För svenska kor!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

På måndag ordnar LRF en stor manifestation på Mynttorget för svensk mjölkproduktion. Hundratals bönder ska överlämna namnunderskrifter från 100 000 konsumenter i samband med att budgeten presenteras. Helena Jonsson ska tillsammans med Palle Borgström. LRF Mjölk och Stefan Gård, Sveriges Mjölkbönder argumentera för politiskt stöd för att behålla och utveckla svensk mjölkproduktion. Och det vill ju vi alla, även många konsumenter. Kanske var tiden för knapp, men det borde varit möjligt att samla mer namnunderskrifter. Djurskyddet Sverige samlade in 100 000 namnunderskrifter för märkning och registring av katter för några år sedan! Kanske man kan samla in fler i tunnelbanan i morgon. Djurens Rätt tycker att LRF kör med dubbelmoral. Å ena sidan visar man betande kor när man vill kommunicera stöd till svenska mjölkbönder eller svenska mejeriprodukter. Å andra sidan verkar man för att ta bort det lagstadgade beteskravet för kor. Jag har själv skrivit på uppropet, där ett av argumenten är kor på bete. Lyssnar man på Stefan Gård, så är det ingen tvekan om att han vill avveckla det svenska djurskyddskravet.
Det finns en hel del motsägelsefullt i debatten. En helt övervägande majoritet (85 %) av mjölkbönderna säger sig vilja fortsätta att släppa ut sin kor på bete, även om lagkravet skulle tas bort. Många mjölkbönder har också korna ute längre än vad lagen kräver. LRF hävdar att Finland inte har någon lagstiftning kring bete. I LRF:s egen rapport anges att finsk djurskyddslagstiftning kräver att uppbundna kor och kvigor ska ut på bete sommartid. Det finns 280 000 mjölkkor i Finland varav ca 100 000 hålls uppbundna. För djur där inte beteskrav inte finns eller om man har djuren ute längre än 60 dagar, kan man ge en djurvälfärdsersättning. Det kan vara ett intressant alternativ även för Sverige, där svenska bönder som har korna på bete längre än 60 dagar skulle kunna få djurvälfärdsersättning.

Från Palle Borgström, Ulf Berg (M), Magnus Oscarsson (KD) m fl klagas också på att beteskravet infördes med djurskyddslagen 1988 och därför är omodernt. Jag vill påminna om att det var branschen själv, Svensk Mjölk, som föreslog ändringar i föreskrifterna som gäller fr. o m juni 2012. Syftet var förlängd betesperiod och större flexibilitet!! Jag önskar Sveriges mjölkbönder ett stöd från svenska politiker. Och vi som konsumenter kommer välja svensk mjölk, syrade produkter och ost om vi bara får chansen med tydlig ursprungsmärkning. Jag skulle gärna betala en krona mer för mjölken. Men nu köper jag knappast någon mjölk, men svensk yoghurt, svensk gräddfil, och nästan bara svenska ostar.

3 kommentarer

 1. Göran Rudbäck
  Publicerad 21 september, 2015 at 15:50 | Permalink

  Det är just därför man vill ta bort lagkravet, för att kunna få den ersättning för betesdrift Arla betalar till dem som inte har det som lagkrav. De ändringar som genomfördes i förordningen 2012 gjordes för att den inte var verklighetsanpassad, det var inte tillåtet att göra avbrott i betesperioden, vilket gav absurda konsekvenser. Bland mjölkbönder ansågs redan då att lagen skulle ändras, men uppenbarligen tyckte deras företrädare att det saknades förutsättningar att driva frågan.

 2. Publicerad 21 september, 2015 at 21:06 | Permalink

  Det kanske var så att man uppfattade det som att det fanns mer att förlora än att vinna på att driva en avveckling av beteskravet. ”Bland mjölkbönderna ansågs redan då …. Hur vet du det? Jag undrar om man, LRF Mjölk, verkligen gjort en ordentlig cost – benefit analys.

 3. Göran
  Publicerad 22 september, 2015 at 18:21 | Permalink

  Nu skrev jag i och för sig ”bland mjölkbönder” obestämd form. Det finns flera mjölkbönder som ansett att beteskravet för mjölkande kor ska tas bort och det åratal innan LRF Mjölk bildades och bestämde sig för att driva. Insändare från enskilda bönder och kommentarer i artiklar har förekommit i varierande omfattning sedan beteskravet infördes.
  CBA:n är nog gjord, men tajmingen kanske kunde varit bättre…
  Något som jag uppfattar som inkonsekvent, är djurskyddsrörelsens tro att vädret alltid är bra på sommaren och dåligt på vintern. Att de högproducerande mjölkkorna har svårt att bli av med överskottsvärmen i högsommarvärme, förstår inte konsumenter, inte heller att kyla inte bekommer korna nämnvärt. Denna oförståelse tjänar djurskyddsrörelsen mycket pengar på och djurägare får lida för.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.