Hela jordbruket måste röra sig mot ökad hållbarhet

Vi ska tala om vilket framtida hållbara jordbruk vi vill ha och också hur konsumtionen kan bidra till ökad hållbarhet (Vi Konsumenters tema på sitt jubileumsseminarium). Efter de fyra SLU-forskarnas inspel på Svenska Dagbladets Brännpunkt om den ekologiska produktionens tillkortakommanden har debatten rasat. Men varför fastna i att polarisera kring en för tillfället av EU fastställd standard – EU-ekologiskt? EU-ekologiskt är en marknadsstandard, som innehåller många starka kriterier men också en mängd konstigheter (tycker t o m KRAV), som inte alltid främjar djurskydd (sjukdomsbehandling), minskat näringsläckage, klimatåtgärder eller livsmedelssäkerhet. Polariseringen är bara olycklig och konserverande och ger utrymme för tillskyndarna av respektive produktionssätt att kasta skit på varandra. Jag förväntar mig mer av vissa miljöorganisationer och debattörer än att spä på debatten. Vi borde väl vara överens om att vi eftersträvar ett hållbart jordbruk och ange vad som krävs för att nå dit. Titta på Rockströms Planet boundaries eller FAO:s SAFA (Sustainability Assessment of Food and Agriculture systems)! Precis som när det gäller offentlig upphandling kan man inte vara nöjd med 25 % ekologiskt utan måste också ta ansvar för de övriga 75 procenten i sin upphandling. Kloka synpunkter har kommit från LRF, Kristina Yngwe, Centern, och Stefan Jansson, Umeå

När föreningen Vi Konsumenter (VK) yttrade sig över Sveriges Konsumenters livsmedelstrategi fick vi gehör för att inte hävda att ekologiskt är det enda hållbara alternativet. Det ger en felaktig bild av att ekologiskt idag är framme vid målet. VK angav ett antal kriterier som också inkluderade den viktiga frågan kring att djurhållningen så långt möjligt ska vara oberoende av insatser av antibiotika. Vi vet att det finns mycket kvar att göra inom den ekologiska produktionen. Och den s k konventionella produktionen har mycket att lära av den ekologiska odlingen när det gäller att så långt möjligt göra sig oberoende av insatser av bekämpningsmedel. Precis som när det gäller djursjukdomar är det bättre att förebygga än att bota.

En kommentar

  1. Suevonne
    Publicerad 7 augusti, 2015 at 4:03 | Permalink

    I guess finding useful, reliable inoftmarion on the internet isn’t hopeless after all.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.