Antibiotikaresistens – mindre snack och mer verkstad!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Förra veckan var det antibiotikadagen den 18 november. Den bästa uppmärksamheten i frågan gav nog Vetenskapsradion i lördags. Bl a ett långt inlägg kring MRSA (multiresistenta bakterier) på grisar i Danmark, Norge och Sverige. Christina Greko,SVA som vanligt saklig och professionell. Norrmännen hävdar säkert med rätt att Sveriges grisar inte är fria från MRSA. Vi har ju inte letat tillräckligt. Men som Christina säger, vi måste veta hur vi ska hantera positiva fynd. Norge har valt att försöka helt eliminera MRSA på norska grisar, vilket kostat grisuppfödarna stora summor. I Danmark, som har stora problem med MRSA på både grisar och människor, ifrågasätts om man har låtit utvecklingen gå för långt. Det gavs flera skrämmande exempel på hur människor fått svårbehandlade infektioner. Otto Cars berättade om en oroande colistin-resistens i Kina. Många internationella organisationer som WHO, FAO och EU har utarbetat handlingsplaner mot antibiotikaresistens. Så nu gäller det! Mindre snack och mer verkstad! Det finns många globala hot – inte minst i länder med växande medelklass, som kommer öka köttförbrukningen och kommer använda antibiotika för att öka effektiviteten i köttproduktionen.

www.skyddaantibiotikan.se heter den nya hemsidan som ska kommunicera handfasta råd till oss alla. Antibiotikaforum den 18 november hade kommunikation som fokus. Och det behövs! Läkemedelverket redovisade en enkät, där 40 % angett att man är beredd att köpa receptbelagda läkemedel på nätet. I Storbritannien har man prövat ett koncept med ”antibioticguardians”. Organisationer och enskilda som tagit ansvar för att förmedla budskapet om hur vi kan bevara antibiotika som verksamt läkemedel. Jag noterade att antalet deltagande bönder var besvärande lågt. En utvärdering visade att kunskapen om antibiotikaresistens ökat och vad som krävs för att bevara antibiotika som verksamt läkemedel. Dagen avslutades med en gruppövning, där jag fick chansen att marknadsföra att vi bör äta mindre kött men bättre d v s svenskt, med tanke på vår låga antibiotikaförbrukning till svenska djur.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.