Äntligen kom den – ny djurskyddslag!

I dag onsdag den 10 januari presenterar regeringen sitt förslag till ny djurskyddslag på DN Debatt. Det finns mycket man kan välkomna i förslaget. Att rätten till naturligt beteende får den definition som föreslogs i djurskyddsutredningen (SOU 2011:75) och som användes i LRF:s etikprogram 2002 är oerhört glädjande. Den formuleringen kommer sannolikt få genomslag i djurskyddsförordningen – hoppas jag d v s att kor även i fortsättningen ska ha rätt till bete, alla djur ska kunna gå lösa, grisar ska ha rätt till halm eller motsvarighet m m. Man signalerar att ett förbud mot sjölejon och elefanter på cirkus ska komma i förordningen. Regeringen lyfter också fram behovet av kunskap för att hålla djur och därmed ett kompetenskrav. Man har också föreslagit att utreda förutsättningar för lämpliga och proportionerliga straffsatser mot brott mot djurskyddslagen. Befriande är att man föreslår att hemtjänstpersonal kan anmäla vanvård av djur till länsstyrelse eller polis. Det är fantastiskt att man äntligen inför ett skydd för katter utan ägare. Det blir förbjudet att lämna djur. Djurskyddet Sverige har drivit frågan i många år. En kattkampanj 2007 – 2008 överlämnades 100 000 namnunderskrifter till dåvarande jordbruksminister Eskil Erlandsson, som nog var väldigt trött på vårt tjat. Men tjat lönar sig bevisligen. Nu väntar vi på krav på märkning och registrering.

Det satt långt inne, men förslaget blev i många avseenden en positiv överraskning. Vi hade tidigare fått oroande signaler om uppmjukning – målstyrning, funktionskrav och ökad flexibilitet. Men djävulen sitter i detaljerna. Djurskyddsförordningen och djurskyddsföreskrifterna styr i slutändan vilket skydd vi ger till djuren i Sverige. Slutklämmen i debattartikeln kommer få stor betydelse. Bucht (S) och Lövin (MP) hävdar att man noga sett över konsekvenser för lantbrukare och andra djurhållande företag och att lagen visar att det går att ta steg framåt mot en bättre djurvälfärd utan att hämma!! det svenska lantbrukets konkurrenskraft eller arbetet med att öka livsmedelsproduktionen. Jag undrar om LRF håller med? Jag har inte sett någon kommentar från LRF – ännu. Vi är många inklusive detaljhandeln som bestämt hävdar att djurskydd är en konkurrensfördel. Vi d v s Vi Konsumenter och det samlade djurskyddet kommer att se till att Jordbruksverket uppfyller krav på samråd, respektfull remisshantering och att förslagen bygger på vetenskap. Vi har stora förväntningar på SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd. Det ligger fler förslag till föreskriftsförändringar i pipe line. Och så hoppas vi verkligen att Alliansen i riksdagen inser att ett bra djurskydd är en viktig fråga för svenska medborgare.

2 kommentarer

 1. Mats Tobiasson
  Publicerad 3 maj, 2018 at 5:44 | Permalink

  Hej!
  Nu ser vi hur lagförslaget ser ut, och propositionen uttalar mycket klart (s 69) att föreskriftsförslag inte ska grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Orsaken är att det gör arbetet besvärligt för tjänstemän på jordbruksverk, länsstyrelser och i domstolar, samt att det minskar den politiska friheten. Vem kan vara nöjd med detta? Inte jag, som är växtodlingslärare och mjölkbonde: Vi hade verkligen hoppats på att föreskrifter skulle grundas på sakskäl, eftersom vi i åtta års tid hotats med både vite och djurförbud p g a en föreskrift som grundas på en uppenbarligen obefintlig utredning från djurskyddsmyndigheten.

  Vem ville ha det så här? Att döma av remissvaren på utredningen om ny djurskyddslag från 2011, var det statstjänstemän och de stora djurskyddsföreningarna som var negativa till att föreskrifter skulle grundas på sakskäl. Nu får de som de vill, men vilka rimlighetsbedömningar ligger bakom deras resonemang? Jag kan ju läsa deras bedömningar i remissvaren, men inte se logiken i att bortse från vad man faktiskt vet om god djurskötsel.

  Nå. Skollagen kräver ju ändå att undervisning grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet, och att eleverna ska klara rimlighetsbedömningar utifrån den undervisningen – vilket de flesta elever klarar. Jag kan med motbjudande konstatera att inte så få makthavare inte skulle klara de kraven. De är bättre på att använda den nya djurskyddslagen till att samla röster.

  Bästa hälsningar
  Mats Tobiasson

 2. Publicerad 3 maj, 2018 at 8:01 | Permalink

  Jag förstår verkligen inte din argumentation. Du får väl ändå läsa hela texten där regeringen motiverar varför djurskyddsutredningens formulering inte fungerar på all djurskyddslagstiftning. Det är ju sjävklart att djurskyddsförordning och föreskrifter som påverkar hållning och skötsel av djur ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är ju just därför regeringen har inrättat ett vetenskapligt råd för djurskydd vid SLU. Rådet har redan startat utredningar med koppling till djurskyddslagstiftning och Jordbruksverket har meddelat när man avser att be rådet om underlag för föreskrifterna.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.