Hurra Grattis Kungen!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Utan att ha pratat med Kungen, är jag ganska övertygad om att han vill värna såväl planeten, ekosystemen, djuren som konsumenterna d v s vårt budskap i det öppna brevet, som jag skrev om sist i bloggen. Kungen är ju ordförande i svenska Världsnaturfonden, WWF. Han anordnar Stenhammars-dagarna med olika teman. Stenhammar är ju exempel på svensk köttproduktion med starkt fokus på att vårda och restaurera naturbetesmarker. För övrigt en fråga som fått sin aktualitet genom Jordbruksverkets förslag till nya betesföreskrifter. Förslaget innebär förkortade betestider, vilket starkt ifrågasatts av Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden. Vi Konsumenter beklagar också detta och undrar varför Jordbruksverket inte tagit en dialog med konsument – – miljö och djurskyddsorganisationer. Jag tycker vi har varit tydliga med det budskapet redan i Almedalen förra året.

Jag har haft förmånen att vara med på två Stenhammars-dagar. 2010 var temat djuromsorg. I höstas var temat den svenska livsmedelsstrategin, vilket kanske inte var så uppmuntrande. Men Hälsingestintan med sitt etiska kött och sitt mobila slakteri fick tillfälle att vara på plats. Förra måndagen fick jag uppleva en fin kväll på Dramaten. Ett antal akademier, inklusive KSLA, hade på Kungens initiativ valt att ha en helkväll kring Östersjön – Hot och Hopp. Kvällen var en födelsedagspresent till kungen. Det var två perspektiv; miljö och hållbarhet och säkerhetsaspekterna. Min f d kollega Marcus Hoffman, LRF påpekade att jordbruket alltid läcker näringsämnen, men att det finns stor potential att minska, vilket svenskt jordbruk har visat. Johan Rockström, Stockholm Resilience Center, pekade åter på jordbrukets centrala roll och tog chansen att kritisera Vattenfalls försäljning av kolkraften i Tyskland. Tack snälla Kungen, för fina upplevelser! Kämpa på för en bättre värld! Och kronprinsessan Viktoria kommer säkert ta över engagemanget. Hon är ju bl a beskyddare av Briggen Tre Kronor, som arbetar med Hållbara hav. Jag mötte henne på ett seminarium i höstas ordnat av Briggen kring utmaningar för att göra Östersjön till ett hållbart innanhav.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.