Mindre men bättre – kött alltså

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Vego har blivit en megatrend enligt intresseorganisationer, media och dagligvaruhandeln. Föreningen Vi Konsumenter väckte frågan om mindre men bättre kött i en workshop i november 2011. Tillsammans med Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, WWF och djurskyddsorganisationerna lyftes frågan genom öppna brev till livsmedelskedjans intressenter och i en debattartikel i DN i januari 2014. Sedan dess har det blivit ett väldigt drag i frågan. Men debatten är inte sällan både förenklad och osaklig. Man blandar äpplen och päron. Det är skillnad på kött och kött. Till skillnad från Naturskyddsföreningen som kör sin Vegopepp, med hänvisning till köttets klimatpåverkan väljer Världsnaturfonden WWF att driva rådet, mindre men bättre kött. I WWF:s köttguide ges möjlighet att välja med utgångspunkt från klimat, biologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel, djurvälfärd och antibiotika. Huvudbudskapet är att öka andelen vegetariskt i kosten. Svenskt Kött har tagit fram ett faktaunderlag kring svenska nötkreatur och deras påverkan på klimatet. Rekommenderas! Men jag konstaterar att man inte vågar nämna svenska djurskyddsregler, som beteskravet, när man argumenterar för svenskt kött.

Man hävdar ofta att köttproduktionen skövlar regnskogen i SydAmerika. Men man kan ju inte bunta ihop svenskt naturbeteskött som inte utfodras med sojamjöl med feedlot-kött från USA eller gris och kyckling. ”Vi äter ohälsosamt mycket kött och sabbar miljön” säger förenklat David Kihlberg, Naturskyddsföreningen. I nästa andetag kan man nämna att man behöver mer betande djur för att uppfylla miljömålen. Fältbiologerna, Naturskyddsföreningens ungdomsorganisation, talar gärna om vego och ekologiskt, utan att fundera på om vi kan försörja de ekologiska grödorna utan gödsel från djuren. Planetens gränser handlar inte bara om klimatpåverkan utan också om den verkligt hotade biologiska mångfalden. Samtidigt måste man respektera att i många länder med underutvecklat jordbruk och näringsbrist, kan djurhållning vara ett enkelt sätt att förse befolkningen med värdefullt protein. I vissa delar världen är också gräsätare, som idisslare, en bra lösning på livsmedelsförsörjningen.

I Almedalen var tidningen Syre, tillsammans med Mat – och miljöinformation (vilseledande beteckning för en veganorganisation) och Djurrätsalliansen mycket aktiva. Vegonorm, som drivs av Mat – och Miljöinformation är en kampanj som vill göra vego som standard. Jag avlyssnade ett seminarium med beklämmande felaktiga uppgifter om köttets klimatpåverkan, som verkar ha hämtats från YouTubefilmen Cowspiracy. Jag hörde också nyligen ett inslag på Ring P1, som också hänvisade till denna film. Cowspiracy har faktamässigt sågats inte minst i Naturskyddsföreningens tidning Natur av Ann-Helen Meyer von Bremen.

2 kommentarer

  1. Britt
    Publicerad 14 juli, 2016 at 21:37 | Permalink

    Underlagen för WWFs köttguide är fakad wtatistik.

  2. gunnela
    Publicerad 22 juli, 2016 at 13:38 | Permalink

    Upp till bevis. Jag håller inte med dig. Jag vet att det ligger noggranna studier och mycket arbete bakom WWF:s Köttguide. Sedan innebär förenklingar alltid viss risk. Men jag anser att Köttguiden fyller en viktig funktion. Man kan inte bara välja enligt klimatpåverkan., utan andra kriterier är också viktiga

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.