Det är djurvälfärden vi får betalt för!

Ovanstående är ett citat från Jonas Tunestål, VD för KLS Ugglarps slakteri ägt av Danish Crown. Jag hörde det för något år sedan. Men vad jag förstår säger Jonas samma sak idag. Det är intressant att ett danskägt slakteri hela tiden varit jättetydligt med värdet av svenskt kött. Det går bra för KLS Ugglarp. Och när får vi se ett annat företag ägt av svenska bönder (och danska, engelska och tyska) d v s Arla marknadsföra svensk mjölk med svenska mervärden och uttala: Det är det svenska beteskravet vi får betalt för! Nu när man bestämt sig för att ursprungsmärka sina svenska mjölkprodukter. Jag läser ICA:s broschyr: ”Klimaträtt, gott och lätt”. Man marknadsför blågula kor, som Astrid Lindgren sett till att de får gå på sommarbete.

Jag som just nu har plöjt mig igenom Konkurrenskraftutredningen, förvånas över den bristande omvärlds – och marknadsanalysen. Det finns mycket bra i utredningen, som man bör satsa på, men avsnittet om regler och villkor är ett sorgligt kapitel. Konkurrenskraftutredningen har allvarligt felbedömt effekterna av sina förslag på konsumenternas förtroende för svenska produkter. Flera konsumentstudier visar att svenska konsumenter vill att lagstiftning sätter ribban och har högt förtroende för svenska myndigheter. Frivilliga kontrollprogram är därmed ett dåligt alternativ. Dessutom har man missuppfattat definitionen kontrollprogram. Kontrollprogram är program godkända av Jordbruksverket, som avviker från gällande lagstiftning, där man uppnår ett gott djurskydd på annat sätt än enligt djurskyddsföreskrifterna. Resonemang kring flexibilitet och målstyrning skapar osäkerhet för såväl konsumenter som producenter. Kontrollen av efterlevnaden riskerar att bli rättsosäker, vilket även utredningen pekar på som ett problem.

I veckan samlade World Animal Protection djurskydds – och konsumentorganisationer kring frågor kring djurskydd och den svenska livsmedelstrategin. Att lantbruksnäringen ser svenska djurskyddsregler som det stora hindret för ökad konkurrenskraft är beklämmande och bygger på bristande analys. Vill man skapa värde i produktionen får man inte avveckla det som ger värde d v s djurskydd, miljö och klimat. Och på måndag samlar Näringsdepartementet en dialoggrupp. Sveriges Konsumenter fick tvinga sig in och någon djurskyddsorganisation är inte inbjuden, trots att djurskyddsfrågorna är en av knäckfrågorna. Däremot får såväl Naturskyddsföreningen, WWF och Ekologiska lantbrukarna möjlighet att vara med och ge synpunkter. Näringsdepartementet hänvisar till sin hemsida för strategin. Ett dåligt alternativ. Det räcker inte anser jag.

2 kommentarer

  1. Göran
    Publicerad 14 juni, 2015 at 23:02 | Permalink

    Det 20 år i EU mycket tydligt visat är, att svenska konsumenter inte velat betala för det svenska djurskyddsreglerna. Att så blivit fallet, får nog både svenska lantbruksföreningarna och konsumentrörelsen ta ansvar för. Lantbruket för att man ägnat sig åt politik istället för marknad, konsumenterna för att prioriterat pris framför andra egenskaper.

  2. Publicerad 15 juni, 2015 at 7:10 | Permalink

    Tittar vi tillbaka kanske du har rätt, men se vad som nu händer när det gäller svenskt griskött. 70 svenskt griskött och svensk kyckling är väl ändå ganska OK

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.