I väntans tider – nyårsfunderingar

Årsskiftet innebar ett ökat tryck i frågan om att regeringen inte levererar den nationella livsmedelsstrategin. Snart närmar vi oss två års väntetid. Många regioner har inte väntat på en nationell strategi utan format sina egna regionala livsmedelsstrategier. Det är bara att välkomna, men förutsättningarna för dessa påverkas av nationella beslut. Det kommer olika signaler om vad oenigheterna beror på mellan regeringen och alliansen och kanske också inom regeringen. Man talar bl a om målsättningar kring ekologiskt och skatternas påverkan på konkurrenskraften. Peter Larsson, regeringens speciella utredare för livsmedelskedjan tycker man fokuserar för mycket på primärproduktionen. Och det blir för mycket av ”push” i stället för ”pull”. Det vill säga att man försöker pusha ut det som produceras i stället för att jobba med att skapa efterfrågan ”pull”. Jag håller fullständigt med. Se vad som har hänt sedan märkningen ”från Sverige” introducerades i april förra året. Det har skapats ett jättesug på svenska råvaror och svenska ingredienser. Palle Borgströms, LRF Mjölk och Torbjörn Iwarssons (råvaruanalytiker) tvärsäkra påståenden att det inte finns intresse för ursprung för förädlade produkt har verkligen kommit på skam.

Inlägg i media från alliansrepresentanter talar varmt om det goda svenska djurskyddet, vilket är glädjande. Men frågan är om KD fortfarande driver att det obligatoriska beteskravet ska bort. Magnus Oscarsson (KD) beskrivs av vissa som mjölkböndernas räddare, men han kanske gör bönderna en björntjänst genom att ta bort det starkaste mervärdet för svenska mejeriprodukter. Titta bara på Arlas reklam och Skånemejeriers framfart på marknaden med djuromsorgsargument. LRF framhärdar med att tala om god djurhälsa. Det är bra, men det räcker inte. Djurvälfärd är inte bara friska djur utan också naturligt beteende.

Nu har debatten dykt upp igen om Sveriges bristande krisberedskap. Vi kan inte försörja vår befolkning med livsmedel i händelse av avspärrning, transportstopp, väderkatastrofer eller dylikt. Senaste dagarnas snöoväder har väl spätt på frågan. Man talar om att varannan tugga är importerad, men det är något som ska tas med en nypa salt. Det varierar mellan olika typer av livsmedel. Jag har tidigare uppfattat det som att LRF glatt sig över den debatten och skrivit debattartiklar tillsammans med Sven Lindgren, ordförande i Civilförsvarsförbundet tillika ordförande i Hushållningssällskapet. Nu kritiseras den debatten, eftersom den tar bort fokus från det som LRF prioriterar d v s konkurrenskraftiga förutsättningar och lönsam produktion. Att mervärden ger konkurrenskraft talar man väldigt lite om, även om detta borde vara tydligt med tanke på detaljhandelns marknadsföring.

Stora förhoppningar knyts till ökade möjligheter att leverera svenskproducerade livsmedel till den offentliga sektorn. Den nya lagstiftningen kring upphandling ger goda möjligheter att ställa djurskyddskrav. Upphandlingsmyndigheten har just avslutat sin revidering av kriterier för livsmedel. Mycket anmärkningsvärt har det obligatoriska kriteriet på frihet från salmonella lyfts ur och är under utredning. Enligt ett illavarslande rykt drivs denna fråga av importörer av f f a kött. Fynd av salmonella på produkter i butik innebär saluförbud. Hur kan man då ifrågasätta att de livsmedel, som vi ska ge skolbarn, sjuka och åldringar, ska ha sämre kontroll än den vi har på svenska livsmedel.

2 kommentarer

  1. britt
    Publicerad 6 januari, 2017 at 21:07 | Permalink

    träffade dig på djurskyddskonferensen och du var så himla dryg om att djurskyddet var så bra och vägrade att lyssna eftersom djurskyddet vad gäller livsmedelsproducerande djur slut ut just såna besättningar som får beta medan nybyggda utan utevistelse alltid får godkänt. Konkurrenskraftutredningen med sina lagförslag verkar ju också vara lagd i malpåse. tror att det inte går att komma någonstans pga ökad veganism inte bland folk utan bland de grupper som får vara med och tycka. Om såna som du slutada vara populistiska och istället se på just livsmedelsproduktion med öppna ögon, inte de gapande påtryckargrupperna utan på riktigt så skulle vi kunna bibehålla småskalig produktion med just god djurhälsa och naturligt beteende. Starka krafter vill ha storskalig inomhusproduktion och att resten av jordbruksmarken planteras igen med skog. det gör inte djuren något gott.

  2. Publicerad 7 januari, 2017 at 9:43 | Permalink

    Hej
    Det var en väldig salva du avfyrar. Jag förstår inte ett ord av din kritik. Har vi verkligen talats vid? Har du verkligen läst vad jag skriver i min blogg. Har du läst de debattartiklar jag har initierat? Har du inte förstått att ett av de viktigaste åtgärder vi måste jobba för just nu, är att behålla det som är bra i Sverige jämfört med övriga EU och världen exempelvis beteskravet. Och det gör jag tillsammans med övriga djurskyddsföreningar. Vilka är de gapande påtryckargrupperna du talar om?

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.