Kött engagerar!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

En landsbygdsminister som inte vet att köttkonsumtion ökat och bör minska och en avlagd liberal riksdagsman, som vill frånta oss rätten att välja eller framför allt välja bort kött, präglade måndagens mediadebatt. Sven-Erik Buchts uttalande i P1:s program Matens pris väckte berättigat uppseende. Det borde knappast ha undgått landsbygdsministern att en för hög köttkonsumtion är negativt för hälsan och att köttet bidrar med stora utsläpp av växthusgaser. Man kan också bli verkligt förvånad över Buchts okunnighet om den kraftigt ökade konsumtionen av kött i Sverige under senare år. Diskussionen om svenska höga priser på livsmedel hade funnits i många år. När gränserna öppnade vid EU-inträdet ökade importen av billigt kött. Så enkelt är det. Men det verkar faktiskt som om den ökande trenden har stannat av.

Vi äter alldeles för mycket kött och ofta fel kött. Föreningen Vi Konsumenter tog tag i frågan redan 2011, med en workshop. Vi har skrivit debattartiklar i frågan 2014, med uppmaning till livsmedelskedjans aktörer – från LRF till livsmedelsindustrin, besöksnäringen, den offentliga upphandlingen och detaljhandeln. Och jag vill hävda att det har hänt massor. Vi hade en bra överläggning med handeln 2014 och redan då var det mycket på gång. Det finns ett jätteintresse hos många kockar kring grönsaker som huvudingrediens och detaljhandeln har satsat på vegetariskt – inte minst recept i deras tidningar. Det som Matens pris missar är att man måste skilja på kött och kött. Det är därför Köttguiden www.kottguiden.se är ett bra hjälpmedel. Vi kan och ska helst välja kött som gynnar den biologiska mångfalden och som kommer från djur som har varit friska och haft det bra.

Frågan om att rätten att välja kött med hänsyn till hållbarhet, livsmedelssäkerhet och djurskydd ifrågasätts av marknadsliberalen Carl B Hamilton i DN under rubriken ”Gör upp med den svenska köttprotektionismen. Importerat kött är ofta billigare och bättre än svenskt” hävdar Hamilton. Och då undrar man, bättre för vem? Inte är det för djuren, miljön och folkhälsan i alla fall. Har han missat att svenskt djurskydd är unikt i världen, vi har salmonellafria livsmedel och förbrukar minst antibiotika till djur i EU. Jag kan visst tänka mig att välja skotskt naturbeteskött. Men många vill kanske gynna sysselsättningen och den biologiska mångfalden på svensk landsbygd. Det är inte svensk köttprotektionismen. Det är att utnyttja sin konsumentmakt.

Det finns ett lagkrav i EU att ursprungsmärka i stort sett allt kött – dock inte på krogen? Tror Hamilton verkligen på allvar att folk från Afrika skulle stanna där om man bara fick producera kött och exportera till EU. Jag har inget emot att man tar bort handelshinder, men frågan är om inte handel inom afrikanska kontinenten skulle gynna både hållbarheten och välfärden. Och hur ser det ut med djurskyddet och antibiotikaanvändningen i Rumänien? Snälla Carl B Hamilton låt mig få ha rätten att välja bort kött som är i strid mot mina värderingar! Och det gäller exempelvis antibiotikaberonde gödkalvkött från vissa länder.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.