Antibiotikaberoende gödkalvkött finns fortfarande på krogen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Den intensiva kalvuppfödningen har ifrågasatts från djurskyddsynpunkt sedan många år och EU:s direktiv kom redan 1991, senare ändrat 1998. Det som ifrågasatts är den extrema utfodringen för att få vitt kalvkött och att kalvarna hölls i trånga bås. Gödkalv utfodras inte med mjölk utan med mjölkersättning i pulverform. I direktivet ställs bl a krav på att kalvar ska hållas i grupp och få ett foder, som inte förorsakar blodbrist. 2005 utarbetade EFSA, EU:s livsmedelsäkerhetsmyndighet, en rapport som pekade på de viktigaste riskerna med en intensiv kalvuppfödning, som den bedrivs i bl a Nederländerna, Frankrike och Italien. EFSA bedömer att de främsta sjukdomsriskerna är lunginflammationer och diarréer. Att man blandar djur från olika gårdar med olika smittor (dagisproblemet) ökar risken för sjukdomsutbrott. Detta kräver generell förbyggande antibiotikabehandling. Kalvarna hämtas från stora delar av EU och transporteras ofta långa tider. Det holländska djurskyddet har arbetat med att förbättra förhållandena för kalvarna i den holländska kalvuppfödningen. Man har bl a satt upp maxgränser för transporttider. Men svagheterna att transportera och blanda unga känsliga djur kvarstår. Export av svenska kalvar till Holland var föremål för skarp kritik i början av 2000-talet. LRF tillsammans med Slakteriförbundet arbetade med att se till att kalvarna skulle stanna i Sverige. Slutligen enades Svensk Mjölk om en branschpolicy med budskapet att mjölkbonden har ett ansvar för sin kalv och export av kalvar förbjöds i en frivillig överenskommelse. Den riskerar nu att tas bort när man jagar kostnader i mjölkproduktionen.

Jannike Kihlberg i DN lyfte föredömligt att många krogar fortfarande serverar kalvkött från kalvar som uppfötts under intensiva förhållanden med hög antibiotikaförbrukning. Det ska vi tacka Kristin Sundström, generalsekreterare i Blå Stjärnan. I början av september förra året kontaktade hon mig för att berätta att hon varit på Långbro Värdshus och att man där serverade holländsk gödkalv. Jag satte ihop en faktatext, som man kan hitta på Blå Stjärnans hemsida. På Hälsingestintans pressmöte 19 november träffade jag Fredrik Eriksson, Långbro och påpekade det olämpliga i att servera holländskt kalvkött. Detta sa jag också på FaceBook. Där träffade jag också Jannike Kihlberg. Resten av historien kan ni läsa om i lördagens Dagens Nyheter.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kottet-ingen-vill-ha-serveras-pa-krogen-1/
.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.