Djursjukdomar och antibiotikaresistens – driver Sverige som vi förväntar oss?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Frågan är om Sverige verkligen kommer att driva på när det gäller att förbjuda förebyggande behandling (profylax) med antibiotika till livsmedelsproducerande djur. Svenska EU-parlamentariker har ett stort ansvar och möjlighet att pressa såväl Sven-Erik Bucht som EU-kommissionen. Det finns två förordningar kring veterinärläkemedel och ”medicinfoder” på gång. Motståndet från lantbruksnäringen i EU (undantag LRF) mot förbud mot profylax är stort. Dessutom tycker man att annan personal än veterinär ska kunna skriva ut – det blir ju billigare! Här gäller det att vara tydlig och inte ge utrymme för generösa tolkningar. Har jag fattat det rätt (rätta mig om jag har fel) så föreslog EU-kommissionen ett direkt förbud mot profylax i förordningen om medicinfoder, medan förordningen om veterinärläkemedel inte innehöll något sådant. Nu vill Sverige införa en definition kring profylax (och metafylax) i förordningen om veterinärläkemedel med lite luddiga formuleringar om rätt till undantag från förbudet. Vad jag förstår, så riskerar man därmed få en uppluckring av Kommissionens förslag i förordningen om medicinfoder. Det är jättebra att det finns tryck i frågan från EU-parlamentarikerna. Här finns en verklig möjlighet att ta rejäla steg mot mindre användningen av antibiotika i EU:s djurhållning. Men det kommer att kräva ett systemskifte och bl. a tillämpning av gällande djurskyddsdirektiv.

I fredags ordnade Europahuset ett seminarium kring antibiotika till djur med anledning av att EU antagit en Animal Helth Law och att parlamentet yttrat sig över de två nya förordningarna kring veterinärläkemedel och medicinfoder. Det blir tydligt att när departementet och Jordbruksverket redovisar situationen så är det den svenska positionen, som drivs av landsbygdsministern i ministerrådet. I första panelen fanns vår CVO (chefsveterinär) Ingrid Eilertz från Jordbruksverket och Åse Tronstad och Kristina Nordeus från Näringsdepartementet. Åse Tronstad refererade bl a vårt gemensamma arbete med att förbjuda tillväxtantibiotika. Mellanpanelen bestod av Thomas Olsson, lammproducenterna, Stina Printz från COOP, Johan Beck Friis, Veterinärförbundet och jag från Vi Konsumenter (se min position nedan). Svensk dagligvaruhandel har ju tagit ett bra initiativ att ställa krav på sina leverantör när det gäller hur antibiotika används till djuren. EU-parlamentarikerna Jasenko Selimovic (L), Peter Eriksson (MP) och Fredrik Federley ( C ) var rörande överens om att frågan är viktig. Jasenko rapportör efter Marit Paulsen skryter gärna med att man lyckats driva frågan kring att motverka generell förebyggande med antibiotika till livsmedelsproducerande djur. Och visst är EU en god bit på väg, men motståndet finns och det finns risker för luddigheter. Jasenko ser problemet med prispressen på livsmedel och att detta driver användningen av mycket antibiotika till djuren. Han vill lägga ett stort ansvar på konsumenterna. Frågan om vi som konsumenter vill ha hela frågan i vårt knä.

Vi Konsumenters position:
Antibiotika är en konsumentfråga. Inte bara utifrån folkhälsoperspektivet. Den ökande antibiotikaresistensen är en global ödesfråga – kanske lika stor som klimathotet. Utan verksamma antibiotika kan vi inte bota bakteriella sjukdomar på varken människor eller djur. Vi är konsumenter av sjukvård, tandvård, sällskapsdjursvård och animaliska livsmedel. V i påverkar användningen av antibiotika till djur genom vårt val av livsmedel. Föreningen Vi Konsumenter har ordnat tre seminarier 2013, 2014 och 2015 med budskapet att det är stora skillnader mellan antibiotikaförbrukningen till livsmedelsproducerande djur i olika länder, där Sverige har lägst förbrukning per kg lev vikt i EU.
Vi ska inte vara nöjda med EU:s regelverk kring antibiotika till djur. Sverige måste se till att det blir verkstad. Sverige får se till att alliera sig med likatänkande. Allmänt förebyggande behandling av friska djur kan inte accepteras och vi som konsumenter måste känna att Sverige inte tummar på den grundinställningen. Kompromisser riskerar att konservera ohållbara produktionssystem. Det är viktigt att Sverige är pådrivande för att minska behovet av antibiotika i djurhållningen inom EU. Det kommer i många fall krävas ett systemskifte. Se åtminstone till att gällande djurskyddsdirektiv efterlevs, eftersom det finns ett samband mellan djurskydd och djurhälsa
Sveriges Konsumenter driver själva och på initiativ av både BEUC och Consumers International att ta bort generell förebyggande behandling av djur. Det ligger också i Svensk Dagligvaruhandels nya riktlinjer. Men det finns ett motstånd mot förbud mot profylax hos EU:s lantbruksnäring.
Driv också frågan om att det bara är veterinär som får förskriva och att veterinären inte ska tjäna pengar på försäljning av antibiotika.
Vad är visionen? Sverige ska fortsatt vara ett föregångsland. Det svenska försprånget ska fortsätta att vara en konkurrensfördel. Det bidrar till att vi som konsumenter väljer svenska livsmedel.
Vi ska se till att vi har koll på vad vi använder till olika djur. Det är pinsamt att andra länder har full koll, men inte Sverige. Se till att vi inte har lik i garderoben i svensk djurhållning. Enligt en studie SVA finns stora skillnader mellan hur antibiotika används mellan grisbesättningar även i Sverige. Ska Sverige vara trovärdigt så kan vi inte tillämpa generell profylax. Vi ska bidra till att flytta övriga medlemsländer mot en lägre användning av antibiotika.
Den 15 mars är det internationella konsumentdagen
Consumers International (CI) vill att medlemsorganisationerna driver frågan kring antibiotika till djur nationellt. CI fokuserar på antibiotika som används på människa, medan vi i Sverige vill att all profylaktisk användning ska bort. Vi har framfört till Konsumentministern att antibiotikaanvändningen är en hållbarhetsfråga och föreslagit att konsumentministern ska lyfta frågan på konsumentdagen.
Se till att antibiotikafrågan lyfts i förhandlingarna om ett handelsavtal med USA, TTIP
Även denna fråga har lyfts med konsumentministerns kansli. EU har ett strikt regelverk kring antibiotika till djur och detta kommer inte ändras. Visserligen händer mycket på markanden i USA, men för konsumenterna har det betydelse att USA får marknadstillträde med livsmedel producerade med konstant antibiotikatillförsel.
Gunnela Ståhle
Ordförande Vi Konsumenter

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.