En hållbar svensk livsmedelsstrategi kräver ansvarsfulla politiker

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Regeringen lyckades inte leverera en svensk livsmedelsstrategi innan sommaren. Med syfte att få bred politisk enighet förhandlar nu regeringen förslaget till strategi med oppositionen. Nu krävs politiker, som tar sitt ansvar. Politiker, som inte enbart överlämnar ansvaret till marknaden och konsumenterna att säkerställa att vi har en svensk hållbar matproduktion som skyddar människor, miljö och djur. Det finns goda möjligheter att öka den svenska matproduktionen där jordbruket lever upp till de miljö- och klimatmål som regeringen och riksdagen skrivit under på. Strategin måste också ta sin utgångspunkt i våra gemensamma värderingar att främja en svensk folkhälsa och ett gott lagstiftat djurskydd. Vi bör exempelvis äta mindre, men bättre kött. Djuren ska inte bara vara friska, utan kor ska kunna beta på sommaren, grisar ska inte stängas in i bur och djuren ska ha tillräckligt utrymme. Vi vill också ha en ny svensk djurskyddslag som lever upp till dessa krav.

Att sänka miljö- eller djurskyddskrav är fel väg att gå om vi ska öka den svenska matproduktionen. Vi kommer aldrig att kunna konkurrera med den billigaste maten. Det borde inte heller vara där den politiska målsättningen ska vara. Sänker vi våra målsättningar inom miljö och djurskydd riskerar vi tvärtom tappa den marknadsföringsfördel som svensk mat har i dag. En ökad svensk produktion kräver lönsamma jordbruks-och livsmedelsföretag, men varför ska konsumenterna välja att betala mer för svensk mat som inte längre kommer med mervärde? Svensk ursprungsmärkning underlättar för oss som konsumenter, men den måste fyllas med innehåll. Vi som konsumenter måste känna trygghet i att det finns ett ansvar för att lagstiftningen skyddar folkhälsan och djuren och att det finns tydliga mål för att minska klimat- och miljöpåverkan. Med en tydlig ursprungsmärkning och marknadsföring av svenska mervärden finns vinnare med trygga konsumenter och lönsamma bondeföretagare.

Nu gäller det att skapa politisk enighet i dessa frågor så att vi i den fortsatta dialogen kring en handlingsplan kan ge tydliga signaler till myndigheter, bönder, livsmedelsföretag, dagligvaruhandeln och oss konsumenter.

Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter
Gunnela Ståhle, ordförande Vi Konsumenter
Louise Ungerth, ansvarig konsument och miljö Konsumentföreningen Stockholm
Roger Pettersson, generalsekreterare World Animal Protection
Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige

2 kommentarer

  1. Christina Fagrell
    Publicerad 29 juli, 2016 at 16:21 | Permalink

    Tack för ett bra blogginlägg! Vill bara lägga till att vi måste se till att djuren som slaktas får fullgod bedövning! Som det är idag finns det ingen koll på hur/om djuren bedövas! Speciellt med tanke på vad som skett vid Siljans Chark tidigare i år, tror det var den 30 juni, då 74 st lamm halalslaktades utan bedövning av en imam! Händelsen är åtalsanmäld av livsmedelsverket! Vi får aldrig glömma att det måste finnas koll på djurens bedövning vid slakt! Bedövning vid slakt talar inte någon om, varken Djurens Rätt eller Djurskyddet! Och, ja, jag vet att det står i djurskyddslagen att alla djur ska vara bedövade före slakt, men det är inget vi kan vara säkra på att det följs, eftersom det inte finns koll på det….. Med vänlig hälsning/Christina

  2. Publicerad 29 juli, 2016 at 18:33 | Permalink

    Jag vet att Djurskyddet bevakar frågan om krav på bedövning och driver frågan. En iman anlitad av Quibbla Halal har nyligen blivit avskedad därför han inte fyllt svenska djurskyddskrav.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.