Kategoriarkiv: 1

Äntligen kom den – ny djurskyddslag!

I dag onsdag den 10 januari presenterar regeringen sitt förslag till ny djurskyddslag på DN Debatt. Det finns mycket man kan välkomna i förslaget. Att rätten till naturligt beteende får den definition som föreslogs i djurskyddsutredningen (SOU 2011:75) och som användes i LRF:s etikprogram 2002 är oerhört glädjande. Den formuleringen kommer sannolikt få genomslag i […]

Utan tvivel är man inte klok!

I går såg jag det fantastiska programmet om Tage Danielsson på SVT öppet arkiv- rekommenderas! Titeln på programmet var som rubriken. Det var också Bo Algers förslag på rubrik till hans debattartikel i Land Lantbruk den 8 december riktat till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. I artikeln vänder sig Bo Algers till ministern och ifrågasätter att han […]

Valåret 2018 – vad kan man önska sig?

Det finns mycket man kan oroa sig för och önska sig inför nästa år när det gäller hållbar produktion och konsumtion. Vad kommer att hända i vår omvärld? Vad händer med den globala handeln med livsmedel (se tidigare blogg)? Beroende på utfallet av valet kan man med viss rätt oroa sig över hållbarheten i svensk […]

Slutet gott allting gott!

Så har Henrik Schyfferts tre program om ”Köttets lustar” hamnat i en rimlig kompromiss – mindre men bättre kött. Det känns som om det budskap som Vi Konsumenter jobbat med sedan 2011 har hittat hem. Vi startade med en workshop i november 2011, hade ett politiskt samtal i april året därpå. I vår debattartikel i […]

Respektlöst LRF!

Jag har sällan blivit så ledsen, arg och besviken, som när jag läser Palle Borgströms, ordförande i LRF, debattinlägg i Land Lantbruk 17 december i frågan kring Jordbruksverkets nya djurskyddsregler för gris. Inlägget är respektlöst mot Sveriges främsta djurskyddsforskare och den samlade konsument- och djurskyddsrörelsen. För att inte tala om Livsmedelsverket, Sveriges Veterinärförbund och länsstyrelser. […]

Den ökande globala handeln med livsmedel oroar

Ska vi producera innanför planetens gränser och medverka till en hållbar produktion och konsumtion av mat, som främjar människors hälsa krävs mer eftertanke än att bara oreserverat gynna en fri handel med livsmedel. Matproduktion kan inte ses som vilken industriproduktion som helst sa Ulf Sonesson RISE på ett Svenskt Sigill-seminarium i torsdags. ”Livsmedelsproduktion måste ses […]

Konkurrens på djurskyddsarenan

I tisdags den 12 december presenterade SLU vid ett fakultetsseminarium det nya vetenskapliga rådet för djurskydd. Som hedersdoktor hade jag glädjen att närvara. Det är ett efterlängtat råd, som föreslogs redan i samband med djurskyddsutredningen 2011 (SOU 2011:75). Nu ingick rådet i regeringens livsmedelsstrategi. Enligt Jordbruksverket ska rådet vara verkets riskvärderare när det gäller djurskydd. […]

Drevet går!?

Jordbruksverkets nya regler för avvänjning av smågrisar blev en huvudnyhet i torsdags på SVT:s Rapport och Aktuellt. Camilla Björkbom, Djurens Rätt, framför den massiva kritiken över förslaget och inte minst Jordbruksverkets oacceptabla process. Bo Algers debattartikel finns i Land Lantbruk 8 december: ”Utan tvivel är du inte klok Bucht”, som fram för allt ifrågasätter varför […]

Var finns den ansvarsfulla marknadsledaren?

Man kan inte som i dagsläget å ena sidan hävda att konkurrenterna har sämre kvalitet och å andra sidan driva att man vill ha samma kvalitetskriterier som konkurrenterna. Ungefär detta framför Ann-Helen Meyer von Bremen i ett Facebook-inlägg kring de omdiskuterade djurskyddsreglerna för gris. Det vill säga att det blir orimligt att Svenskt kött å […]

Vilken bild ska gälla?

Håkan Henrikson är Jordbruksverkets chef för främjande och förvaltning. Med anledning av diskussionen om djurskyddsregler för gris säger han på Jordbruksverkets djurskyddskonferens: ”Jag delar inte kritikernas bild, Regeringens politik ska genomföras. Vi måste se över hinder i utformningen av regler och villkor (förenkling, flexibilitet och ökad målstyrning)”. Frågan är då vilken bild som ska gälla? […]