Mindre men bättre kött med WWF:s Köttguiden

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

WWF, Världsnaturfonden, som avsändare ger rejält genomslag i media. Man fick stor uppmärksamhet kring 2016 års fiskguide och Köttguiden gav också bra publicitet. Att man ska avstå från att köpa kyckling från Thailand p g a risken för överanvändning av antibiotika blev huvudnyhet. Färdigmatsleverantören Sodexo reagerade på studs och stoppade direkt import från Thailand. Även Fazer hängde på. Tyvärr så har media, inte ovanligt, uppfattat att det handlar om antibiotikarester i kött. Det är den höga användningen till djuren som bidrar till ökad risk för utveckling av antibiotikaresistens, antibiotikaavtrycket, som är problemet och inte restsubstanser i kycklingen.

Kött – och charkföretagen, som har både svenska köttföretag och importörer som medlemmar reagerar förstås på rödmärkningen av importerat kött. Och visst är det så att det finns importerat kött, som väl fyller kraven på hög hållbarhet. Men det är upp till bevis. Som konsumenter vill vi veta hur djuren fötts upp och om man kan dokumentera de olika kriterierna i Köttguiden.

WWF:s pressträff på måndagen var helt full – alla var där. Det finns ett stort värde i att WWF lyfter frågan kring olika aspekter kring köttproduktion och olika alternativ. Kriterier som biologisk mångfald, bekämpningsmedel, djurens välfärd, klimat och antibiotika är viktiga när det gäller hållbar produktion. Guiden innehåller också ost och vegetabilier. Svensk ost hamnar på grönt. Sveriges bönder, KRAV och Sigill Kvalitetssystem har bara att tacka och ta emot. Men klassificeringen utgår från dagsläget när det gäller djurskydd, biologisk mångfald, klimat och antibiotika. Driver LRF mot harmonisering till EU:s regelverk kommer svenska produkter säkert gå från grönt till gult eller från gult till rött på flera kriterier och tappar konkurrensfördelar mot importerat kött och ost. Man kan ha synpunkter på guidens förenklingar, men trafikljusen gör svenska livsmedels fördelar tydliga. Nu gäller det att svenska lantbruksföretag infriar våra och WWF:s förväntningar. Köttguiden behöver engagemang och politiskt ledarskap, inte minst kring livsmedelsstrategin som Anna Richert, WWF sa.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.