Även små steg kan leda till en bättre värld

Jag tror inte att framgång föds av att miljö – och kvalitetsmärkningar smutskastar varandra. Behovet av att profilera sitt märke måste ske på egna meriter. I tidningen Fri Köpenskap har Marcus Schaefer från Rain Forest Alliance med all rätt kritiserat Anna Billing från Ica som i jämförelse med Fair Trade nedvärderat Rain Forest Alliances insatser för en bättre miljö och bättre arbetsförhållanden för odlarna. Han hänvisar också till en överenskommelse mellan organisationerna där man uttrycker sitt stöd för varandras verksamheter och olikheter. Jag skulle önska samma respekt mellan KRAV och Svenskt Sigill, där man inser att det finns flera vägar att nå målet. Den ekologiska odlingen och djurhållningen är inte framme när det gäller hållbar produktion, men en bit på väg. Men även små steg mot ökad miljöhänsyn, mindre användning av bekämpningsmedel, minskat behov av antibiotika m m som finns inom ramen för Svenskt Sigills regelverk medverkar till ett hållbarare jordbruk. Jag beklagar att man inte kunde fortsätta det konstruktiva samarbetet mellan KRAV och Svenskt Sigill kring klimatåtgärder. Som Marcus Schaefer säger avslutningsvis: Vi står inför stora utmaningar som inte kan lösas av en ensam organisation.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.