Svenska mervärden stärker konkurrenskraften – inte tvärtom.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Är det någon som verkligen tror att vi i Sverige kan producera bulk med våra höga löner, höga skatter och kallt klimat. Nej, se det unika svenska beteskravet som just en unik möjlighet att profilera svensk, mjölk och ost. Lyft fram att i Sverige skär vi inte i grisar utan bedövning (förbud mot kirurgisk kastrering utan bedövning fr om 1 januari 2016) eller klipper svansen av grisen. Genom åren har LRF och branschorganisationer gjort konsumentstudier för att avläsa förtroendet för svenska bönder och svensk djurhållning. Genomgående har tillfrågade konsumenter lyft fram djurens välfärd och hälsa som mycket viktigt. Detta rankas ofta högre än GMO-friheten. Svenskar bryr sig om djuren och inte bara om bönder. Vad händer om de 170.000 konsumenter som stöder svensk mjölk, får reda på att vissa bönder vill att många kor ska stå inomhus hela året.
I lantbrukspressen pågår en konstig diskussion kring konkurrenskraft och mervärden. Man resonerar utifrån att mervärden står i motsatsförhållande till konkurrenskraft. Vi är många som tycker precis tvärt om. Mervärden bidrar till konkurrenskraft. En produkts konskurrenskraft utgår från om produkten är prisvärd d v s den har den kvalitet och det pris som marknaden är beredd att köpa och betala för- kanske inte alla, men tillräckligt många för att behålla eller öka en svensk produktion. Finns det en realistisk analys inom näringen över vad som händer om man sänker kvaliteten d v s monterar ned svenska mervärden som beteskrav, lösgående grisar och mindre plats för svenska kycklingar.
I den svenska debatten höjs ljudnivån på de röster som vill förändra de svenska betesreglerna. Minskad betestid och möjlighet att hålla kor inne året om förs fram som en del av lösningen. Men konsumenterna tycks inte hålla med. World Animal Protection tillsamman med andra djurskyddsorganisationer, SLU och veterinärförbundet har i augusti gjort en intressant konsumentstudie kring svensk djuromsorg.. Undersökningen visar att konsumenterna är mycket positiva till de svenska djurskyddsreglerna. Det är 85 procent av de tillfrågade som anger att det är viktigt för dem att djuren i den svenska livsmedelsproduktionen får vistas utomhus. Förslaget om att minska betestiden och att ta bort den helt för många kor tycks alltså inte ha något stöd hos konsumenterna. Fem av tio skulle minska sina köp av svenska livsmedel om regeringen och riksdagen går på konkurrenskraftsutredningens linje. Undersökningen visar att det finns ett starkt stöd för de svenska mervärdena på djurskyddsområdet. Det är 83 procent som anser att djuren behandlas bättre i Sverige och att det är viktigt när de väljer livsmedel. Lika många svarar dessutom att det faktum att Sverige använder betydligt mindre antibiotika i sin produktion är av vikt för dem. Svenska mervärden som att djur ska ges möjlighet att bete sig naturligt har lika starkt stöd hos konsumenterna, likaså att djur ska hållas lösgående och inte uppbundna eller fasthållna med galler.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.