Boken Maten och moralen – ska vi producera livsmedel i Sverige? Ett viktigt inspel i debatten

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LRF Mjölk tror på det öppna demokratiska samtalet och också för att uppskatta svenska mervärden. Det svaret fick jag på twitter av LRF Mjölk, när jag tyckte det var modigt att i boken Maten och Moralen, bjuda in ett antal kloka människor för att ge synpunkter på svenskt jordbruk i allmänt och svensk mjölkproduktion i synnerhet. Fokus ligger på under vilka förutsättningar livsmedlen produceras, hur de påverkar miljö och klimat och hur djuren har det. Sammanfattningsvis finns i boken en tilltro till svenskt jordbruk och dess starka värden. God djuromsorg, betande djur, som ger biologisk mångfald och friska djur med låg antibiotikaförbrukning är starka svenska mervärden. Att vi alla som konsumenter kan bidra med att välja svenska livsmedel genomsyrar boken. Visst finns avsändare i boken som talar om minskat regelverk och i ökad omfattning låta marknaden, konsumenternas efterfrågan och bonden som företagare styra utvecklingen. Men djuren är kännande varelser, som har rätt till ett drägligt liv med skydd av en lagstiftning byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Palle Borgström, ordförande i LRF Mjölk, talar inledningsvis om att det är världsmarknadspriset som styr och att de opålitliga konsumenterna väljer importerade produkter. Men man kan också säga som Stefan Edman: ”Ät dig till ett öppet landskap. Att avveckla beteslagen är kontraproduktivt tänkande. Det är ju tvärtom utomhusbetet som gör djuren friskare och mer intressanta för miljöintresserade konsumenter”. Men det kräver ordentlig märkning och marknadsföring. Allt kött och alla mejeriprodukter från svenska mjölkkor kommer i dag från betande djur. För tio år sedan ville föreningen Vi Konsumenter och Djurskyddet Sverige ha märkning av kött från djur som betat. Kanske Hälsingestintans spårbarhetsmetodik kan hjälpa oss med detta. Och Jan Wärnbäck, WWF: ”Att ensidigt fokusera på att göra svenskt jordbruk till ytterligare ett dussinjordbruk i Europa kan troligtvis bäst liknas vid en mycket stor björntjänst”.

Christer Isaksson var också redaktör för Svensk Mjölks bok Makten och Maten för några år sedan, som följdes upp av en spännande seminarieserie. Boken Maten och Moralen bygger på inlägg från tunga opinionsbildare som Åke Bonnier, biskop, Stefan Edman, Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen och Jan Wärnbäck, WWF. Leif Dennerberg, Jordbruksverket och Jens Matsson, SVA får också komma till tals. Jag hade välkomnat en djurskyddsrepresentant, eftersom djurskyddet är mycket av knäckfrågan i anslutning till livsmedelsstrategin. De politiska partiernas representanter för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet har tänkvärda och personliga inlägg. Helena Jonsson, LRF och Annika Åhnberg har intervjuats av Christer Isaksson. Boken är ett inlägg i debatten kring en svensk livsmedelsstrategi. En strategi som Helena Jonsson ser som en stor möjlighet för svenska bönder. Annika Åhnberg tycker att vi faktiskt kan sätta mål kring svensk självförsörjning, för att ha någonting att mäta mot. Politiken måste leverera först, men sedan måste det till verkstad för att något ska hända. Den offentliga upphandlingen måste gå före. Industri och handel har viktiga roller. Men Annika, var finns konsumenterna?

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.