Bucht blev kvar

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

I SVT:s morgonsoffa spekulerade DN och Aftonbladet kring vilka ministrar som kunde tänkas bli utsparkade. Båda pekade ut Sven-Erik Bucht som en minister, som inte synts i media, annat än i en misslyckad köttdebatt. Vi som är mitt i smeten, tycker att Bucht dyker upp överallt. Nu fick Bucht vara kvar med fortsatt ansvar för livsmedelsstrategin. Och det känns väldigt tveksamt om den nya miljöministern Karolina Skog, kommer ha något som helst inflytande på livsmedelsstrategin. Det är väl dessutom tveksamt om MP, har haft något inflytande hittills. Karolina Skog har som uppgift att driva svenska miljömål, men har främst vunnit sina meriter kring hållbart stadsbyggnad i Malmö. En kompetent person säger dock ryktet. Mycket tyder på att livsmedelsstrategin finns i någon form och kommer presenteras snart. LRF, Helena Jonsson, har uttalat lite hotfullt, att man inte kommer stödja en strategi som inte tillmötesgår LRF:s och industrins krav. Och då handlar det om konkurrens på lika villkor d v s ta bort svenska särregler, utan hänsyn till att framgångarna på marknaden har vunnits bl a tack vare dessa särregler. Kompromissviljan verkar inte vara särskilt stor. Vilka är det som driver den kompromisslösa linjen? Det kan säkert finnas saker som alla intressen är överens om. Och visst är det djurskötaren och odlaren som har det slutgiltiga ansvaret för djurens välfärd och jordbrukets miljö- och klimatpåverkan. Men bönder är precis som vi alla, olika. Vi har olika kompetens, värderingar och drivkrafter. Ska jag köpa svenska livsmedel, vill jag veta att det finns en rimlig miniminivå, lagstiftning, som skyddar djuren och miljön. Jag nöjer mig inte med att bönder i medeltal har en bra djurvälfärd, låg antibiotikaförbrukning och omdömesgill användning av växtskyddsmedel. Vill LRF att jag ska välja bort svenska mejeriprodukter eftersom jag inte vet om korna har gått på bete?

Den 5 juli i Almedalen ordnar Vi Konsumenter tillsammans med Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, WWF, World Animal Protection och Djurskyddet Sverige ett seminarium kring livsmedelsstrategin – än en gång. Vi hade ju ett redan förra året.

Och så har regeringen fått en handelsminister, Ann Linde. Stefan Löfven betonar inte oväntat Sveriges exportberoende. Jag tyder det som att Sverige kommer vara en aktiv pådrivare av TTIP, frihandelsavtalet mellan EU och USA. Invändningar från miljö – och konsumentorganisationer kommer knappast hörsammas. Jag har noterat Naturskyddsföreningens inlägg i DN, som anser att TTIP snarast är ett projekt som handlar om regelsamordning än att sänka tullar. Genom att ge amerikanska livsmedel och andra produkter ökat tillträde till svensk marknad till sannolikt låga priser, kommer att ställa höga krav på konsumenterna att kunna göra informerade val. Men frågan är om man hinner innan Busch försvinner.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.