Svenskt och djurvälfärd i topp

Livsmedelsföretagens studie (företag och konsumenter) visar att det är svenskt som gäller. KF:s i torsdags presenterade konsumentstudie visar att ursprung är jätteviktigt. Men viktigare än så, är att konsumenterna sätter djurvälfärd som högsta prioritet när man väljer livsmedel. På andra plats kommer att bönderna får betalt. Konsumentstudien presenterades när KF ordnade ett livsmedelsseminarium i riksdagen tillsammans med Åsa Westlund (S) och Per Åsling ( C ). KF har tagit på sig att kartlägga marknaden för svenska livsmedel.

Nu gäller det att svenskt kött, svenska ägg och svenska mejeriprodukter motsvarar konsumenternas krav på ett gott djurskydd. Och det måste gälla allt svenskt – eller hur? Märkningen ”Från Sverige” kan inte bara representera ursprung utan också för konsumenterna viktiga värden. Jag vill ha rakare svar av Anders Holmestig, LRF, som delägare av Svenskmärkning AB. Det duger inte att skylla på marknadsekonomi eller röda och blå oceaner.

Politikerna måste ta sitt ansvar för en gemensam lagstiftning. Så här sa Helena Röcklinsberg, SLU:s djuretiker förra måndagen på djurskyddskonferensen ”Det finns goda skäl att eftersträva en djurskyddslagstiftning som sätter en miniminivå som motsvarar de förväntningar medborgare har på gott djurskydd – där de inte behöver ta ansvar i varje val i butiken, utan att djur de facto behandlas som kännande varelser med individualitet och lust att leva väl”. Gunnar Rundgren säger i sin bok Den stora ätstörningen: LRF:s ofta upprepade krav på det svenska lantbruket skall ha samma regler som sina konkurrenter leder till en kapplöpning mot botten”. Det är knappast något som svenska bönder skulle tjäna på. Gunnar citerar ofta expertrapporten från Nordiska Rådet 2013 om 10 myter om hållbar konsumtion, som jag också läst. Man ifrågasätter den förhärskande tron att hållbar konsumtion är lösningen på våra miljöproblem. Staten behöver leda omvandlingen till ett hållbart samhälle genom att skapa de strukturer och regleringar som gör en hållbar livsstil till det normala. Att betona grön konsumtion och grön ekonomi grundar sig på en ” falsk optimistisk åsikt att tekniska lösningar kommer att vara tillräckligt för att nå hållbarhet”. Det är något som såväl Sven-Erik Bucht och Per Bolund med ansvar för livsmedelsstrategin respektive strategin för hållbar konsumtion bör ta till sig.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.