Biffen, bilen, bostaden och börsen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

I tisdags presenterade konsumentministern Per Bolund regeringens strategi för hållbar konsumtion. Hundra intresserade lyssnade på Rosenbad. Det är lovvärt att regeringen just fokuserar konsumtionen. Reinfeldt brukade stolt presentera siffror över Sveriges minskade koldioxidutsläpp. Man underlät att titta på vad vår totala konsumtion bidrar med. Vår import av varor innebär att Sverige ökar sin klimatpåverkan snarare än minskar. Det var tanken med det s k klimatmålsinitiativet d v s att i klimatmålen inkludera konsumtionens effekt. Det är också tanken med det s k generationsmålet d v s vi ska inte flytta vår miljö- och klimatpåverkan utanför landets gränser.

I hållbarhetsstrategin finns ökade satsningar på Konsumentverket. Men civila samhället önskade att man mer utnyttjar dess kompetens och engagemang. Min erfarenhet av Konsumentverket är inte överväldigande positiv. Kompetens kring hållbarhet finns snarare på andra myndigheter. Bra att man satsar på skolan. Det har vi tjatat om i många år. Miljösmart beteende, delningsekonomi är andra åtgärder. Man vill stimulera tredjepartcertifierade miljömärkningar. Effektivare resursanvändning med cirkulär ekonomi och utfasning av skadliga kemikalier är andra områden.

Stefan Edmans nyckelbegrepp Bilen, Biffen och Bostaden (SOU 2005:51) har kompletterats med Börsen. Sveriges konsumenters FairFinance guide gör nytta. Det är närmare 10 år sedan som Stefan Edman formade sin rapport ”Bilen, Biffen, Bostaden – Hållbara laster, smartare konsumtion SOU 2005:51, på uppdrag av den socialdemokratiska regeringen. Många av argumenten håller säkert fortfarande. Att lyssna på Per Bolund kring bilens roll, låter som om han läst Alexander Ståhles bok. Han talar exempelvis om bilar som står stilla större delar av dygnet och vill uppmuntra kollektiv trafik och cykling. Det är ganska magert kring hållbar livsmedelskonsumtion. Man hänvisar till livsmedelsstrategin och sina satsningar på ekologisk produktion. Det är ju som att svära i kyrkan, att som jag hävda att dagens ekologiska marknadsstandard inte är hållbar, men visst på god väg enligt vissa av planetens gränser. Lovvärt att regeringen vill satsa på ursprungsmärkning av kött på krogen, men det känns inte som någon jättefråga. Per Bolund vill till skillnad från Sven-Erik Bucht vara tydlig med att vi måste ställa om till mer vegetarisk kost. ”Biffen” var ett klimatproblem redan för tio år sedan. Men Stefan Edman föreslog naturbeteskött som ett intressant alternativ, som dessutom innehåller mer omega tre-fettsyra än kött från djur på stall.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.