige har gått ner de senaste decennierna och därför har utsläppen relaterat till detta minskat inom landet. Däremot har svenskarnas köttätande ökat under perioden. Utsläppen från svenskars köttkonsumtion har därmed också ökat kraftigt, men detta är inte synligt i den svenska utsläppsstatistiken enligt dagens rapporteringsmodell då utsläppen främst sker i länderna vi köper kött ifrån. Mer kan man läsa på www.klimatmal.se.

2 kommentarer

 1. Läser forskningen
  Publicerad 9 juni, 2015 at 3:37 | Permalink

  Vi blir inte sjuka eller friska av mat.
  Kosten påverkar bara tarmfloran och tarmfloran påverkar hälsan.
  Det är dags att tänka om.

  Bacteria may cause type 2 diabetes

  http://medicalxpress.com/news/2015-06-bacteria-diabetes.html

 2. Miljöaktuellt
  Publicerad 11 juni, 2015 at 10:54 | Permalink

  Hej!

  Har du sett att vi har länkat in din blogg och skrivit om den i artikeln ”Lista: 25 bloggar som gör världen bättre”?

  Länkar till artikeln:

  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.630700/lista–25-bloggar-som-gor-varlden-battre

  https://www.facebook.com/MiljoAktuellt/posts/1010707368947021

  Vänliga hälsningar,
  Miljöaktuellt

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.