Livsmedelstrygghet?

Vi tar för givet att vi alltid ska hitta den mat vi behöver och vill köpa i våra butiker, i storhushåll eller på restaurang. Men nu märker jag att det finns ett välbehövligt ökat intresse för att den vikande svenska livsmedelsproduktionen gör oss sårbara. Det är mycket som händer i vår omvärld och vi har en god och stor potential att minska sårbarheten genom inhemsk livsmedelsproduktion. Precis som ATL:s Lars Vernersson läste jag debattinlägget i DN från Johan Kuylenstierna, Stockholm Environment Institute och rektor SLU Lisa Sennerby Forsse (intressant kombination) kring behovet av en svensk livsmedelsstrategi. Behovet av en livsmedelsstrategi har framförts av flera politiker. Men det är mycket snack, men lite verkstad. Jag har också citerat min finske konsumentkollega, som inte förstår hur svenska konsumenter kan acceptera ett så stort beroende av import. Just nu tar jag fram ett underlag till en livsmedelsstrategi för svenska konsumenter. ”Mattrygghet är en del av samhällets ansvar. Det åligger samhället att kontinuerligt värdera sårbarheten i livsmedelsförsörjningen och skapa beredskap och förutsättningar för att hantera hot och risker mot nationell livsmedelsförsörjning och import”. Har jag fel? I går anordnade LRF ett seminarium kring närproducerat (detta värdeladdade ord) foder, vilket är ett område där det sker en utveckling mot minskat beroende av importerat proteinfoder. Av LRF fick jag i går också broschyren ”En trygg livsmedelsförsörjning globalt och i Sverige – hur ser utmaningen ut? ”. Jag rekommenderar en läsning!

3 kommentarer

 1. Örjan Wedin
  Publicerad 12 januari, 2013 at 16:47 | Permalink

  Jag tror du har rätt när du talar om mycket snack och lite verkstad. När det kommer till saker som kostar pengar händer inget.

 2. anna
  Publicerad 21 januari, 2013 at 9:13 | Permalink

  Hej!

  Vad roligt att du skapat den här bloggen! Jag är själv mycket intresserad av mat, då menar jag riktig mat och jag och min familj odlar mycket själva. Jag blir många gånger uppriktigt ledsen när jag kliver in i en mataffär och ser vad som säljs där. Har även många funderingar kring djur foder då vi har hästar och katt och när jag läser på innehållsförpackningarna på djurmat generellt så blir jag mörkrädd..
  Vore bra om du skulle lägga din blogg så man kan dela den på facebook om du inte redan gjort det :)

 3. Claes-Henrik Hansson
  Publicerad 24 januari, 2013 at 11:26 | Permalink

  ”Just nu tar jag fram ett underlag till en livsmedelsstrategi för svenska konsumenter” – var börjar man då, Gunnela????
  Varför är det så ”spretigt” för den livsmedelsindustri, som exempelvis inte tillhör Nestlé. Varför är det så svårt att hitta initiativ/grepp som imponerar.
  Efter 12 år internationellt för nationella livsmedelsprojekt, började jag 1985 som ass till Jan Persson, VD Scan Invest – ett första grepp för att bygga koncern. Jag började på Intentia och affärssystemet Movex 1995 – grundfundamenta för all affärs-/verksamhetsutveckling. Ytterst ansvarig för många av våra livsmedelskunder, som Swedish Meats, Skånemejerier, Procordia, Skånska Lantmännen, Findus, etc under 10 år.
  Livsmedelsföretag representerar, utan jämförelse, den mest komplexa affärslogiken och borde därför engagerat våra konsulter – kulturen med kompetens gjorde att det blev tvärtom. Naturligtvis blev det konstigt, när man annars mötte Ikea, Pharmacia, etc. Vi fick t o m utbilda många livsmedelsföretag i grundläggande MRP.
  Scan som hade fantastiska möjligheter för alla dimensioner i mitten av 80-talet, finns nästan inte idag – man får leta i hyllorna.
  Spretigt, stora kommersiella brister, liten förståelse för en retail-utveckling med status för varumärkesbyggande.
  Min erfarenhet är att diffusa ägarstrukturer, ger styrelser, ledningar och kulturer därefter – Ikea som jämförelse en helt annan värld.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.