Äntligen kom den – ny djurskyddslag!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

I dag onsdag den 10 januari presenterar regeringen sitt förslag till ny djurskyddslag på DN Debatt. Det finns mycket man kan välkomna i förslaget. Att rätten till naturligt beteende får den definition som föreslogs i djurskyddsutredningen (SOU 2011:75) och som användes i LRF:s etikprogram 2002 är oerhört glädjande. Den formuleringen kommer sannolikt få genomslag i djurskyddsförordningen – hoppas jag d v s att kor även i fortsättningen ska ha rätt till bete, alla djur ska kunna gå lösa, grisar ska ha rätt till halm eller motsvarighet m m. Man signalerar att ett förbud mot sjölejon och elefanter på cirkus ska komma i förordningen. Regeringen lyfter också fram behovet av kunskap för att hålla djur och därmed ett kompetenskrav. Man har också föreslagit att utreda förutsättningar för lämpliga och proportionerliga straffsatser mot brott mot djurskyddslagen. Befriande är att man föreslår att hemtjänstpersonal kan anmäla vanvård av djur till länsstyrelse eller polis. Det är fantastiskt att man äntligen inför ett skydd för katter utan ägare. Det blir förbjudet att lämna djur. Djurskyddet Sverige har drivit frågan i många år. En kattkampanj 2007 – 2008 överlämnades 100 000 namnunderskrifter till dåvarande jordbruksminister Eskil Erlandsson, som nog var väldigt trött på vårt tjat. Men tjat lönar sig bevisligen. Nu väntar vi på krav på märkning och registrering.

Det satt långt inne, men förslaget blev i många avseenden en positiv överraskning. Vi hade tidigare fått oroande signaler om uppmjukning – målstyrning, funktionskrav och ökad flexibilitet. Men djävulen sitter i detaljerna. Djurskyddsförordningen och djurskyddsföreskrifterna styr i slutändan vilket skydd vi ger till djuren i Sverige. Slutklämmen i debattartikeln kommer få stor betydelse. Bucht (S) och Lövin (MP) hävdar att man noga sett över konsekvenser för lantbrukare och andra djurhållande företag och att lagen visar att det går att ta steg framåt mot en bättre djurvälfärd utan att hämma!! det svenska lantbrukets konkurrenskraft eller arbetet med att öka livsmedelsproduktionen. Jag undrar om LRF håller med? Jag har inte sett någon kommentar från LRF – ännu. Vi är många inklusive detaljhandeln som bestämt hävdar att djurskydd är en konkurrensfördel. Vi d v s Vi Konsumenter och det samlade djurskyddet kommer att se till att Jordbruksverket uppfyller krav på samråd, respektfull remisshantering och att förslagen bygger på vetenskap. Vi har stora förväntningar på SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd. Det ligger fler förslag till föreskriftsförändringar i pipe line. Och så hoppas vi verkligen att Alliansen i riksdagen inser att ett bra djurskydd är en viktig fråga för svenska medborgare.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.