Alliansen och Miljöpartiet gör upp om svenska mervärden

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Alliansen har tröttnat på att Socialdemokraterna kör arbetet med den nationella livsmedelsstrategin på egen hand. I påskhelgen träffades man på Seglarhotellet i Sandhamn tillsammans med Miljöpartiet. Alliansen har tagit till sig synpunkter från intresseorganisationer som Dagligvaruhandeln, Sveriges Konsumenter, WWF, Naturskyddsföreningen och djurskyddsorganisationerna och lyssnat av med bönder. Många bönder anser inte att svenska djurskyddsbestämmelser är ett problem och tror inte att konkurrens på lika villkor är möjlig eller den rätta vägen framåt. Bara klimatet innebär ju att vi måste ha våra djur inomhus. Och vem vill sänka sina löner? M och KD ser att det finns nackdelar med att ta bort viktiga symbolfrågor från svenskt djurskyddsregelverk. Man inser att man kan få politiskt stöd för att inte låta marknaden och konsumenterna avgöra skyddet av djuren och miljön. Centern har ju på sin stämma beslutat att inte ta bort kravet på bete för korna. Krasst uttryckt, så är det kanske viktigare att vinna konsumentröster än bonderöster (som Stefans Gårds medlemmar Sverige Mjölkbönder). Det finns utrymme för förenklingar i regelverket, men vad är meningen med att driva frågan kring ursprungsmärkning om produktionen sker på samma sätt som i länder som exporterar till Sverige. För bönder som vill vara kvar 2030 kan det i stället handla om att få tillgång till utbildad personal eller mark för att utöka sin produktion.

Alliansen tillsammans med Miljöpartiet vill att det upprättas ett samhällskontrakt mellan samhället, lantbruksnäringen och övriga parter i livsmedelskedjan. Och en livsmedelsstrategi måste också innehålla satsningar på förbättrad folkhälsa.
Miljöpartiet tillsammans med Alliansen vill att Sven-Erik Bucht tittar på hur arbetet har bedrivits i den parlamentariska landsbygdskommittén d v s brett och parlamentariskt. Den oheliga alliansen MP, M, L, C och KD vill se en satsning på skola och utbildning. För att få kunniga konsumenter krävs ökad kunskap om hållbarhetsfrågor, lantbruk och livsmedelsproduktion redan i skolan. Politiken bör förstärka och ta ansvaret för det ökade engagemanget för hållbarhet, livsmedelssäkerhet, ekologiskt, djurvälfärd och spårbarhet. Vidare är kompetensförsörjningen till jord och skog avgörande för de gröna näringarnas konkurrenskraft. Regeringen bör lyssna till alla de NGO:s som ser att CAP inte levererar det som samhället, planeten, ekosystemen och djuren behöver. Landsbygdsprogrammet bör kunna användas mycket mer till att stödja miljöinsatser och förbättrad djurvälfärd. Det bör exempelvis vara möjligt att stödja svensk animalieproduktion genom ytterligare stöd till vall och bete eller främja forskning för minskat behov av växtskyddsmedel – precis som Sveriges djuruppfödare och veterinärer i många år arbetat för att minska behovet av antibiotika med stöd av djurskyddsregler, som främjar en god miljö och naturligt beteende.

Önsketänkande! Ja visst det är ju 1 april och då det är det tillåtet att fabulera.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.