Kategoriarkiv: 1

Man är aldrig beredd

Jag har på bloggen skrivit personliga nekrologer om personer som jag känt nära, jobbat med och som har haft stor betydelse för mig, mitt jobb och svensk matproduktion. Jag skrev två bloggar när min älskade pudel Sappho gick bort i januari 2015. Till den listan ska nu fogas den som har betytt mest och den […]

Medborgarna, inte marknaden, är uppdragsgivare

Så skriver DN i lördagens ledare. Bakgrunden är avslöjanden kring Svenska Kraftnäts GD:s agerande. Man talar om att GD Ulla Sandborgh mer verkar ha månat om en smidig managementkultur än korrekt myndighetsutövning. Det privata näringslivets kult av ”kostnadseffektivitet” och ”ledarskap” har ätit sig in också i myndighetssfären. Men ämbetsidealet bör uppvärderas på näringslivsimitationernas bekostnad skriver […]

S, MP, C och L – vad vill de med svensk matproduktion?

Av de 73 punkterna i januariöverenskommelsen finns mycket positivt, men också en hel del att notera och fundera över vad punkterna kommer att innebära? Man kan ju göra sin egen tolkning med utgångspunkt från vad framför allt C och L ställt sig bakom i form av tillkännagivanden vid behandling av frågor som livsmedelsstrategin och propositionen […]

Det bidde bara en köttbulle

Produktionen och konsumtionen av mat har stor betydelse från hållbarhetsynpunkt, men det får inte innebära att vi nedgraderar andra aktiviteter, som har stor påverkan på vårt framtida klimat, ekosystemens hållbarhet och FN:s hållbarhetsmål. Som bl a Anna Richert, WWF och Elin Röös, SLU brukar säga: Glöm inte de övriga 80 procenten som påverkar utsläppet av […]

Kommer den ärliga SWOT-analysen av svensk matproduktion 2019?

I mars förra året efterlyste jag en SWOT-analys av svensk matproduktion. Var finns konkurrensfördelarna, var finns svaga sidor och vad är hot och vad är möjligheter. Och var finns fakta? Land Lantbruk 4 januari, upprepar den av LRF etablerade felaktiga uppgiften om att självförsörjningen minskat från 75 till 50 %. Jag förvånas alltd över att […]

Olagliga aktioner och trakasserier av djurhållare kan aldrig accepteras

Ordförande för LRF, Palle Borgström har i en debattartikel i Aftonbladet vädjat om mer stöd från regeringen, rättsväsendet och polisen för att komma åt de olagliga metoder och den förföljelse som utförs av djuraktivister och som drabbar oskyldiga djurägare. Han har också vädjat till djurskyddsorganisationer och Vi Konsumenter att ta avstånd från militanta djurrättsaktivister och […]

Mervärden handlar om tillit, men de måste säkras

Som konsument måste jag kunna lita på att viktiga mervärden är säkrade och kontrollerade. Kor som betar på sommaren är ett starkt svenskt mervärde, som stöds av många konsumentstudier och lyfts speciellt i Axfoods livsmedelsstrategi. Idag finns beteskravet i den svenska djurskyddsförordningen. Jag vill gärna köpa svensk ost gjord på mjölk från betande kor och […]

Ingvar Ekesbo 90 år

Den 29 november fyllde professor emeritus Ingvar Ekesbo 90 år. Han firades med ett seminarium i Skara. Ingvar Ekesbo var och är den oslagbart dominerande auktoriteten inom djurskyddsområdet under många decennier. Man kan med rätt hävda att Ingvar skrev djurskyddslagen från 1988. Lagen fick två tydliga syften; att främja en god djurhälsa och ge djuren […]

Svenska bönders proaktivitet, speciellt antibiotika – historiskt perspektiv

Jag brukade säga under min tid på LRF på 90-talet, att varför Sverige varit så duktigt på salmonellabekämpning, verkat för förbud mot tillväxtantibiotika, inte hade någon BSE-smitta och hade ett gott djurskydd, berodde på en proaktiv lantbruksnäring och ett gott och nära samarbete med departement och ansvariga myndigheter. Frågan ställdes inte minst av utländska media […]

Nästa plan för livsmedelsstrategin – hållbar konsumtion av mat!

Regeringen ska utarbeta en ny handlingsplan för livsmedelstrategin för åren 2020 – 2022. Regeringen har tidigare utarbetat två handlingsplaner för 2017 – 2019 och nu är det dags för nästa. Nu måste vi planera och diskutera HUR den svenska matproduktionen ska öka. Vad ska vi producera och på vilket sätt? Målsättningen måste vara en såväl […]