Kategoriarkiv: 1

Jag skulle vilja vara sommar – eller poddpratare

I sommar har jag lyssnat på nästan alla sommarpratare. Det känns som om pratarna genom åren blivit mer personliga. Det är en människa och ett levnadsöde,som man möter. Det känns som en kittlande utmaning att få utforma ett samtal med lyssnarna. Kanske är det den konstiga tiden som manar till eftertanke och reflektion. Framtiden är […]

Aldrig mer Mekonomen på Valhallavägen!

Går man in Mekonomens hemsida, hittar man under reklamationer och klagomål en rubrik ”Dåligt bemötande” Intressant! Det verkar vara något som behövs som rubrik. För min del är dåligt bemötande nästan ett understatement. Jag har skickat mitt klagomål och väntar på Mekonomens reaktion. Och vad är orsaken? I några år har jag förvarat mina bildäck […]

Globalisering och frihandel i corona-pandemin spår

I Corona-pandemins spår diskuteras globaliseringens framtid. Globaliseringen, som skulle förse världen med en mångfald av varor till låga priser ”just in time”. Handeln mellan länder skulle förebygga konflikter. EU bygger ju på ide´n om fri rörlighet av varor, tjänster och människor. Tidigare var det terrorismen eller krigshot som var hotet mot beredskapen och livsmedelsförsörjningen. Så […]

Kramades vi för mycket före Corona-pandemin?

Många tycker kanske det. Vissa tycker att det har gått inflation i att krama människor som man faktiskt känner ganska ytligt. Jag gillar att kramas och jag är ganska bra på det, säger vissa. Det är klart jag saknar den där varma tröstande kramen från min son Alexander, eller från mina systrar och syskonbarn. Jag […]

Svensk mejeristruktur är det största problemet för svenska mjölkbönder

”Elefanten i mjölkrummet” säger tidningen ATL d v s Arla. Det är Arla som bestämmer avräkningspriset till svenska bönder och därmed är avgörande för deras lönsamhet. Det är Arla som beslutar om att inte kommunicera svenska mervärden, som det svenska kravet på bete för mjölkkor. Som beslutar att beteskravet inte är en konkurrensfördel, som det […]

Efterlängtad hållbarhetsmärkning – härligt COOP!

Hållbarhetsdeklarationer med helhetsperspektiv är synnerligen välkomna. Dagligvaruhandeln har stor betydelse när det gäller att påverka konsumtionen av mat. Jag hade fått en liten förvarning om att något var på gång. I tisdags presenterade Coop sin hållbarhetsdeklaration: ”Coop ska vara pionjärer för ett transparent och hållbart mat-Sverige. Ta med människorna och planeten – integrera hållbarhetsfrågan i […]

Ändra svenska djurskyddsföreskrifterna för gris!

Det går ganska bra för svensk grisproduktion. Varför ska man då riskera ett högt förtroende med svenska djurskyddsföreskrifter, som döms ut av vetenskapen. Och som sannolikt inte behövs för en hög produktivitet. Jordbruksverket tillåter tidig avvänjning av smågrisar vid 21 dagars ålder, vilket riskerar både smågrisarnas hälsa och ökar risken för beteendestörningar. I ATL kan […]

Antibiotika till svenska djur – potential för förbättring

Förbrukningen av antibiotika till djur i Sverige minskar igen. Det är bra, men det är viktigt att inte slå sig till ro med att Sverige ligger lägst i EU. Det går att göra bättre. Det finns skillnader mellan gårdar när det gäller förebyggande åtgärder och användning av antibiotika. En utmaning är att år 2022 förbjuds […]

Att lösa jordbrukets hållbarhetsproblem kräver helhetssyn och balans

Förenkling kan hota vår strävan att lösa jordbrukets hållbarhetsproblem. Det blir allt mer uppenbart, att det inte är vad vi lägger på tallriken som är avgörande, utan hur det är producerat. Vi måste förstå att allt hänger ihop. Man kan inte hävda att den höga köttkonsumtionen är ett av de stora problemen kopplat till folkhälsa, […]

Kornas planet – en angelägen bok

Ann-Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgrens bok Kornas planet, handlar inte bara om kor i allmänhet eller korna på Sunnansjö i synnerhet. Den är också berättelsen om en historisk utveckling av svenskt och internationellt lantbruk, jordbrukspolitik, internationella utblickar men framför allt en vision om det hållbara lantbruket där marknadens överhöghet bryts och nya relationer […]