Kategoriarkiv: 1

Kramades vi för mycket innan Corona-pandemin?

Många tycker kanske det. Vissa tycker att det har gått inflation i att krama människor som man faktiskt känner ganska ytligt. Jag gillar att kramas och jag är ganska bra på det, säger vissa. Det är klart jag saknar den där varma tröstande kramen från min son Alexander, eller från mina systrar och syskonbarn. Jag […]

Svensk mejeristruktur är det största problemet för svenska mjölkbönder

”Elefanten i mjölkrummet” säger tidningen ATL d v s Arla. Det är Arla som bestämmer avräkningspriset till svenska bönder och därmed är avgörande för deras lönsamhet. Det är Arla som beslutar om att inte kommunicera svenska mervärden, som det svenska kravet på bete för mjölkkor. Som beslutar att beteskravet inte är en konkurrensfördel, som det […]

Efterlängtad hållbarhetsmärkning – härligt COOP!

Hållbarhetsdeklarationer med helhetsperspektiv är synnerligen välkomna. Dagligvaruhandeln har stor betydelse när det gäller att påverka konsumtionen av mat. Jag hade fått en liten förvarning om att något var på gång. I tisdags presenterade Coop sin hållbarhetsdeklaration: ”Coop ska vara pionjärer för ett transparent och hållbart mat-Sverige. Ta med människorna och planeten – integrera hållbarhetsfrågan i […]

Ändra svenska djurskyddsföreskrifterna för gris!

Det går ganska bra för svensk grisproduktion. Varför ska man då riskera ett högt förtroende med svenska djurskyddsföreskrifter, som döms ut av vetenskapen. Och som sannolikt inte behövs för en hög produktivitet. Jordbruksverket tillåter tidig avvänjning av smågrisar vid 21 dagars ålder, vilket riskerar både smågrisarnas hälsa och ökar risken för beteendestörningar. I ATL kan […]

Antibiotika till svenska djur – potential för förbättring

Förbrukningen av antibiotika till djur i Sverige minskar igen. Det är bra, men det är viktigt att inte slå sig till ro med att Sverige ligger lägst i EU. Det går att göra bättre. Det finns skillnader mellan gårdar när det gäller förebyggande åtgärder och användning av antibiotika. En utmaning är att år 2022 förbjuds […]

Att lösa jordbrukets hållbarhetsproblem kräver helhetssyn och balans

Förenkling kan hota vår strävan att lösa jordbrukets hållbarhetsproblem. Det blir allt mer uppenbart, att det inte är vad vi lägger på tallriken som är avgörande, utan hur det är producerat. Vi måste förstå att allt hänger ihop. Man kan inte hävda att den höga köttkonsumtionen är ett av de stora problemen kopplat till folkhälsa, […]

Kornas planet – en angelägen bok

Ann-Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgrens bok Kornas planet, handlar inte bara om kor i allmänhet eller korna på Sunnansjö i synnerhet. Den är också berättelsen om en historisk utveckling av svenskt och internationellt lantbruk, jordbrukspolitik, internationella utblickar men framför allt en vision om det hållbara lantbruket där marknadens överhöghet bryts och nya relationer […]

Hållbarhetsdiskussionen måste börja i rätt ända.

Det finns många definitioner av hållbarhet, men alla handlar om att skapa balans mellan att möta mänskliga behov och att bevara livskraftiga ekosystem. En hållbar produktion håller sig inom planetens gränser och tillgodoser våra basala behov så säger Johan Rockström skapare av modellen ”Planetens gränser” som bör vara grunden för hållbara livsmedelssystem. De omfattar bl […]

Kryddost – ett oförglömligt doftminne

En oförglömlig sommar! Med dofter av varma ångande kokroppar, nyslaget hö, kaffe med dopp vid höhässjning, ljuvliga vildhallon, Falu rödfärg, fönsterkitt och kryddost på knäckemacka till frukost. Det sägs att doftminnen är väldigt påtagliga. Och så är det. Det finns dofter, som flyttar mig tillbaka i tiden många år och till en mycket bestämd plats. […]

Djurskydd – en politisk fråga

Vad styr eller snarare vilka styr vilka djurskyddsregler vi ska ha i Sverige. Det har Frida Lundmark Hedman, SLU, kartlagt i sin utmärkta och intressanta rapport: ”En analys av regleringen av djurskyddsområdet från 1988 och fram till idag. Förändringar och konsekvenser för djurens välfärd”. Ansvarig myndighet för djurskyddet har inte sällan haft bristande forskningsstöd för […]