Dags för Almedalen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nästa vecka är det dags! Jag har varit i Almedalen sedan 2006 och aldrig varit besviken, kanske bara på vädret något år. De fanns de som trodde att Almedalen skulle spela ut sin roll under icke-valår, men Almedalen fungerar fortfarande som mötesplats för att debattera, mingla, skapa nya kontakter och inte minst fortbilda sig och vidga sina vyer. Och nästan alla är där. Vissa, exempelvis, Jordbruksverket har valt att avstå och prioriterar i stället Borgeby. Det innebär att Djurskyddet Sverige på sitt seminarium kring kontrollprogrammet gris, inte får myndighetens syn i frågan, vilket säkert skulle behövas. Det finns många upprörda känslor över att suggorna ska få fixeras i samband med grisning, men jag anser att tillåta ökad beläggning, för växande grisar är väl så tveksamt. Djurskyddsfrågorna tas även upp av Djurens Rätt, som behandlar betesfrågan och allmänt djurskydd för livsmedelsproducerade djur. Djurskyddet är en av knäckfrågorna vid Vi Konsumenter, World Animal Protection och Djurskyddet Sveriges seminarium kring livsmedelstrategin den 1 juli kl 08.00 på Björkanders. Vi arrangörer saknar en dialog i dessa frågor mellan näringen, politiker, myndigheter och konsument- miljö och djurskyddsorganisationer. Jag har uppmanat LRF att bjuda in, men nu är det vi som gör det. Visst är jag orolig för svenskt djursskydd när jag läser yttranden över Konkurrenskraftutredningen från LRF, Hushållningssällskapet och KSLA. Jag noterar att Jordbruksverket liksom djurskyddsorganisationerna och Vi Konsumenter tycker det inte finns motiv och se över djurskyddslagen. Det gjorde ju djurskyddutredningen SOU 2011:75. Läs gärna konsument- miljö – och djurskyddets inlägg i debatten i söndagens GP www.gp.se.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.