Val! Politikerna inte överens med LRF?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Det är härligt när valkompasser bekräftar att man har valt rätt. I min test av SVT:s valkompass hamnade två partier längst ned i alla tre valen. Med tanke på mitt engagemang i klimat-och jämställdhetsfrågor, kan ni ju gissa vilka. Visst går det att se igenom kompasserna och man kan ganska lätt gissa till sig att svaret på en viss fråga är avgörande för utfallet. Valkompasser och politikerenkäter översvämmar media och sociala medier. Varenda intresseförening har frågat politiker kring sina hjärtfrågor. Jag är imponerad – både över intresseföreningarnas ambitioner och att politikerna har tagit sig tid att besvara alla intrikata frågor. Jag som är engagerad i djurskydd – och miljöfrågor har givetvis studerat Djurskyddet Sveriges och Naturskyddsföreningens politikerenkäter. Jag har också kastat en blick på Sveriges Konsumenters.

Jag läste med intresse partiernas svar på lantbrukstidningens ATL:s frågor. Varför måste man spä på den förutfattade meningen att svenska djurskyddskrav, som är högre i Sverige än i andra länder, är en konkurrensnackdel och i konflikt med böndernas lönsamhet. Det finns fakta som talar för att detta inte håller. Men det intressanta är partiernas svar. Ett starkt djurskydd ….. ska vara en konkurrensfördel säger Vänsterpartiet. Så här säger Centerpartiet: ”Svenska bönder ska kunna fortsätta producera mat med världens bästa djurskydd”. ”Höga miljö-och djurkrav är en konkurrensfördel för svensk livsmedelsproduktion och måste värnas och marknadsföras” svarar Liberalerna. ”Svenska bönder ska kunna fortsätta producera mat med världens bästa djurskydd” hävdar t o m Moderaterna. KD argumenterar för att Sverige ska agera för att EU ska ha samma djurskyddskrav som Sverige, medan Socialdemokraterna framför att Sverige aldrig kan konkurrera bara med pris.

Palle Borgströms verkar inte få politiskt stöd för en av de nio punkterna för ett långsiktigt lantbruk, som han presenterar i veckans Land. Så här säger Palle: ”Konsumenterna ställer allt högre krav på maten och dessa krav kan bäst tas till vara om svenska bönder konkurrerar från en gemensam EU-nivå. Vad menar han? Talar han åter om harmonisering av svenska regler till EU:s nivå och att djurskydd och miljö skulle tillgodoses med barnschöveernskommelser och certifieringar? Vad jag förstår är detta i strid med den policy som antogs i år på LRF:s riksförbundsstämma. Den avvisade att sänka dagens svenska djurskyddsregelverk till EUs nivå. Det låter som samma budskap som han framförde på vårt seminarium i Almedalen d v s att egentligen vill han sänka svenskt regelverk för djurskydd och miljö till EU-nivå. Beklämmande, när efterfrågan ökar för svenskt kött. Jag säger som Åsa Domeij, Axfood: Värdet av märkningen ”Från Sverige” förlorar helt i värde om man dumpar svenskt djurskydd.

2 kommentarer

  1. Margareta Steen
    Publicerad 9 september, 2018 at 17:12 | Permalink

    Bra Gunnela jag delar vidare.

  2. Stina Näsström
    Publicerad 14 september, 2018 at 8:49 | Permalink

    👍🏼 så sant!

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.