Var fanns konsumenterna, planeten, ekosystemen och djuren i Alliansens motdrag kring livsmedelsstrategin?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

När alliansen bjöd in till seminarium i onsdags kring livsmedelsstrategin var det produktion och forskning som var i fokus. Inget ont om detta, men att just primärproduktionen fokuserades i Konkurrenskraftutredningen och väldigt lite kring senare led och konsumtion, har varit en del av kritiken över utredningen. Ingen fanns på seminariet från dagligvaruhandeln, som ändå är en nyckelaktör. Svensk dagligvaruhandel marknadsför i dag offensivt svenska livsmedel fram för allt kött, kyckling och ost med tryggt stöd av svensk lagstiftning. Handeln ropar efter mer och ursprungsmärkning på kött har fått ett ordentligt genomslag. Nu väntar vi på osten. Kycklingbranschen har haft detta sedan 2006. Att hävda att man inte får betalt och inte kan marknadsföra svensk djurskyddslagstiftning är inte sant, med tanke på merbetalningen för svenskt kött. Också näringen själv marknadsför svensk djurskyddslag. I boken från LRF Mjölk ”Världens bästa mjölk” kan man läsa att alla kor får komma ut på bete i Sverige. Det är något som också Skånemejerier använder i marknadsföringen. Och varför väljer man Ove Konradsson, Skövde slakteri om vill ha synpunkter från slakteribranschen, som ropade på konkurrens på lika villkor. Jonas Tunestål, VD för Sveriges största slakteri kommunicerar att Sverige valt en annan väg än EU:s bulkproduktion och att det är djurskyddet man får betalt för.

Jordbruk och livsmedel är en förtroendebransch. Det betonade också Fredrik Torehammar, Livsmedelsföretagen på seminariet. Man förvaltar jorden och ekosystemen, ska respektera djuren och livsmedel är något vi stoppar i kroppen tre gånger om dagen. Jag förstår om svenska bönder skulle vara glada över att slippa regler och byråkrati kring EU-stöd, men just dimensionen kring hållbarhet, säkerhet och etik gör att samhället anser att marknaden inte kan lösa problemen utan man måste omgärda produktionen med vissa villkor. Många enkäter till bönderna stöder inte uppfattningen att djursskyddsreglerna i sig är ett problem. Det är kontrollen, som i många fall blivit ett gissel p g a övernitiska och okunniga inspektörer. Osäkerheten över att inspektionen ska avslöja något helt oväntat, när man faktiskt tycker att man har allt under kontroll. Att LRF hävdar att allt utöver EU-lagstiftningen ska lösas av branschen, kommer inte innebära mindre regler och kontroll. Handeln kräver kvalitetssäkring. Urholkas mervärdet av svenskt förlorar ursprungsmärkningen i betydelse. Och det räcker inte med friska djur.

Den 1 april skrev jag en blogg med innehållet att alliansen tröttnat på att vänta på socialdemokraterna och gjort upp med Miljöpartiet kring svenska mervärden. Det var ju givetvis önsketänkande. Men med tanke på bristen på förhandlingar mellan regeringen och oppositionen, så förstår jag alliansens motdrag. Man kan ju hoppas på ett andra seminarium där konsumenterna, ekosystemen och djuren får komma till tals. Det är ohållbart att Näringsdepartementet inte kommer fram med något konkret. Vi som planerar ett seminarium i Almedalen kommer i alla fall tala om hur vi vill ha en svensk livsmedelsstrategi som kan utveckla en svensk lönsam livsmedelsproduktion med högt förtroende.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.