En livsmedelsstrategi värt namnet

Föreningen Vi Konsumenter har nominerat debattörerna och författarna Gunnar Rundgren och Ann-Helen Meyer von Bremen till Sveriges Konsumenters konsumentpris Blåslampan. Det beror på deras angelägna och insiktsfulla debatt kring hållbar matproduktion och speciellt i samband med att regeringen ska lägga fram förslag om en nationell livsmedelsstrategi. Ett viktigt budskap är att många aktörer gör det bekvämt för sig med att hänvisa till konsumentmakten. Genom att hänvisa till att det är konsumenterna som ska avgöra hur maten ska produceras, så fråntar sig politikerna sitt ansvar att besluta om regelverk som skyddar människorna, djuren och miljön. Det är också budskapet om konsumentmakten, som LRF och Livsmedelsföretagen skickar till regeringen. Konsument – miljö och djurskyddsorganisationerna å sin sida pekar just på att politikerna måste ta sitt ansvar för att skydda planeten, ekosystemen, konsumenterna och djuren. Är konsumenternas/medborgarnas stöd inte viktigare för ansvarsfulla politiker än att vissa högljudda bönder ropar efter konkurrens på lika villkor? Jag vet att det finns många bönder som tycker att svenska djurskyddsregler i stort sett är OK, om bara kontrollen fungerar bättre. Och det är just svenskt djurskydd, som är det starkaste mervärdet för mjölk, ost, kött, kyckling och ägg.

I torsdagens Svenska Dagbladet uppmanar Ann-Helen och Gunnar till att bejaka det nya matupproret. Säga vad man vill om förra landsbygdsminister Eskil Erlandssons, Matlandet Sverige, men satsningar inom ramen för Matlandet ökade intresset för mat och stimulerade det som nämns i artikeln d v s gårdsmejerier, slakterier och gårdsbutiker och regionala specialiteter. Miljöstyrningsrådet fick också medel för att driva frågorna kring offentlig upphandling av mat. Däremot la Eskil Erlandssons allianskollega Stefan Attefall ner Miljöstyrningsrådet, vilket jag inte förlåter KD.

I tisdags samlade med kort varsel näringsdepartementet äntligen sin s k dialoggrupp. Alla ställde upp. Budskapet från statssekreterare Elisabeth Backteman var att man sliter med frågan kring livsmedelsstrategin. Uppfattningen blev att man ännu inte är riktigt överens med Alliansen. Men hur står det till inom regeringskansliet? Bara nu inte Bucht tröttnar. Han som är van vid raka rör och snabba beslut från Haparanda. Nu har man tillsatt en ledare för handlingsprogrammet. Jag hoppas det inte bara blir fokus på produktion och FoU från Peter Larsson. Han har jobbat med företagsutveckling på Gotland. Gotland lär ha en bra regional livsmedelsstrategi på gång!

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.