Olagliga aktioner och trakasserier av djurhållare kan aldrig accepteras

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ordförande för LRF, Palle Borgström har i en debattartikel i Aftonbladet vädjat om mer stöd från regeringen, rättsväsendet och polisen för att komma åt de olagliga metoder och den förföljelse som utförs av djuraktivister och som drabbar oskyldiga djurägare. Han har också vädjat till djurskyddsorganisationer och Vi Konsumenter att ta avstånd från militanta djurrättsaktivister och deras trakasserier och förföljelse av djurhållare. Självklart kan vi aldrig acceptera olagliga metoder som drabbar oskyldiga människor. Tyvärr har den här typen av aktioner funnits sedan länge. Man har bränt slaktdjurstransportbilar och mejeribilar, släppt ut minkar och burhöns och brutit sig in och filmat i djurstallar. Det som verkligen skrämmer är den fullkomligt vidriga förföljse och trakasserier som vissa djurhållare utsatts för. Det känns som om våldet har ökat oroväckande.

Vissa djurskyddsorganisationer fick in en kommentar i Aftonbladet där man kraftfullt tar avstånd. Men betonar också att man inte alltid är överens med LRF kring hur djurskyddet ska utvecklas. Djurskyddet Sverige som inte fick tillfälle att underteckna debattinlägget har svarat Palle Borgström: ”Vi tar mycket tydligt avstånd från all typ av olaglig verksamhet, det framgår tydligt i vår policy och vi svarar självklart alla som frågar oss om detta. Dock verkar det inte vara en fråga för våra medlemmar och sympatisörer då vi inte fått några frågor om detta (förutom från er nu). Vår bedömning är att alla våra medlemmar och gåvogivare vet mycket väl vart vi står och själva delar den uppfattningen”.

I sitt meddelande till mig och Vi Konsumenter säger Palle Borgström: ”Jag är medveten om att våra ståndpunkter gällande djurhållningens vara eller icke vara skiljer sig åt”. Man kan fråga sig om man på LRF har blandat ihop sitt meddelande till Djurens Rätt med det som skickats till Vi Konsumenter. Vi Konsumenter har sedan länge i sin kommunikation framfört behovet av mindre men bättre kött. Man har sedan sin workshop 2011 stött svensk köttproduktion, genom att bl a marknadsföra WWF:s Köttguiden, som lyfter svenskt kötts fördelar. Som köttätare vill jag dock ges bättre möjlighet att välja och välja bort. Jag vill kunna välja bort kött från intensivuppfödda tjurar, som oftast aldrig får vistas på bete. Jag väljer heller knappast lamm som föds så tidigt på året att de inte får komma ut på bete. Dessutom, som jag har skrivit i tidigare blogg, så vill jag att svenska mervärden som ett bra djurskydd, säkras och kontroilleras

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.