Rätten att veta var drivmedlet kommer från

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Jag läser i Svenska Dagbladet en intervju med ny VD Hilde Wahl för det finska bolaget ST1, som vill satsa på helt fossilfritt bränsle. Jag mötte ST1 under Almedalen, då jag blev inbjuden av Gröna Bilister till panel i egenskap av ordförande i Vi Konsumenter på ett frukostseminarium den 2 juli (kl 07.00!). Syftet var att ge ett konsumentperspektiv på rätten att kunna välja drivmedel. Jag kunde inget i frågan, men har lärt mig en hel del på vägen. Att kräva ökad information om ursprung på den bensin jag köper till min bil känns alldeles rätt. I dag krävs allmänt transparens och öppenhet. Det finns ett ökat intresse och engagemang för hur och var kring de produkter vi köper. Vi som framför allt jobbat med livsmedel har ju verkligen drivit på att få uppgift om ursprung och produktionssätt. Det kan gälla arbetsmiljö, sociala aspekter, miljö – och klimatpåverkan. För att inte tala om den viktiga aspekten kring djurens välfärd, hälsa och användningen av antibiotika. När det gäller drivmedel så vill jag definitivt inte medverka till fracking eller oljesand som utvinningsmetod. Och kan jag skippa olja från Putin skulle det kännas bra som personlig demonstration. Jag stöttar ST1 och Preem som tar steg på vägen mot rätten att välja ursprung och övergå till biodrivmedel. Små steg på vägen är bra. Min son Alexander som talade på Gröna Bilister på ett seminarium kl 10.00 nöjer sig inte med det. Han vill hellre tala om ”peak car” och hur vi genom förtätning kan göra oss mer biloberoende och lämna mer utrymme för fotgängare, cyklister och kollektivtraffik.

En kommentar

  1. Göran
    Publicerad 20 juli, 2015 at 19:45 | Permalink

    Peak car…

    Urban peak vore lämpligare att tala om. Industrijordbruket som försörjer stadsborna med mat, drivs av olja, likaså transporterna av mat från hela Europa och halva världen. Annan energikälla att ersätta oljan med finns inte, om man inte räknar mänsklig…

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.