Almedalen är alltid Almedalen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommer Almedalsveckan finnas kvar och i vilken form? Kommer Järva-veckan ersätta Almedalen som politisk mötesplats? Före och efter varje Almedalsvecka uppstår diskussion om Almedalsveckan framtid och värde. Det var mindre folk i Almedalen i år jämfört med förra året. Det var 800 färre evenemang registrerade i Almedalskatalogen. Storföretagen tar över, rose´-mingel och elitdemokrati hävdar vissa. Det är för dyrt att bo i Almedalen. Är det media som dränerar Almedalsveckans värde? I år drog media ned ordentligt på sin bevakning. Men minns att 2006 när jag var där första gången ordnades ca 1000 seminarier, så att intresset minskar är tveksamt.

Jag tror fortfarande på Almedalen som en fantastisk mötesplats för många intressenter – politiker, intresseorganisationer, företag och vanliga människor. Ett rikt utbud av seminarier med högkvalitativa debattörer ger unika möjligheter till omvärldsbevakning och fortbildning. Det är därför ”min” förening Vi Konsumenter har ordnat semiarier i Almedalen sedan många år tillbaka. Vi har ägnat två år tillsammans med Svenska Djurhälsovården kring antibiotikafrågan och fyra år med att påverka den nationella livsmedelstrategin tillsammans med konsument- miljö – och djurskyddsorganisationer. I år ägnade Vi Konsumenter sitt seminarium kring hur vi kan undvika livsmedelsfusk (se tidigare blogg). På www.vikonsumenter.org kan du läsa ett utförligt referat.

Men visst ser man en utveckling, som inger viss oro. Öppna seminarier ersätts med slutna rundabordsamtal. ”Vanliga människor” har inte råd att åka till och bo i Visby. Många tidigare intressenter slutar med att ordna egna seminarier och debatter men fortsätter ändå ibland att finnas på plats med representanter i paneler. Det blir billigare så och kräver mindre av planering. Det gäller inte minst myndigheterna. Jordbruksverket, som tidigare hade seminarier kring viktiga jordbruksfrågor, lyste helt med sin frånvaro. Det sas att GD Christina Nordin hellre deltog i lantbuksmässa. Livsmedelsverket deltog med sin GD i flera paneldebatter. Jag kunde inte se att Naturvårdsverket ordnade något seminarium. Svenska myndigheter är viktiga för alla samhällsmedborgare. Almedalen skulle ge dessa ett tillfälle att möta myndigheter som styr mycket av samhällets regelverk. Faller myndigheterna offer för debatten kring hur man använder statens pengar och mediernas underminering av värdet av Almedalen som politisk och demokratisk möteplats? Men visst är det för dyrt att bo i Visby. Frågan är om jag hade varit där om jag inte fått bo hos min kära vän Anna.

Innehållsmässigt fanns en mängd seminarier kring mat och hållbarhet. Till min glädje finns flera avsändare till att bredda debatten kring hållbarhet att inte bara handla om klimat och att inte äta kött. Jag slängde ut en inbjudan till LRF att vi tillsammans kunde bredda debatten. Annars finns risk att vi slänger ut barnet med badvattnet som jag skrivit om tidigare. http://gunnela.nu/2019/06/15/slang-inte-ut-barnet-med-badvattnet/http://gunnela.nu/2019/06/15/slang-inte-ut-barnet-med-badvattnet/

Roligast var ändå att lyssna på sonen Alexander. Han pratade om vad krav på parkeringsplatser vid byggande får för effekter hos Naturskyddsföreningen. Han redogjorde för Spacescapes rapport om stadsliv på Jernhusens övning och om framtida städer i Jönköpings tält. Om inget oförutsett händer kommer jag till Almedalen även 2020.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.