Olaga intrång

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Djurrättsaktivisterna har fått stor uppmärksamhet. Inte minst i samband med kosläppen. Politiker har uttalat sitt avståndtagande och frågan var stor på LRF:s stämma. Alla är överens om att det är helt oacceptabelt att förfölja och attackera djurhållande bönder. Det blir särskilt motsägelsefullt att aktivisterna agerar vid kosläpp, då vi firar att vi i Sverige, än så länge, har ett krav på att alla svenska kor ska ut på bete sommarid. LRF driver att det ska klassas som olaga intrång att vistas även på gårdsplanen på gården.

Jag skrev två bloggar om frågan förra året. I december fick jag en kommentar från en trogen Belgisk Blå-anhängare, som förföljt mig genom åren, Roger Nilsson. Han hävdade att jag trakasserat Gunnar Nilsson och gjort intrång på hans gårdsplan vid demonstrationen mot Belgisk Blå i mars 1996. Gunnar Nilsson i Viken var bonden som lät seminera sina kor med Belgisk Blå-sperma. Detta gjorde han känt. Djurens Rätt mobiliserade en demonstration där jag deltog och även Bengt Persson, LRF Skåne. Det blev stor uppmärksamhet och jag blev intervjuad av Nordvästra Skånes tidningar, NST.

Gunnar Nilsson skrev ett brev till dåvarande ordförande i LRF, Hans Jonsson där han hävdare att jag gjort intrång och gått in i hans stall. Han fick ett mycket tydligt svar, med hänvisning till Hans Jonsson, att jag inte ens närmat sig Gunnar Nilssons gårdsplan. Tidningen, NST ville att jag skulle gå in på gårdsplanen, men jag vägrade. Det fanns många vittnen som kunde stödja detta. Jag avslutade brevet: ”Jag tror att Du inser att Ditt försök att svartmåla en LRF-tjänsteman inför LRFs ordförande inte kommer att vara särskilt framgångsrikt. Det är väl snarare så att Ditt agerande stärker LRFs kritiska uppfattning till Ditt beteende”.Frågan om att utesluta Gunnar Nilsson som LRF-medlem behandlades i LRFs styrelse. Styrelsen valde att inte utesluta Gunnar Nilsson, med hänvisning till att detta skulle kunna vara kontraproduktivt.

Slutsatsen är att det finns olika uppfattningar hos svenska bönder. Trots mycket tydligt avståndstagande till Belgisk Blå från LRF och branschen, finns bönder som stöder rasen Belgisk Blå. Det finn skäl att granska förekomsten av rasen, så att man trovärdigt kan möta frågor från opinionsbildare och konsumenter.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.