Tillväxten av svensk livsmedelsproduktion ska möta relevanta miljömål och konsumenternas efterfrågan?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Det var en del av budskapet som betonades av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i hans presentation av regeringens proposition kring livsmedelsstrategin på en pressträff i Rosenbad i dag. I det strategiska dokumentet står också att det är konsumenternas efterfrågan som ska styra den ökande konsumtionen. Men det var frågeställningar som helt försvann i lantbruksnäringens kommentarer till landsbygdsministerns presentation. Regeringen hade valt att låta LRF, Lantmännen och KF kommentera regeringens livsmedelsstrategi. Man kan med rätt ställa sig frågande till valet av kommentatorer och hur detta ska tolkas. Var fanns konsumenterna som i slutändan ska konsumera maten och främja ökad tillväxt. På plats på pressträffen fanns Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Djurskyddet. Dessa varken presenterades eller fick möjligheten att komma till tals. Helena Jonsson, LRF fokuserade på nej till ytterligare skatter, kilometerskatt, krav på instruktion till myndigheterna och lyfter kravet på kompensation för svensk särlagstiftning. Man undrar oroligt vilken press hon förväntar sig ska ställas på Jordbruksverket. Alarik Sandrup, Lantmännen talade mycket om en negativ handelsbalans och fällde den anmärkningsvärda kommentaren att Sverige bör harmonisera sina regler till länder vi konkurrerar med. Vi förväntar oss att Bucht håller sitt löfte att inte sänka det svenska djurskyddet till EU:s nivå. En sänkning kommer inte öka efterfrågan på svenska livsmedel. Och varför fick KF representera dagligvaruhandeln. Tommy Ohlström, KF betonade att bönderna måste få betalt för sina mervärden, vilket självklart är viktigt. Men då gäller att dessa också kommunicerar mervärdena. Han talade om fungerande livsmedelsmärkning och den socioekonomiska aspekten på konsumenternas möjlighet till medvetna val.Mindre men bättre kan väl vara en väg framåt i denna fråga.

Om man politiskt var överens om de övergripande målen och tillhörande strategiska områden, är man bevisligen inte överens om förslagen i regeringens proposition. Då skulle ju alla politiska partier ha stått på podiet liksom man gjorde när det gällde landsbygdsprogrammet. ”Livsmedelskedjan är inget särintresse!” sa Sven-Erik Bucht. Och det är väl magstarkt att hävda att det man stoppar i kroppen tre gånger om dagen, skulle vara ett särintresse. Regeringens handlingsplan ska presenteras den 7 februari. Vi ser med spänning fram mot denna. Det kommer krävas mycket fortsatt opinionsarbete för oss som representerar konsumenter, ekosystemen, miljön och djuren.

2 kommentarer

 1. Göran Rudbäck
  Publicerad 31 januari, 2017 at 20:53 | Permalink

  När Lantmännens representant kommenterar ”att Sverige bör harmonisera sina regler till länder vi konkurrerar med”, så må man minnas att Lantmännen endast sysslar med vegetabilier. Att svenska myndigheter med KemI i spetsen tillämpar regler hårdare än konkurrentländerna torde inte vara obekant. Att den svenska marknaden för växtskydd är liten, minskar därtill antalet tillgängliga preparat.
  Om Sandrup fällde sin kommentar om djurhållning, skulle jag nog säga att han gått utanför sitt mandat som representant för Lantmännen.

  Jag vill påstå att det inte är Jordbruksverket som behöver särskild uppmärksamhet, utan att det är hela myndighets-Sverige som behöver uppdraget att sluta behandla jordbruket som något negativt, utan något som är primärt för landet. En positiv syn på lantbruket i samhället skulle göra en oerhörd skillnad för lantbruket. Att strandskyddsregler utgör ett hinder för betesmark är ett exempel, att gårdar inte tillåts sprida dynga när det lämpligt ur väder- och arbetssynpunkt utan ska lämna hänsyn till omkringboende är ett annat.
  För som du själv skriver är jordbruket inget särintresse – det är ett samhälleligt huvudintresse!

 2. Publicerad 31 januari, 2017 at 21:58 | Permalink

  Jag tror faktiskt inte att uttalandet om harmonisering gällde bara vegetabilier. Lantmännen var tidigare ägare av Scandic Poultry och är nu delägare i HKScan. Lantmännen äger också GOOH som har animalier som råvara. Man erbjuder också måltidskoncept

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.