Välkommen ut ur burarna!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nu ska suggor, värphöns, unghöns, gäss, ankor och kaniner ut ur burarna! Den tunga djurskyddsorganisationen Compassion in World Farming, med säte i England, har fått med sig ett hundratal djurskyddsorganisationer i EU för att driva ett medborgarinitiativ med syfte att förbjuda burhållning av lantbruksdjur ”End the Cage Age”. Lyckas man samla en miljon underskrifter i minst en fjärdedel av EU:s medlemsländer måste EU-kommissionen ta ställning till om man vill driva frågan vidare. Den 5 september registrerade Kommissionen medborgarinitiativet ”End the Cage Age”. I Sverige drivs frågan av de fyra djurskyddsorganisationerna tillsammans med Vi Konsumenter. Söndagen den 7 oktober kommer en debattartikel i Svenska Dagbladet. På hemsidorna www.djurskyddet.se, www.worldanimalprotection.se, www.djurskydd.org och www.djurensratt.se kan man skriva under medborgarinitiativet. Gör det!

I EU finns miljontals djur som tillbringar hela eller delar av sitt liv i bur. Det handlar om huvuddelen av alla suggor, värphöns, unghöns, kaniner, gäss och ankor. Burhållning innebär en kraftig begränsning av djurens rörelsefrihet. Nätgolvet gör det omöjligt för höns och kaniner att sprätta och gräva och utöva sitt naturliga beteende. Kaniner för köttproduktion i EU hålls i burar, som liknar värphönsburar, där kaniner inte ens kan resa sig upp. En sugga i sinsuggbås eller i en bur för digivande suggor innebär att suggan inte kan vända sig utan bara stå och ligga ned. I den amerikanska tidningen Guardian visas bilder på intensiv amerikansk sugghållning, där suggor ligger i så smala burar att suggan knappt kan ligga på sidan.

Men är det inte bra med burar, som skiljer djuren från sin avföring med smittämnen och parasiter. Burhållning innebär också att man kan få in fler djur per kvadratmeter byggnadsyta. Att kunna låsa in suggan i bur i samban med grisning anses också rädda spädgrisarna från att klämmas till döds av suggan. Det brukar vara de vanligaste invändningarna mot ett burförbud. Och visst finns det vissa fördelar med att hålla i djur i burar. Men ska vi efterleva även dagens djurskyddslag om naturligt beteende är burhållning omöjlig. Det går att lösa de hygieniska aspekterna i frigående system. Det har Sverige visat. Omfattande studier visar också att det snarare är svält och nedsatthet som dödar spädgrisar och att det är därför de kläms ihjäl.

Jag vill påminna om djurskyddslagen och djurskyddsförordningen från 1988, som inledningsvis omfattade ett förbud mot höns i bur. Det var något som Astrid Lindgren hade önskat sig på sin 80-årsdag. Därför blev hon också grymt besviken när inredda burar blev godkända 1993 (tror jag). Burhönsförbudet ersattes med funktionskrav på värphönans miljö, som måste innehålla sittpinne, rede och sandbad. Så kom det som vissa kallade trivselburen! Djurens Rätt har flera år drivit en framgångsrik kampanj, som innebär att nästan alla detaljhandelskedjor säger nej till burhönsägg. Mycket sker också i övriga världen. Det är intressant att notera att i djurskyddsförordningen redan 1988 infördes ett krav på att svin ska hållas lösgående. Sverige var tidigt ute. Grisföretagare som vill utöka möjligheten att fixera grisande suggor, har mött kraftfullt motstånd.

4 kommentarer

 1. Sara Johansson
  Publicerad 5 oktober, 2018 at 15:31 | Permalink

  Hej Gunnela,
  en liten korrigering från en EU-nörd: EU-kommissionen är inte skyldig att driva frågan, hur många underskrifter som än samlas in. Däremot är den skyldig att överväga frågan, och redogöra för de slutsatser den drar efter övervägandet, oavsett om det är till initiativets fördel eller nackdel. Det krävs också underskrifter från minst 7 länder, med ett minimiantal från varje land, beroende på folkmängd.

  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts

 2. Publicerad 6 oktober, 2018 at 11:37 | Permalink

  Tack Sara
  Jag läste slarvigt.Det krävdes mer än en fjärddel av medlemsländerna d v s minst sju, precis som du skrivit. I pressmeddelandet från Kommissione står bara att det krävs en miljon röster. Visst Kommissionen behöver inte driva frågan. Var det inte så att det fanns ett medborgarinitiativ som ville ha max 8 timmar max transporttid för slaktdjur, där Kommissionen inte drev frågan vidare eller har jag fel?

 3. Göran Rudbäck
  Publicerad 6 oktober, 2018 at 8:17 | Permalink

  Så ni, organisationer, anser det vara acceptabelt att hålla leksaksdjur i bur, men inte produktionsdjur?

 4. Sara Johansson
  Publicerad 7 oktober, 2018 at 8:58 | Permalink

  Hej Gunnela,
  tänker du på #StopTheTrucks-kampanjen kanske? Den gjordes inte inom ramarna för EUs medborgarinitiativ vad jag kan se, och jag hittar ingen annat transporttidsinitiativ heller.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.