Mjölk från svenska gårdar

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Enligt tidningen Land Lantbruk har f d råvarumäklaren Torbjörn Iwarsson blivit specialist på konsumenttrender. Också något påhejad av LRF:s seniorkonsult på Maclean Stephan Borgström. Iwarsson uttalar sig tvärsäkert: Allt fler vill ha anonym dryckesmjölk till lågt pris! Men EMV-mjölken är ju inte anonym. Bilderna visar ICA:s EMV- mjölk med texten: ” Mjölk från svenska gårdar”. Handeln har ju ropat på gemensam ursprungsmärkning, eftersom man vet att konsumenterna vill ha en tydlig sådan även på mejeriprodukter. Att Arla inför en egen sådan, har inte mötts positivt från handeln. ICA talar tydligt om att det är tack vare svenska djurskyddskrav som alla svenska kor får gå på bete sommartid. Åsa Domeij, Axfood var också väldigt tydlig i Almedalen. Tar ni bort betskravet, tar ni bort det bästa argumentet för svenska mejeriprodukter. Många konsumentstudier och konsumentforskning visar att en majoritet av svenska konsumenter anser det mycket viktigt att korna mår bra och får vara på bete. Och landet är fullt med initiativ för att försöka ge mer pengar till bönderna. Att korna går ute sommartid är ironiskt nog ett av huvudbudskapt i LRF:s mjölkupprorskampanj. Men självfallet som jag skrivit om tidigare, så är det rimligt att få betalt för mervärden – antingen av samhället eller av marknaden. Varför hör vi inget av de mjölkbönder (85 %) som säger sig vilja fortsätta att ha korna på bete? Och visst går det att förenkla dagens betesregler.

Konsumenten bryr sig inte! Det är inte ovanligt att producentrepresentanter har mycket bestämda uppfattningar om vad konsumenterna tycker och vet – och framför allt inte vet. Ofta talar man också om konsumenten i singularis. Som om man skulle kunna bunta ihop konsumenterna i en hög. Jag hörde det häromdagen igen. Konsumenterna ser ingen skillnad mellan bete respektive rastfålla för kor och bryr sig inte. Och då vet jag att Svensk Mjölk för några år sedan på ett professionellt och genomtänkt sätt ställde frågor, som mycket tydligt visade att för en majoritet av konsumenterna räcker det inte med att korna ser blå himmel i en rastfålla. Och det är väl inte så konstigt när all reklam kring mjölk och mejeriprodukter visar kor på bete Och det gäller ju också LRF:s kampanj för svensk mjölkproduktion(som jag givetvis hängt på). Åsikter har framförts om att man inte bryr sig om var osten kommer ifrån, utan engagemanget gäller bara dryckesmjölk. Vad vet man om det? Vi har inte fått chansen att välja och få information om mervärden. Man kan ju knappast ha någon uppfattning om svenska konsumenter om man inte ens frågar dem. Varför tror man att LRF, branschorganisationer och handeln målmedvetet ställer frågor till konsumenterna. Jo för att anpassa sin produktion och sitt utbud. Sedan vet vi sedan länge att det givetvis finns konsumentgrupperingar som är helt ointresserade av ursprung, livsmedelsäkerhet och djurvälfärd. Men visst finns skäl för att handeln satsar på svenskt, ekologiskt och närproducerat. Jag citerar tre regionordförande i LRF i ATL i våras : ”Det är naivt att tro att svenska djurbönder skulle klara sig speciellt bra ”med samma villkor”. Kvar skulle då finnas höga byggkostnader och lönenivåer, men konsumenternas anledning att välja svenskt skulle till stor del var borta.” Finns den ärliga kalkylen över svenska merkostnader i relation till exempelvis dansk motsvarande?

En kommentar

  1. Göran
    Publicerad 23 augusti, 2015 at 23:11 | Permalink

    Inom EU är det tydligen vanligt att låga inkomster inte beskattas, upp till en nivå motsvarande existensminimum. Om motsvarande infördes i Sverige, i form av ett grundavdrag på inkomster, säg tre prisbasbelopp, skulle svenska lantbrukare få helt andra möjligheter att klara sig på sitt lantbruk. Dessutom skulle ett antal tjänstemän inom socialförvaltningarna kunna friställas…

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.