COOP gör om och gör bättre!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Till frukosten möts jag av ett helt uppslag med COOP:s annons: ”Kära köttbit vi måste prata”. Budskapet är att vi måste äta mindre kött. Och det är väl bra. Men jag läser och läser och väntar på svar på frågan – om jag nu ändå vill äta lite kött, vilket kött ska jag då välja? Jag går in och tittar på filmen på COOP:s hemsida – samma budskap. Det är ju skillnad på kött – och kött. Konsumentföreningen Stockholm har varit med i arbetet kring Världsnaturfonden WWF:s Köttguiden. Eftersom COOP:s budskap inte är, att vi alla behöver bli vegetarianer, hade det varit läge att bara enkelt hänvisa till Köttguiden. Där kan jag välja med hänsyn till klimat, djurvälfärd, antibiotika, bekämpningsmedel och biologisk mångfald.

Det är jobbigt med reklammakare som måste förenkla budskapet. Jag har haft lite svårt för COOP:s något förenklade kampanj för ekologiskt. Ekologiskt enligt EU:s förordning och KRAV är långt ifrån hållbart, även om man är på god väg. Och framför allt vill jag ha svenskt ekologiskt, eftersom EU-förordningen inte fyller svensk djurskyddslagstiftning. Och som jag skrev om nyligen, så finns mer resistenta bakterier hos italienska ekologiska grisar än svenska konventionella grisar.

Å andra sidan var det var inte så länge sedan som föreningen Vi Konsumenter skrev ett brev till COOP:s ledning med anledning av COOP:s annonser med en stor köttbit med texten: ”Alltid rätt pris”. Vi ansåg detta ganska provocerande med tanke på diskussionen om minskad köttkonsumtion som vi fört med dagligvaruhandeln. Föreningen Vi Konsumenter startade den debatten redan 2011.

Det är ju inte så enkelt att allt kött är förödande för klimatet och miljön. Jag har just läst Ann-Helen Meyer von Bremens reportage från Mongoliet. ”Utan djur skulle Mongoliet inte finnas som land”. I Mongoliet växer gräs som av idisslare kan omvandlas till värdefullt protein. Sverige är också ett land som till stora delar passar bra för bete och vallodling. För att inte tala om behovet av att rädda våra hotade naturbetesmarker. Betande kor i Sverige bidrar inte till skövlingen av regnskogar i Sydamerika. Nej COOP! Jättebra att peka på behovet att minska vår köttkonsumtion, men ge oss konsumenter också lite hjälp att välja rätt kött, som medverkar till att uppnå svenska miljökvalitetsmål.

För övrigt känns det nu mer angeläget att bekämpa illegal odling av oljepalmer i Indonesien enligt tidningen Natur. Och vad säger WWF, som satsat stort på certifiering och Roundtable on Sustainable Palm Oil.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.