Löfven gör en kovändning!

– Det är klart vi ska gynna EU:s jordbruk med ett rejält budgetstöd,
så säger en ångerfull statsminister Stefan Löfven vid en blixtinkallad presskonferens, efter att ha fått en skarp reprimand från ministerkollegorna Sven-Erik Bucht och Karolina Skog. Även Per Bolund som konsumentminister har påpekat att minskat jordbruksstöd kommer ge ökade matpriser. Löfven vill väl inte, som Palme på 70-talet, ha ett antal Skärholmsfruar som skriker om att mjölken och köttet är för dyrt. Bucht påminner Löfven om att Sverige har en livsmedelsstrategi som säger att vi ska öka den svenska livsmedelsproduktionen. Då duger det inte att ta bort 10 – 20 % av gårdarna inkomster. Dessutom innehåller strategin ett löfte om att man ska uppfylla svenska miljömål. Passa sig Löfven! Svenskarna på sommarsemester kommer att rasa när sommarhagen fylls av granplantor i ställer för betande kor och får. Och vem vet om inte Mynttorget kommer fyllas av bönder med högar av granar. LRF får kanske en lika stridbar ledare som Bo Dockered på sin tid. Regeringen har också lovat att man ska driva frågan om ersättning för bättre djurvälfärd utöver EU:s gemensamma nivå. Och då måste det finnas pengar för detta i budgeten.

– Jag tänkte fel säger Löfven, En modern EU-budget måste givetvis gynna klimatåtgärder, mer ekologiskt lantbruk, friska och glada djur och en giftfri miljö. EU:s jordbruk måste handla om en hållbar utveckling i linje med FN:s hållbarhetsmål. Effektivisering och ökad produktivitet får inte gå ut över djurens välfärd och minskad giftanvändning i jordbruket säger Löfven. Men vi kanske kan knapra en del på gårdsstödet och hellre ersätta bönderna för kollektiva nyttigheter, som marknaden inte vill och kommer att betala för, säger Löfven som avslutning på sin presskonferens i Rosenbad.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.